Teràpia familiar a Barcelona. Psicòlegs professionals especialitzats en teràpia per a famílies

Què és la teràpia familiar?

La família és un dels nostres pilars emocionals més importants per a la nostra vida, sinó el més important. En la nostra cultura la varietat de relacions familiars es podria dir és gairebé tan extensa com el nombre de famílies. Existeixen avui dia una gran diversitat en les organitzacions familiars donant amb això lloc a una gran complexitat i exigència emocional als seus membres.

La família és el lloc dels nostres primers vincles i afectes que ens brinden gran part de l’apuntalament que necessitem tant per al nostre propi creixement com per al nostre desenvolupament en la nostra vida interpersonal i inclusivament professional.

La família està en constants desafiaments, ja que cada canvi intern (en algun dels seus membres) o extern (situacions alienes) afecta a cadascun dels seus integrants com a tot el conjunt en la seva dinàmica de funcionament. Això implica continus des ajustaments i reajustaments que requereixen moltes vegades renuncies, enfrontaments i desacords difícils de comunicar i saber portar. Aquestes petites crisis es constitueixen en experiències a partir de les quals anem creixent, aprenent i tornant a aprendre a com desembolicar-nos amb les dificultats pròpies de la convivència i de la vida mateixa.

En la història familiar poden succeir situacions que produeixin nuaments que, al seu torn, provoquin crisis que dificulten el creixement de la família en el seu conjunt i dels membres en el seu interior. Nuaments que repercutiran en cadascun dels seus membres i que poden generar distanciaments, incomunicacions i desconfiances gairebé impossibles de deslligar. En aquests casos, la família sol recórrer a la seva xarxa social ampliada, o sigui, a persones que consideren pròximes a la família buscant la seva ajuda, però moltes vegades aquestes no poden brindar l’ajuda que realment necessiten.

No obstant això, en aquesta situació és necessària moltes vegades la intervenció d’un terapeuta per a intentar comprendre des d’un altre angle el que està ocorrent. La teràpia familiar és el tractament psicològic orientat a restaurar els vincles, les confiances i comunicació necessàries per a continuar el desenvolupament i creixement de les famílies.

La teràpia familiar va dirigida:

 • A famílies que se sentin atrapades respecte a alguna situació que els porta a distanciar-se, esquerdant-se la comunicació entre alguns o tots els seus membres.
 • A famílies amb dificultats per a acceptar canvis com l’arribada de nous fills, canvis propis de les etapes de desenvolupament dels fills (passo a l’adolescència o independència dels fills).
 • A famílies que han tingut pèrdues difícils de superar, ja siguin tant afectives com materials, com per exemple divorcis, nous aparellaments, reptes professionals, morts, malalties, per esmentar alguns.
 • A tota família que tingui ganes de continuar una història de desenvolupament i creixement en conjunt sense deixar de respectar la individualitat de cadascun dels seus membres.

La teràpia familiar és una gran ajuda per a millorar la comunicació entre els diversos membres de la família, fet que contribueix a la resolució dels problemes psicològics o conductuals dels seus membres a nivell individual.

Un altre dels seus beneficis és l’augment de la capacitat de suport que tenen els membres de la família entre ells, millorant la seva empatia i proveint-los d’eines per a gestionar esdeveniments vitals estressants (bullying, addiccions, la defunció d’un familiar, malalties, separacions, etcètera).

La teràpia familiar, en potenciar la funció de pertinença al grup i el suport entre membres, aconsegueix que particularment els nens i/o adolescents aprenguin a ser independents, a confiar en si mateixos i adquireixin les eines necessàries per a suportar les seves vides.

Oferim espais per a l’elaboració de dificultats en les relacions familiars:

 • Paper de mare/de pare: dubtes, pors dels pares
 • Conèixer al teu fill: necessitats i sofriment dels fills
 • Millorar la capacitat de suport mutu
 • Pares separats: ajuda a la parella i als fills
 • Situacions de conflicte amb la família d’origen
 • Moments de crisi vital
 • Assessorament a pares i educadors

És important tenir en compte les següents qüestions abans d’optar per començar un procés de teràpia familiar:

 • Valorar si existeix una motivació per al canvi
 • Estar d’acord a acudir a teràpia
 • Tenir en compte que la teràpia requereix sinceritat
 • Presentar un compromís al canvi
 • Establir metes objectives i realistes
 • Establir objectius a curt termini per a arribar a les metes marcades
 • Tenir paciència respecte a l’objectiu final de la teràpia
 • Estar oberts a la idea de perdonar
 • Centrar-se en el conflicte present
 • Estar disposats a complir les tasques per a casa

En el centre de psicologia Canvis treballem amb les famílies des de l’enfocament de la teràpia familiar sistèmica. Seguint aquesta perspectiva, la família s’entén com un sistema obert en el qual es donen un intercanvi de normes, rols i relacions.

Per això, la teràpia sistèmica es focalitza a comprendre i canviar les dinàmiques de les relacions familiars cap a altres més funcionals.

Partint d’aquesta concepció de la família com un sistema, es considera que el canvi en un dels membres genera canvi en el sistema.

Aquest tipus de teràpia es centra en la comunicació i l’expressió explícita de necessitats per part de cada membre, alhora que treballa amb els rols fixats que poden estar generant malestar per estar resultant disfuncionals.

El primer pas és realitzar una avaluació de la problemàtica, els recursos i possibilitats amb què compta la família i cadascun dels seus membres per a poder afrontar la situació.

Després de realitzar un diagnòstic o de la situació presentada, el psicòleg valorarà i orientarà a la família sobre la idoneïtat del tipus de treball que es pot realitzar.

Una altra de les funcions dels nostres psicòlegs, és la d’oferir orientació en cas de necessitat de derivació a altres dispositius sanitaris.

El treball amb la família i el o la terapeuta és primer que tot un reconeixement que alguna cosa està fallant i que no s’ha pogut reparar. Requereix de voluntat i capacitat de tolerar que es pot estar equivocat en les impressions que cadascun s’ha fet de la situació que els fa consultar.

Implica la capacitat de poder escoltar a l’altre des d’una actitud oberta i una gran oportunitat de veure i mirar als nostres pares, fills, germans, parella, sogres, des d’una nova perspectiva.

Encara que és fonamental l’assistència de tots els membres de la família per al treball, també és necessari respectar els ritmes de cadascun dels seus membres, amb la qual cosa es treballa amb els qui pot anar assistint a les sessions.

Això implica que es pot treballar amb els que poden venir a les sessions, que no sempre són tots ni sempre els mateixos, la qual cosa requereix un gran esforç de flexibilitat tant per a la família com per a el o la terapeuta.

Diversos estudis han provat l’eficàcia de la teràpia familiar, en certes ocasions arribant fins i tot a ser més eficaç que la teràpia individual, el tractament psicofarmacològic o la teràpia psicoeducativa en certes problemàtiques.

La durada de la teràpia és una cosa molt difícil de determinar, atès que cada cas té les seves particularitats i no hi ha una forma exacta de delimitar el nombre de sessions que seran necessàries.

Després de l’avaluació, és habitual tenir aproximadament 10 sessions i valorar la necessitat de continuar o no la teràpia, així com la freqüència en què se succeeixin les visites.

Per això, la durada d’un tractament pot oscil·lar entre pocs mesos o més d’un any.

Primera sesión de terapia psicológica gratis en Barcelona

 

Sol·licita una sessió de teràpia

  Nom i cognoms (*)

  Email (*)

  Telèfon (*)

  Indiqui’ns la seva disponibilitat horària (Matí / Tarda)(*)

  Missatge

  Consento el tractament de les meves dades. CANVIS CENTRO DE PSICOLOGIA tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal

  .

   

  Terapia psicológica subvencionada en Barcelona

   

  En Canvis, a més de facilitar de forma subvencionada per 25 euros, un primer contacte amb un psicòleg a Barcelona disposem d’un programa de subvencions facilitar l’accés a diferents modalitats de teràpia a honoraris reduïts.

  El programa de tractaments psicològics subvencionats del nostre centre de psicologia accessible per: