Tractament trastorns aprenentatge en el centre de psicologia Canvis de Barcelona amb psicòlegs professionals

Teràpia psicològica per a trastorns de l’aprenentatge a Barcelona

Els trastorns d’aprenentatge són un tipus de trastorn del neurodesenvolupament en els quals existeix una discrepància entre els nivells potencials i reals de rendiment acadèmic per a les aptituds intel·lectuals de cada persona.

Els diferents trastorns de l’aprenentatge afecten nens en edat escolar amb una prevalença de el 5% i el 15% i afecten més nens que a nenes.

Els diferents tipus de trastorns de l’aprenentatge abasten diverses àrees: problemes de lectura, matemàtiques, ortografia, expressió escrita i comprensió o utilització del llenguatge verbal i no verbal. Solen ser trastorns complexos o mixtos.

Els trastorns d’aprenentatge no són dificultats transitòries sinó que tenen caràcter persistent i tenen una repercussió negativa en el progrés escolar del nen. Sense un diagnòstic precoç i un maneig adequat, són causa freqüent de fracàs escolar i també de conductes disruptives. Les xifres de fracàs escolar a Espanya ronden el 30%.

El pronòstic a mig-llarg termini depèn de la detecció i tractament precoç, i de l’adaptació escolar. És important realitzar tractament multidisciplinari en els casos de trastorns d’aprenentatge atès que poden afectar altres àmbits de la vida del nen: relacions interpersonals, acompliment laboral, etc.

Els trastorns d’aprenentatge en els nens poden incrementar el desenvolupament de problemes de conducta, aïllament social, baixa autoestima, ansietat o depressió.

En esforçar-se tant per aprendre els nens solen frustrar-se i desenvolupen problemes emocionals, perden la confiança en si mateix amb tants fracassos i la seva autoestima es deteriora notablement.

Altres nens amb problemes d’aprenentatge es porten malament a casa i/o en el col·legi perquè prefereixen que els etiquetin com a “dolents” a “estúpids”.

Els psicòlegs del centre de psicologia Canvis de Barcelona podem ajudar els nens amb trastorns d’aprenentatge a millorar la seva autoestima, habilitats socials i gestió emocional.

A pesar que els trastorns d’aprenentatge són persistents al llarg de la vida dels qui els pateixen, és possible millorar les habilitats de lectura, escriptura i matemàtiques mitjançant una estratègia d’aprenentatge adaptada a cada nen que permeti aprofites les seves fortaleses.

A més de la intervenció educacional, el tractament psicològic dels trastorns d’aprenentatge no es realitza solament amb els nens en unes àrees específiques segons cada nen i trastorn sinó que, inclou assessorament i pautes als membres de la família.

És important desenvolupar i reforçar les habilitats socials i emocionals dels nens amb dificultats d’aprenentatge per a evitar que s’aïllin o deprimeixin a causa del seu trastorn. És fonamental per a totes les persones i per a aquests nens en particular entendre els seus sentiments i saber gestionar-los adequadament.

La teràpia cognitiu-conductual és eficaç en el tractament dels problemes emocionals i de conducta que poden acompanyar a un trastorn específic de l’aprenentatge.

El tractament individual proporcionat pels psicòlegs del centre de psicologia Canvis de Barcelona, s’anirà modificant amb el temps per a adaptar-se a cada etapa evolutiva i del desenvolupament dels nens amb trastorns d’aprenentatge.

 • Baixa autoestima
 • Depressió
 • Ansietat
 • Estrès
 • Aïllament social
 • Problemes de conducta
 • Fòbia escolar
 • Mutisme selectiu
 • Manies
 • Fobia escolar
 • Mutismo selectivo
 • Manías

Els símptomes dels diferents trastorns de l’aprenentatge poden manifestar-se en edats primerenques encara que la majoria no es reconeixen fins que els nens estan en edat escolar ja que, a l’escola és on s’enfronten a les exigències acadèmiques en les quals es fa més visible l’existència d’un trastorn.

En funció de cada tipus de trastorn d’aprenentatge hi ha una sèrie de símptomes concrets. Algunes situacions generals comunes als diferents tipus, poden fer-nos sospitar de l’existència d’un trastorn d’aprenentatge:

Algunes situacions ens poden fer sospitar d’un trastorn de l’aprenentatge:

 • Retard del llenguatge: és un factor predictiu de possibles trastorns.
 • Mala memòria
 • Alteracions de les funcions executives
 • Problemes de comportament, conductes inadequades.
 • Falta de control d’impulsos
 • Dolents resultats escolars
 • Dificultat en una àrea específica d’aprenentatge: lectura, escriptura, matemàtiques.
 • Desmotivació per aprendre coses noves
 • Rebuig a l’entorn escolar
 • Trastorn de conducta o de relació

Les causes d’un trastorn d’aprenentatge poden ser congènites o adquirides. Els antecedents familiars augmenten el risc que el nen o nena desenvolupi un trastorn d’aprenentatge.

