L’últim estudi de l’INE diu que per primera vegada a Espanya la proporció de nens i nenes d’entre els 10 als 15 anys que tenen mòbil ha superat als 7 de cada 10, especialment des que va arribar la pandèmia. Segons es pot veure en les dades que ha publicat la institució el 70,6% dels nois i noies espanyols de 10 a 15 anys tenen el seu propi telèfon.

L’ús responsable de telèfons intel·ligents en nens i adolescents és de summa importància en la societat actual. Aquests dispositius ofereixen nombrosos avantatges i beneficis, però també poden presentar riscos si no s’utilitzen de manera adequada.

És fonamental establir límits i normes clares sobre l’ús dels telèfons intel·ligents i alhora que supervisar el contingut al qual els nens i adolescents tenen accés en els seus telèfons intel·ligents. Internet pot ser una font d’informació valuosa, però també pot exposar-los a continguts inapropiats o perillosos. Utilitzar filtres de seguretat i control parental per a protegir la seva seguretat i benestar es converteix en una funció primordial de les famílies.

L’ús excessiu de telèfons intel·ligents pot tenir un impacte negatiu en la salut física i mental dels nens i adolescents. Passar massa temps enfront de la pantalla pot causar problemes de visió, dificultats per a dormir i fins i tot afectar el seu rendiment acadèmic.

Un altre dels factors importants és ensenyar als nens i adolescents sobre el respecte i la privacitat en línia, posant l’accent en els perills que comporta compartir informació personal o fotos compromeses en internet i com protegir-se de possibles amenaces com el ciberassetjament.

L’ús responsable de telèfons intel·ligents en nens i adolescents implica establir límits clars, supervisar el contingut, fomentar l’equilibri entre les activitats digitals i offline, i educar sobre la seguretat en línia. D’aquesta manera, es promourà un ús saludable i segur d’aquests dispositius en la seva vida diària.

Psicoeducació i la seva aplicació en el context de l’ús de telèfons intel·ligents.

L’era digital ha revolucionat la forma en què ens comuniquem i accedim a la informació. Els telèfons intel·ligents s’han convertit en una part integral de les nostres vides, exercint múltiples funcions, des de cridar i enviar missatges fins a navegar per Internet i participar en xarxes socials. No obstant això, l’ús excessiu i poc saludable d’aquests dispositius pot tenir conseqüències negatives en la nostra salut i benestar, especialment en l’àmbit psicològic. És aquí on la *psicoeducación exerceix un paper fonamental.

La psicoeducació es defineix com un procés educatiu que busca proporcionar a les persones informació i coneixements sobre la seva pròpia salut mental i emocional, així com habilitats i estratègies per a manejar els seus problemes i dificultats. En el context de l’ús de telèfons intel·ligents, la *psicoeducación se centra en conscienciar a les persones sobre les possibles repercussions negatives d’un ús excessiu i poc saludable d’aquests dispositius, i proporcionar-los informació i eines per a fer un ús més equilibrat i conscient d’aquests.

Un dels problemes més comuns associats a l’ús de telèfons intel·ligents és l’addicció a aquests dispositius. L’addicció al telèfon intel·ligent implica una dependència emocional i psicològica al seu ús, la qual cosa pot portar a una disminució en la qualitat de vida, dificultats en les relacions interpersonals i problemes de salut mental com l’ansietat i la depressió. La *psicoeducación cerca educar a les persones sobre els símptomes de l’addicció al telèfon intel·ligent i proporcionar estratègies per a manejar-la, com establir límits de temps d’ús, fomentar activitats alternatives i construir una relació més saludable amb la tecnologia.

Un altre aspecte important de la *psicoeducación en el context de l’ús de telèfons intel·ligents és l’educació sobre els riscos i perills associats a l’ús irresponsable d’aquests dispositius. L’accés il·limitat a Internet i les xarxes socials pot exposar a les persones a continguts inapropiats, ciberassetjament, explotació i pèrdua de privacitat. La *psicoeducación cerca informar les persones sobre aquests riscos i proporcionar-los estratègies per a protegir-se, com l’ús de blocadors de contingut, configuració de la privacitat i la importància de no compartir informació personal sensible en línia.

En lloc de demonitzar aquests dispositius, la *psicoeducación cerca ensenyar a les persones a utilitzar-los de manera conscient i responsable. Això implica fomentar l’autoreflexió i l’autoconsciència sobre patrons d’ús problemàtics i desenvolupar habilitats d’autoregulació.

En resum, la *psicoeducación en el context de l’ús de telèfons intel·ligents és fonamental per a abordar els problemes associats a un ús excessiu i poc saludable d’aquests dispositius. A través de la informació, el coneixement i l’adquisició d’habilitats, es busca empoderar a les persones perquè prenguin decisions informades i responsables sobre l’ús dels seus telèfons intel·ligents. En fer-ho, es promou un equilibri entre la tecnologia i el benestar psicològic, permetent que les persones aprofitin al màxim els beneficis dels telèfons intel·ligents sense comprometre la seva salut mental i emocional.

Efectes negatius de l’ús excessiu de telèfons intel·ligents en nens i adolescents

Un dels efectes més evidents de l’ús excessiu de telèfons intel·ligents en nens i adolescents és la interrupció del somni. Passar llargues hores enfront de la pantalla abans de ficar-se al llit pot dificultar la conciliació del somni, la qual cosa pot portar a la somnolència diürna, falta de concentració i baix rendiment acadèmic. A més, l’exposició a la llum blava emesa per les pantalles dels dispositius pot afectar la producció de *melatonina, l’hormona que regula el somni, la qual cosa agreuja encara més els problemes de somni.

Un altre efecte negatiu de l’ús excessiu de telèfons intel·ligents en nens i adolescents és la disminució de les habilitats socials. Passar llargues hores immersos en el món virtual pot disminuir les oportunitats d’interactuar cara a cara amb altres persones. Això pot portar a dificultats per a establir i mantenir relacions interpersonals saludables, així com a la falta d’habilitats de comunicació i empatia. L’ús excessiu de telèfons intel·ligents també pot contribuir a l’aïllament social i sentiments de solitud.

A més, l’ús excessiu de telèfons intel·ligents també comporta riscos per a la salut mental dels nens i adolescents. Estar constantment connectats a través de xarxes socials i aplicacions de missatgeria pot generar pressió per a mantenir una imatge idealitzada de si mateixos, la qual cosa pot contribuir a problemes d’autoestima, ansietat i depressió. A més, l’accés a continguts violents, sexualment explícits o inapropiats pot tenir un impacte negatiu en el desenvolupament emocional dels més joves.

Resulta de gran importància fomentar la comunicació oberta, la confiança i el diàleg amb els joves per a abordar qualsevol preocupació o problema relacionat amb l’ús de telèfons intel·ligents.

Podem concloure que l’ús excessiu de telèfons intel·ligents en nens i adolescents pot tenir efectes negatius en àrees com el somni, les habilitats socials i la salut mental.

Posant el focus en la *psicoeducación es promou un desenvolupament saludable i benestar emocional en els més joves, evitant així els possibles impactes negatius de l’ús excessiu de telèfons intel·ligents.

Beneficis d’un ús responsable de telèfons intel·ligents

L’ús responsable dels telèfons intel·ligents pot proporcionar una sèrie de beneficis significatius, especialment quan es tracta d’aspectes educatius i de desenvolupament personal. Aquests dispositius poden servir com a eines inavaluables per a l’aprenentatge, la comunicació i l’accés a informació rellevant.

Accés a informació educativa

En primer lloc, els telèfons intel·ligents permeten un accés ràpid i senzill a una àmplia gamma d’informació educativa. Gràcies a Internet, els estudiants poden accedir a una gran quantitat de recursos educatius, com a llibres, articles, vídeos i aplicacions d’aprenentatge en línia. Això no sols amplia el seu coneixement i comprensió del món, sinó que també els brinda l’oportunitat d’aprendre de manera autodirigida i al seu propi ritme. A més, les aplicacions específiques de cada matèria poden ajudar els estudiants a repassar o reforçar els conceptes apresos a l’aula.

Potencial per a l’aprenentatge i desenvolupament

Altre benefici de l’ús responsable de telèfons intel·ligents és el potencial per a l’aprenentatge i desenvolupament personal. Existeixen nombroses aplicacions i jocs educatius que estan dissenyats per a estimular el pensament crític, la resolució de problemes i la creativitat. Aquestes eines digitals poden fomentar el desenvolupament d’habilitats cognitives i emocionals, com la planificació, la presa de decisions i el treball en equip. A més, els telèfons intel·ligents també poden facilitar l’accés a cursos en línia i programes d’educació a distància, la qual cosa permet als estudiants aprendre i adquirir noves habilitats des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Millora en la comunicació familiar

A més dels aspectes educatius, un ús responsable dels telèfons intel·ligents pot millorar la comunicació familiar. Avui dia, moltes famílies tenen membres que estan constantment ocupats i separats físicament a causa de compromisos laborals, acadèmics o personals. Els telèfons intel·ligents permeten mantenir-se connectats a través de crides, missatges de text i aplicacions de videotelefonades. Això facilita la comunicació quotidiana, la planificació d’esdeveniments familiars i l’expressió de suport i afecte, fins i tot a distància. Els telèfons intel·ligents també poden ser una eina útil per a compartir fotos, vídeos i moments importants en la vida familiar, enfortint així els llaços afectius entre els seus membres.

