Teràpia individual per a adults a Barcelona. Psicòlegs especialitzats en psicoteràpia individual d'adults

Què és la teràpia individual per a adults?

La psicoteràpia individual per a adults és la intervenció psicològica que es realitza per ajudar a entendre les formes de comportar-se, així com les pròpies emocions i cognicions, amb la finalitat de promoure els canvis necessaris per a millorar el benestar emocional de les persones que acudeixen a teràpia.

Sovint, els adults realitzen una demanda terapèutica quan existeix a circumstància que els resulta problemàtica, sent font d’un gran malestar en diversos àmbits de la seva vida. Després d’esgotar tots els seus recursos propis i intentar diverses solucions sense èxit, és comú que s’opti per buscar l’ajuda externa d’un professional de la psicologia.

En Canvis pensem que amb l’ajuda d’un professional especialitzat es poden alleujar, tractar i entendre els problemes que suposen un canvi, ruptura o fissura en la biografia personal, social o familiar tals com:

 • Crisis evolutives possibles en el transito per les diferents etapes de la vida: adolescència-joventut-adultesa-vellesa.
 • Conflictes de relació: en la parella, en la família, amb els amics, en el treball.
 • Pèrdues i duels de persones significatives
 • Ruptures: de parella, migracions, de treball.
 • Conflictes professionals: elecció professional, insatisfacció en el treball, burn-out
 • Estrès, ansietat, angoixa
 • Por, fòbies, obsessions
 • Somatizacions: dolor crònic, fibromiàlgia
 • Malalties físiques: diabetis, càncer, malalties degeneratives
 • Seqüeles post-traumàtiques

Els beneficis d’acudir a teràpia són tan amplis i variables com els casos i motius de consulta. Començar un procés terapèutic implica fer el pas per a cuidar-se a un mateix i, sens dubte, aquest és el primer benefici de demanar ajuda psicològica.

No obstant això, centrant-nos en les diverses problemàtiques abordades en teràpia, podríem considerar com molt habituals els següents beneficis:

 • Alleujament de la simptomatologia
 • Augment del benestar emocional
 • Reducció de possibles recaigudes
 • Millora de la qualitat de vida
 • Establiment d’hàbits de vida saludables
 • Millora de l’autoconeixement
 • Desenvolupament de noves capacitats relacionals
 • Augment de l’autocuidado
 • Millora de l’autoestima i autoeficàcia

Durant el procés terapèutic, es descobreixen estratègies d’afrontament pròpies amb les quals no es comptava, s’afegeixen altres noves, es treballa amb la forma d’entendre les situacions doloroses i s’aprenen noves formes de solucionar els problemes que puguin sorgir.

La teràpia és un camí de descobriment que es desenvolupa en un ambient de confiança, confidencialitat, empatia i seguretat, la finalitat de la qual és aconseguir un canvi positiu per a la persona.

Canvis és un centre que ofereix un servei d’ajuda psicològica individualitzada a aquelles persones que desitgin portar una vida més satisfactòria i saludable, amb el desig i la confiança que cuidant la seva salut mental milloraran les relacions afectives amb un mateix, amb els fills, amb la família o amb els companys de treball o amics.

És possible que, davant un problema concret o un cúmul de circumstàncies, les persones puguem sentir-nos emocionalment desbordades. És recomanable considerar la possibilitat de demanar ajuda psicològica quan els recursos mentals i emocionals dels quals es disposa són insuficients per a superar la situació actual.

El treball terapèutic que oferim va dirigit a les persones que tinguin l’esperança i desitgin prevenir problemes que si es repeteixen i no se superen tendeixen a la desvitalització, a la desesperança o a la cronificació de situacions patològiques.

També va dirigit a persones que tinguin desitjos de suportar i conviure amb les malalties, tant físiques com psíquiques, i relacionar-se amb elles de la millor manera possible.

L’orientació psicològica dels professionals de Canvis és la psicoteràpia analítica o dinàmica i part de la premissa que, per a resoldre els nostres problemes i disminuir el nostre sofriment, és convenient arribar progressivament a una comprensió de les seves arrels.

La psicoteràpia analítica té l’objectiu d’augmentar la comprensió del món intern de cadascun de manera que puguem ser conscients dels nostres pensaments, fantasies, emocions i somnis, etc. per a comprendre com vivim i quin tipus de relacions establim amb els altres.