Les dificultats d’aprenentatge no sorgeixen de la relació entre els nens i el seu entorn familiar o social però un ambient negatiu influeix incrementant els trastorns d’aprenentatge.

Algunes possibles causes no genètiques són:

Possibles causes prenatals:

 • Creixement deficient intrauterí.
 • Malaltia durant l’embaràs
 • Ús i abús de substàncies durant l’embaràs.
 • Complicacions durant l’embaràs

Possibles causes neonatals:

 • Baix pes en néixer.
 • Dificultats respiratòries.
 • Ser prematur.
 • Postmaduresa
 • Icterícia
 • Asfíxia perinatal.

Possibles causes post natals:

 • Traumatismes.
 • Desnutrició.
 • Aïllament social.
 • Abusos en la primera infància.
 • Malalties com la meningitis o el càncer i el seu tractament.
 • Exposició a tòxics ambientals.

Els trastorns específics de l’aprenentatge més freqüents són:

 • Dislèxia: Problemes de lectura
 • Dislèxia fonològica: Problemes d’anàlisis i record dels sons
 • Dislèxia de superfície: Problemes de reconeixement visual de les formes i estructures de les paraules
 • Disgrafia: Problemes d’ortografia, expressió escrita o cal·ligrafia
 • Discalcúlia: Problemes en matemàtiques i dificultats per a la resolució de problemes
 • Ageometria (ageometresia): Problemes deguts a alteracions del raonament matemàtic
 • Anarritmia: Alteracions en la formació de conceptes bàsics i incapacitat d’adquirir habilitats de càlcul
 • Afàsia anòmica (disnomia): Dificultat per a recordar a voluntat paraules i informació continguda en la memòria

Generalment són els pares i/o els docents els qui detecten alguna dificultat en el progrés dels nens que sofreixen trastorns d’aprenentatge. La detecció primerenca i l’oportuna intervenció són cavis per a afrontar el trastorn adequadament i que tingui el menor impacte futur possible.

L’avaluació inicial del psicòleg anirà dirigida a explorar principalment aspectes intel·lectuals, maduratius, neuropsicològics, instrumentals, conductuals i emocionals.

Aquesta avaluació a més d’ajudar a realitzar un diagnòstic diferencial proporciona molta informació sobre com enfocar el tractament psicològic i prioritzar els objectius inicials prioritaris a més de poder controlar el progrés de les sessions de teràpia.

Les primeres entrevistes entre els nens i el psicòleg permeten identificar altres possibles trastorns que acompanyen als trastorns d’aprenentatge: dèficit d’atenció, hiperactivitat, TDAH, trastorns d’ansietat, depressió, etc. El psicòleg també avaluarà l’actitud del menor cap a l’escola, la seva motivació, les relacions amb els companys de classe i la confiança en si mateix.

En el diagnòstic és important avaluar el quocient intel·lectual del menor mitjançant l’escala d’intel·ligència de Wechsler per a nens així com el seu acompliment en proves validades i estandarditzades de rendiment en les àrees acadèmiques específiques de la lectura, matemàtiques i llenguatge escrit.

També es realitzen una sèrie de proves diagnòstiques segons:

 • DSM-5 (Manual Diagnòstic i Estadístic de Trastorns Mentals) de l’Associació Americana de Psiquiatria
 • CIE-10 (Classificació Estadística Internacional de Malalties i Problemes Relacionats amb la Salut) de l’OMS

Han d’estar presents durant 6 mesos o més algun dels següents criteris clínics:

 • Lectura de paraules inexacta, lenta i/o amb esforç
 • Dificultat per a entendre el significat del material escrit
 • Dificultats per a lletrejar
 • Dificultat per a escriure
 • Dificultats per a dominar el sentit numèric
 • Dificultat amb el raonament matemàtic
Primera consulta subvencionada per 25 euros, amb els nostres Psicòlegs a Barcelona especialitzats en tractament dels trastorns d'aprenentatge
Sol·licitar informació:

Tractament trastorns d’aprenentatge

  Nom i cognoms (*)

  Email (*)

  Telèfon (*)

  Indiqui’ns la seva disponibilitat horària (Matí / Tarda)(*)

  Missatge

  Consento el tractament de les meves dades. CANVIS CENTRO DE PSICOLOGIA tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal

  .

  Psicòlegs de Barcelona amb descomptes, ajuts i subvencions per a aturats, estudiants, opositors, jubilats, pensionistes, vidus, etc.

  En Canvis, a més de facilitar de forma gratuïta, un primer contacte amb un psicòleg a Barcelona disposem d’un programa de subvencions facilitar l’accés a diferents modalitats de teràpia a honoraris reduïts.

  El programa de tractaments psicològics subvencionats del nostre centre de psicologia accessible per: