Tractament dolor crònic en el centre de psicologia Canvis de Barcelona amb psicòlegs professionals

Tractament de la depresió

 Les persones passem per moments de tristesa al llarg de les nostres vides. La tristesa és una emoció humana comuna i natural que sorgeix com a resposta a situacions difícils, pèrdues o desafiaments en la vida. És una reacció emocional temporal i adaptativa que pot variar en intensitat i durada. La tristesa representa una resposta saludable i necessària per a processar esdeveniments difícils.
Per tant, veiem que la tristesa és un component natural de la vida, mentre que la depressió és una condició de salut mental més complexa que sovint requereix tractament especialitzat. Reconèixer la diferència entre ambdues és fonamental per a oferir el suport adequat als qui puguin estar experimentant aquests estats emocionals.
La tristesa es caracteritza per sentiments de melancolia, pesar i descoratjament. Pot acompanyar-se de símptomes físics com a plor, falta d’energia i canvis en l’apetit. En la majoria dels casos, la tristesa disminueix amb el temps a mesura que les persones troben maneres d’adaptar-se a les circumstàncies adverses.
D’altra banda, la depressió és un trastorn de l’estat d’ànim més greu i persistent. A diferència de la tristesa, la depressió implica una alteració significativa en el funcionament diari i pot afectar diversos aspectes de la vida, com les relacions personals, el treball i la salut física.
La depressió clínica es caracteritza per símptomes que persisteixen durant un període prolongat, concretament més de sis mesos. Alguns dels símptomes més comuns són els sentiments de desesperança, pèrdua d’interès en activitats que solien ser plaents, canvis en el somni i l’apetit, fatiga, dificultats de concentració i, en casos més greus, pensaments suïcides. A diferència de la tristesa, la depressió sovint no es resol per si sola i pot requerir intervenció professional, com a teràpia psicològica i, en alguns casos, medicació.
La depressió es manifesta com una ombra persistent, afectant milions de persones a tot el món.
Segons estimacions, els trastorns depressius afecten una considerable proporció de la població global. Dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyalen que més de 264 milions de persones van patir algun tipus de trastorn depressiu en 2020. En el context espanyol, s’estima que la depressió afecta a un de cada cinc ciutadans, segons informes del Ministeri de Sanitat.
És essencial entendre que la depressió no és una entitat homogènia; es manifesta en diverses formes, sent crucial distingir entre la depressió exògena i endògena. La depressió exògena, influenciada per factors externs com a esdeveniments traumàtics o situacions estressants, es presenta com una resposta comprensible a circumstàncies específiques. D’altra banda, la depressió endògena té arrels més profundes, vinculades a factors genètics i bioquímicos, manifestant-se de manera més intrínseca i independent d’esdeveniments externs.
Així, submergint-nos en el complex espectre de la depressió, és vital reconèixer el seu impacte en la salut mental i comprendre les diferents formes en què es manifesta.

Patir depressió va més enllà de la sensació general de tristesa, la depressió pot conduir a dificultats en diversos aspectes de la vida.

Per a la comprensió i el tractament de la depressió, els professionals de la psicologia exerceixen un paper crucial. Centres especialitzats, com el centre Canvis a Barcelona, ofereixen teràpies específiques per a abordar tant la depressió exògena com l’endògena. L’equip de professionals del centre proporciona un camí cap a la recuperació i el restabliment de l’equilibri mental.

Si pateixes un trastorn depressiu, els psicòlegs i psicòlogues del centre de psicologia Canvis de Barcelona, podem ajudar-te en el tractament mitjançant teràpia individual.
La psicòloga o psicòleg del nostre centre de Barcelona t’ajudarà a tractar la depressió perquè aprenguis eines i tècniques necessàries per a aconseguir el benestar.
El nostre equip de professionals treballen molt més allà dels símptomes per a garantir canvis sòlids i duradors en la teva qualitat de vida.

El psicòleg o psicòloga realitzarà una entrevista clínica per a detectar els signes i símptomes així com valorar la seva intensitat, freqüència, gravetat i el grau en què interfereixen en el funcionament personal i social de la persona que sofreix algun trastorn depressiu.

El tractament psicològic varia per als diferents tipus depressió, però bàsicament l’objectiu de la teràpia amb els nostres psicòlegs i psicòlogues és conèixer que genera la depressió i adquirir les eines necessàries per a manejar les nostres percepcions i reaccions davant allò que ens genera tristesa, apatia i descoratjament.

La psicòloga o psicòleg també proporciona tècniques per a reduir la depressió. Existeixen una sèrie de tècniques i teràpies psicològiques que, en funció del trastorn depressiu que calgui tractar.

En el centre de psicologia Canvis de Barcelona no som partidaris del tractament farmacològic dels trastorns depressius tret que la seva extrema gravetat el requereixi. Un antidepressiu tapa el símptoma que produeix i provoca el trastorn, però no el cura ni cerca la seva causa.

Un trastorn de depressió abordar-se quan:

 • La tristesa és aclaparadora.
 • La depressió interfereix amb la vida quotidiana en qualsevol àmbit: social, familiar, afectiu, laboral i/o escolar, entre altres.
 • La depressió no cedeix espontàniament en les primeres setmanes.

El reconeixement per part dels i les psicòlogues del centre de psicologia Canvis de Barcelona dels diferents tipus de trastorns depressius es fonamenta en els seus senyals i manifestacions característiques extretes de diverses referències professionals d’abast internacional, com el DSM-5 (Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals de l’Associació Americana de Psiquiatria), que detalla els símptomes específics i requereix l’exclusió d’altres possibles causes.

Els antecedents familiars representen un punt crucial per a establir el diagnòstic en evidenciar-se una predisposició genètica hereditària.

Tots els trastorns relacionats amb la depressió comparteixen la presència de símptomes característics, però cadascun es distingeix per les seves particularitats. A més, la capacitat per a suportar un nivell donat de melancolia varia de manera individual.

Les manifestacions més comunes en els diversos tipus de trastorns depressius inclouen:

 •  Tristesa patològica: un estat de tristesa especialment intens i difícil de millorar.
 • Pensaments negatius: acudir de manera recurrent a pensaments relacionats amb la inutilitat, la sensació d’indefensió, la culpa, la ruïna, fins i tot la mort i el suïcidi.
 • Alteracions de la motivació o apatia: menys ganes de fer coses, fins i tot les que abans sí que venia de gust fer.
 • Anhedonia: dificultat per a gaudir de les coses.
 • Desesperança incontrolada: sensació d’un futur ombrívol, desolació i/o desastre.
 • Alteració del patró de somni, amb insomni o tot el contrari (hipersòmnia).
 • Alteració de l’apetit, per excés o per defecte.
 • Disminució de l’interès per conrear aficions
 • Tendència a abandonar fonts de plaer.
 • Reducció de les relacions interpersonals, o deterioració d’aquestes.
 • Inhibició psicomotriu, amb alentiment motor (moure’s més a poc a poc, com si s’estigués cansat).
 • Malestar general amb somatizaciones, com a alteracions gastrointestinals, dolor crònic o afectacions dermatològiques, entre altres.
 • Alteració de les funcions cognitives: memòria, atenció, concentració

Els trastorns depressius constitueixen una càrrega significativa per a la salut mental a nivell mundial, afectant persones de totes les edats, gèneres i estrats socioeconòmics. No obstant això, les estadístiques revelen disparitats importants quant a qui es veuen més afectats per aquests trastorns.

En termes generals, les dones tendeixen a experimentar trastorns depressius amb major freqüència que els homes. Segons dades de l’Informe Mundial de la Salut de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de 2021, la prevalença de la depressió en dones és aproximadament un 50% més alta que en homes a tot el món. Aquest patró s’observa en diverses edats, des de l’adolescència fins a la vellesa.

A més, els estudis epidemiològics han assenyalat que la prevalença de la depressió varia segons l’etapa de la vida. Per exemple, la depressió tendeix a ser més comuna en l’adolescència i l’adultesa jove.

En termes de factors socioeconòmics, les persones de baixos ingressos també enfronten un risc significativament major de desenvolupar trastorns depressius. La falta d’accés a recursos i serveis de salut mental, juntament amb les condicions de vida estressants, contribueix a aquesta disparitat.

L’OMS destaca que la depressió és més prevalent en contextos socioeconòmics desfavorits, i la falta de suport social i econòmic pot agreujar la càrrega de la malaltia.

És important assenyalar que la depressió no discrimina i pot afectar persones de qualsevol grup ètnic, cultural o educatiu. No obstant això, les disparitats en la prevalença subratllen la necessitat d’enfocaments de salut mental més equitatius i accessibles per a garantir que totes les persones, independentment del seu gènere, edat o estatus socioeconòmic, rebin el suport necessari per a abordar els trastorns depressius.

Els trastorns depressius són condicions complexes que poden ser influenciades per una varietat de factors. Comprendre aquests elements de risc és essencial per a la prevenció, diagnòstic i tractament adequats. A continuació, es presenta un llistat dels factors que propicien els trastorns depressius:
 • Genètica i antecedents familiars: La predisposició genètica pot augmentar la vulnerabilitat als trastorns depressius. La presència d’antecedents familiars de depressió pot ser un indicador de risc.
 • Perfil de personalitat Determinats tipus de personalitat són més propensos a manifestar trastorns depressius
 • Experiències traumàtiques: Esdeveniments traumàtics, com a abús físic, emocional o sexual, la pèrdua d’un ser estimat, o experiències adverses en la infància, poden desencadenar o contribuir al desenvolupament de la depressió.
 • Estrès crònic: L’exposició contínua a situacions estressants, ja sigui en l’entorn laboral, acadèmic o personal, pot augmentar la probabilitat de desenvolupar trastorns depressius.
 • Desequilibris químics en el cervell: Alteracions en els neurotransmissors, com la serotonina, dopamina i norepinefrina, poden influir en la regulació de l’estat d’ànim i estar vinculades al desenvolupament de la depressió.
 • Malalties mèdiques cròniques: Condicions de salut cròniques, com a malalties cardiovasculars, diabetis o trastorns neurològics, poden augmentar el risc de depressió a causa de la càrrega física i emocional associada.
 • Consum de substàncies: L’abús de substàncies, incloent-hi alcohol, drogues il·lícites o medicaments, pot desencadenar o agreujar els símptomes depressius.
 • Factors socioeconòmics: Problemes financers, falta d’accés a recursos i desigualtats socioeconòmiques poden contribuir a l’estrès i augmentar el risc de desenvolupar depressió.
 • Aïllament social: La falta de suport social, la solitud i la desconnexió emocional poden ser factors que contribueixin al desenvolupament de la depressió.
 • Història d’altres trastorns mentals: Individus amb antecedents de trastorns d’ansietat, trastorns de l’alimentació o altres problemes de salut mental poden tenir un major risc d’experimentar depressió.
 • Canvis hormonals: Fluctuacions hormonals, com les que ocorren durant l’embaràs, el postpart i la menopausa, poden desencadenar o contribuir a la depressió.
 • Falta d’activitat física: La inactivitat física i un estil de vida sedentari estan associats amb un major risc de trastorns depressius.
Primera visita gratuïta amb els nostres Psicòlegs a Barcelona per al tractament dels trastorns per dolor crònic

Sol·licitar informació:

Tractament de la depresió

  Nom i cognoms (*)

  Email (*)

  Telèfon (*)

  Indiqui’ns la seva disponibilitat horària (Matí / Tarda)(*)

  Missatge

  Consento el tractament de les meves dades. CANVIS CENTRO DE PSICOLOGIA tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal

  .

  Psicòlegs de Barcelona amb descomptes, ajuts i subvencions per a aturats, estudiants, opositors, jubilats, pensionistes, vidus, etc.

  En Canvis, a més de facilitar de forma gratuïta, un primer contacte amb un psicòleg a Barcelona disposem d’un programa de subvencions facilitar l’accés a diferents modalitats de teràpia a honoraris reduïts.

  El programa de tractaments psicològics subvencionats del nostre centre de psicologia accessible per:

  Centro de psicología Canvis

  C/Balmes 104, Principal 2ª· 08008 Barcelona