Política de privacitat. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Mitjançant la present Política de Privacitat, el centre sanitari de psicologia clínica CANVIS de Barcelona, (en endavant, CANVIS) informa els usuaris del lloc www.canvis.es del tractament a què són sotmesos les dades de caràcter personal demanades en aquesta pàgina web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada en alguns apartats del lloc.

CANVIS es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de la companyia. En tot cas, les modificacions seran comunicades a l’usuari amb la deguda antelació, així com el moment en que començaran a ser efectives.

TITULARITAT DEL TRACTAMENT

Les dades de caràcter personal demanades a través d’aquest lloc són incorporats als fitxers automatitzats que CANVIS té inscrits en el Registre General de Protecció de Dades. La titularitat de les dades recollides correspon a Francisca Rodriguez. Amb domicili a Barcelona (Espanya), carrer Balmes 104, principal 2a. CP: 08008.

ÚS I FINALITATS

La informació de caràcter personal recollida és emprada per a les següents finalitats:

  • Atendre, per qualsevol mitjà, les consultes realitzades pels usuaris a través dels formularis existents a la web.
  • Atendre, per qualsevol mitjà, les consultes realitzades pels pacients de CANVIS.
  • Enviar informació sobre els tallers i les actualitzacions del blog de CANVIS a aquells usuaris que s’hagin subscrit.

DRETS DELS USUARIS

D’acord estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició, enviant un escrit a l’efecte, acompanyat d’una fotocòpia del el seu DNI, a l’adreça anteriorment indicada com domicili de CANVIS.

Així mateix, davant qualsevol dubte que pugui tenir respecte al tractament que CANVIS realitza de les seves dades personals, pot enviar un correu electrònic a l’adreça psicologia@canvis.es, o bé posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon 93 487 46 66.

COMUNICACIÓ DE LES DADES

CANVIS  no comunicarà les dades de caràcter personal dels usuaris a terceres entitats llevat que compti amb el consentiment previ dels mateixos, es tracti d’un tractament per tercers necessari per a la prestació d’un servei o en els supòsits legalment previstos.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza cookies, pot consultar la Política de Cookies.

SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

CANVIS ha adoptat en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment  requerides per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades que emmagatzema, evitant així, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.