A nivell de teràpia individual, els psicòlegs del nostre centre sanitari de psicologia, ofereixen diferents tipus d’intervenció:

 • Avaluació i tractament a adults amb dificultats emocionals.
 • Suport emocional després d’ingrés hospitalari
 • Avaluació i tractament a persones amb malalties oncològiques i/o invalidants
 • Intervenció focal en situacions post-traumàtiques
 • Treball amb les parelles i amb el grup familiar
 • Acompanyament terapèutic en situacions en duels, crisis evolutives
 • Teràpies en: depressions, stress ,fòbies
 • Intervenció breu en el domicili

El primer pas és realitzar una avaluació de la problemàtica, els recursos i possibilitats amb què compta la persona i la família per a poder afrontar la situació.

Després de realitzar un diagnòstic, de la situació presentada, el psicòleg valorarà i orientarà al pacient sobre la idoneïtat del tipus de treball que es pot realitzar.

Una altra de les funcions dels nostres psicòlegs, és la d’oferir orientació en cas de necessitat de derivació a altres dispositius sanitaris.

La durada de la teràpia és una cosa molt difícil de determinar, atès que cada cas té les seves particularitats i no hi ha una forma exacta de delimitar el nombre de sessions que seran necessàries.

Després de l’avaluació, és habitual tenir aproximadament 10 sessions i valorar la necessitat de continuar o no la teràpia, així com la freqüència en què se succeeixin les visites.

Per això, la durada d’un tractament pot oscil·lar entre pocs mesos o més d’un any.

Prenent com a referència les situacions en les quals la teràpia pot no ser eficaç, és important tenir en compte les següents qüestions abans d’optar per començar un procés terapèutic:

 • Valorar si existeix una motivació per al canvi
 • Tenir en compte que la teràpia requereix sinceritat
 • Presentar un compromís al canvi
 • Establir metes objectives i realistes
 • Establir objectius a curt termini per a arribar a les metes marcades
 • Tenir paciència respecte a l’objectiu final de la teràpia

L’Associació Americana de Psicologia (APA), institució mundialment coneguda en la disciplina de la psicologia, va publicar els resultats d’un meta-estudio que analitzava més de 140 recerques sobre l’eficàcia de la psicoteràpia amb adults.

Aquest estudi va trobar que els efectes de la psicoteràpia són alts i significatius en tots els grups d’edat, sent fins i tot comparables o arribant a superar l’efecte de molts psicofàrmacs per a determinats trastorns.

A més, els efectes de la psicoteràpia es mantenen estables en el temps en la majoria de les problemàtiques, per la qual cosa la probabilitat de necessitar ajuda psicològica en un futur disminueix.

La psicoteràpia és un procés que es desenvolupa entre pacient i terapeuta, on tots dos s’impliquen i creen una relació de confiança i seguretat. Per això, la implicació i motivació del pacient és fonamental per al bon funcionament de la teràpia.

Habitualment, la teràpia no té un bon pronòstic quan la demanda no és pròpia, és a dir, quan és una altra persona la que ens impulsa a buscar ajuda sense que estiguem segurs de voler començar un procés terapèutic.

D’altra banda, és necessari acudir amb metes objectives que siguin realistes, atès que la teràpia és molt beneficiosa però no pot ser miraculosa. En aquest sentit, la teràpia no sol funcionar quan les expectatives del pacient són irrealitzables, o quan no existeix una motivació real per al canvi.

Finalment, un fet fonamental i decisiu per al bon funcionament o no d’una teràpia és la sinceritat. Quan la relació terapèutica no s’estableix correctament o, per diversos motius, el pacient no s’assegui capacitat per a ser sincer amb el seu psicòleg, la teràpia amb freqüència és menys efectiva.

Primera sesión de terapia psicológica gratis en Barcelona

 

  Nom i cognoms (*)

  Email (*)

  Telèfon (*)

  Indiqui’ns la seva disponibilitat horària (Matí / Tarda)(*)

  Missatge

  Consento el tractament de les meves dades. CANVIS CENTRO DE PSICOLOGIA tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal

  .

  Sol·licita una sessió de teràpia

   

  Terapia psicológica subvencionada en Barcelona

   

  En Canvis, a més de facilitar de forma subvencionada per 25 euros, un primer contacte amb un psicòleg a Barcelona disposem d’un programa de subvencions facilitar l’accés a diferents modalitats de teràpia a honoraris reduïts.

  El programa de tractaments psicològics subvencionats del nostre centre de psicologia accessible per: