Canvis es un centre que ofereix un servei d’Assistència Psicològica a nivell individual o grupal a aquelles persones que volen cuidar la seva salut emocional i millorar la seva qualitat de vida.

L’objectiu principal de Canvis és ajudar a aquelles persones que estàn passant per moments difícils de la seva existència o períodes de crisi vital en les àrees personal, familiar, laboral o social.

Canvis, situat a l’Eixample de Barcelona, és un gabinet psicològic en el qual col·laboren psicòlegs clínics i sanitaris de llarga experiència professional que ofereixen respostes personalitzades a les necessitats específiques dels seus pacients ja siguin nens, adolescents, adults, famílies i parelles.

En aquest sentit, Canvis és un centre a on col·laboren Psicòlegs Clínics i Sanitaris amb llarga experiència professional, que ofereixen respostes personalitzades a nens, adolescents, adults, famílies i parelles.

També oferim assessorament i supervisió individual i en equip a psicòlegs, infermeres i treballadores socials.

Canvis,està dirigit per Francisca Rodríguez, Psicòloga Clínica, reconeguda pel Ministeri d’Educació, de llarga trajectòria professional en la pública i en la privada. Els col·laboradors habituals són Psicòlegs Sanitaris, professionals acreditats pel Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, que combinen diferents enfocaments dins de l’àrea de la Psicologia amb la finalitat d’obtenir una visió àmplia dels programes terapèutics adaptats a cada cas.

El nostre equip de psicòlegs

Psicòloga en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
Francisca Rodríguez
DIRECTORA

Psicòloga Clínica i Terapeuta
Col·legiada Nº: 710

Psicòleg en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
Walter Masmitjà
Psicòleg i Terapeuta
Col·legiat Nº: 9240

Psicòloga en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
Encarna Sánchez
Psicòloga i Terapeuta
Col·legiada Nº: 13937

Psicòloga en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
Jeannine Escorne
Psicòloga i Terapeuta
Col·legiada Nº: 256

Psicòloga en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
Azahara Calduch
Psicòloga i Terapeuta
Col·legiada Nº:19001

Psicòloga en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
Xavier Pérez
Psicòleg i terapeuta
Col·legiat Nº: 10862

Psicòloga en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona

Sara Amada
Psicòloga i terapeuta
Col·legiada Nº 17647

Psicòleg en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona

Maria José Rey
Psicòloga i terapeuta
Col·legiada Nº 23468

Psicòloga en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
Emma de las Heras
Psicòloga i terapeuta
Col·legiada Nº 12953

Psicòleg en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona

Ruben Duró
Psicòleg i terapeuta
Col·legiat Nº 24994

Psicòleg en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona

Leonardo Segalin
Psicòleg i Terapeuta
Col·legiat Nº: 20776