Estratègies de psicoeducació per a fomentar un ús responsable

La psicoeducació pot exercir un paper de gran rellevància en la promoció d’un ús conscient i equilibrat d’aquests dispositius. A continuació, es presenten algunes estratègies de psicoeducació que poden ajudar a fomentar un ús responsable dels telèfons intel·ligents, hem anat nomenant algunes durant aquest article, però descriurem cadascun d’elles de forma més detallada:

  •  Establir límits de temps. En primer lloc, és important establir límits de temps clars per a l’ús dels telèfons intel·ligents. Les famílies, educadors i adults responsables han d’establir acords i pautes sobre el temps que s’ha de dedicar als dispositius electrònics. En establir límits raonables, es promou l’autoregulació i s’evita l’ús excessiu. A més, és recomanable establir moments sense pantalles, com durant els menjars o abans de dormir, per a fomentar la desconnexió i la interacció social directa.
  • Promoure activitats alternatives. Una altra estratègia és promoure activitats alternatives a l’ús dels telèfons intel·ligents. Això implica animar als joves a participar en activitats físiques, esportives, creatives o socials. En proporcionar opcions atractives i enriquidores, es redueix la dependència dels dispositius electrònics i es fomenta l’exploració d’altres àrees d’interès. També és important modelar aquest comportament, mostrant nosaltres mateixos un ús equilibrat dels telèfons intel·ligents i participant en activitats offline de qualitat.
  • Ensenyar sobre la importància del descans i la desconnexió. Ensenyar sobre la importància del descans i la desconnexió digital també és fonamental. Els joves han de comprendre que passar massa temps enfront d’una pantalla pot afectar el seu somni, la seva salut mental i el seu benestar general. És necessari ensenyar-los tècniques per a desconnectar, com establir rutines relaxants abans de dormir, utilitzar la funció de “no molestar” o apagar els dispositius en determinats moments del dia.
  • Fomentar la comunicació oberta i el diàleg sobre l’ús adequat. És essencial fomentar la comunicació oberta i el diàleg sobre l’ús adequat dels telèfons intel·ligents. Els joves han de sentir-se còmodes compartint les seves experiències, inquietuds i desafiaments relacionats amb l’ús d’aquests dispositius. És important escoltar activament, oferir suport i brindar orientació sobre com utilitzar-los de manera responsable i segura. L’educació sobre els riscos i les conseqüències d’un ús inadequat també és fonamental, emfatitzant temes com el ciberassetjament, el sexting i la privacitat en línia.

En educar als joves sobre un ús responsable, es fomenta un equilibri saludable entre la tecnologia i altres àrees de la vida, promovent el seu benestar i desenvolupament integral.

El rol dels pares i educadors en la psicoeducació és crucial, però a vegades poden sorgir dificultats difícils de resoldre en l’àmbit familiar i es pot necessitar ajuda professional per a la gestió i acompanyament neutral al nucli familiar. Si observa que existeixen complicacions, creu que algun membre de la seva família, nen o adolescent, no està fent un bon ús del telèfon intel·ligent, està perdent el control i mostra una conducta addictiva, des del centre de psicologia Canvis podem brindar-li ajuda psicològica i acompanyament a l’hora de modelar un ús responsable, brindar orientació i supervisió en el possible procés d’addicció o canvi d’hàbits.

Referències bibliogràfiques:

-Roberts, J. A., Iaia, L. H., i *Manolis, C. (2014). L’addicció invisible: activitats amb el telèfon mòbil i l’addicció entre estudiants universitaris homes i dones. *Journal *of *Behavioral *Addictions, 3(4), 254-265.

-*Salehan, M., i *Negahban, A. (2019). Xarxes socials en telèfons intel·ligents: quan els telèfons mòbils es tornen addictius. *Computers *in *Human *Behavior, 97, 138-145.

-*Thomée, S., *Harenstam, A., i *Hagberg, M. (2011). Ús del telèfon mòbil i estrès, trastorns del son i símptomes de depressió en adults joves: un estudi prospectiu de cohorts. *BMC *Public *Health, 11(1), 1-10.