Canvis es un centre que ofereix un servei d’Assistència Psicològica a nivell individual o grupal a aquelles persones que volen cuidar la seva salut emocional i millorar la seva qualitat de vida.

L’objectiu principal de Canvis és ajudar a aquelles persones que estàn passant per moments difícils de la seva existència o períodes de crisi vital en les àrees personal, familiar, laboral o social.

Canvis, situat a l’Eixample de Barcelona, és un gabinet psicològic en el qual col·laboren psicòlegs clínics i sanitaris de llarga experiència professional que ofereixen respostes personalitzades a les necessitats específiques dels seus pacients ja siguin nens, adolescents, adults, famílies i parelles.

En aquest sentit, Canvis és un centre a on col·laboren Psicòlegs Clínics i Sanitaris amb llarga experiència professional, que ofereixen respostes personalitzades a nens, adolescents, adults, famílies i parelles.

També oferim assessorament i supervisió individual i en equip a psicòlegs, infermeres i treballadores socials.

Canvis,està dirigit per Francisca Rodríguez, Psicòloga Clínica, reconeguda pel Ministeri d’Educació, de llarga trajectòria professional en la pública i en la privada. Els col·laboradors habituals són Psicòlegs Sanitaris, professionals acreditats pel Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, que combinen diferents enfocaments dins de l’àrea de la Psicologia amb la finalitat d’obtenir una visió àmplia dels programes terapèutics adaptats a cada cas.

El nostre equip de psicòlegs

Psicòloga en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
(veure +)
Psicòleg en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
(veure +)
Psicòloga en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
(veure +)
Psicòloga en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
(veure +)
Psicòloga en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
(veure +)
Psicòloga en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
(veure +)
Psicòloga en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
(veure +)
Psicòleg en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
(veure +)
Psicòloga en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
(veure +)
Psicòloga en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
(veure +)
Psicòleg en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
(veure +)
Psicòloga en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
(veure +)
Psicòleg en el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona
(veure +)