Coneix la nostra teràpia a domicili

Dificultats psicològiques, físiques o familiars poden obstaculitzar o impedir el desplaçament de la persona a la consulta del professional.

Per aquest motiu, Canvis ofereix un nou programa d’Atenció Psicològica a Domicili a on brinda la possibilitat d’apropar-se a qui es trobi temporal o definitivament privat de la possibilitat de desplaçar-se fora del seu domicili.

CANVIS ofereix, a través d’un servei personalitzat, una anàlisi en profunditat de les necessitats de la persona que sol·licita ajuda psicològica a domicili.
El primer pas és realitzar una avaluació de la problemàtica, els recursos i les possibilitats amb les que la persona i la família compta per poder afrontar la situació.
Després de realitzar un diagnòstic, de la situació presentada, el psicòleg valorarà i orientarà al pacient i a la família sobre la idoneïtat del tipus de tractament que es pot realitzar al domicili
Una altra de les nostres funcions és també la d’oferir orientació en cas de necessitat de derivació a altres dispositius sanitaris.

Totes aquelles persones que visquin a Barcelona i a l’àrea metropolitana:

 • Nens i adolescents
 • Adults
 • Parelles
 • Famílies
 • Tercera edat

1. Maternitat / Paternitat

 • Embarassos de risc
 • Mares adolescents
 • Dificultats de vinculació pares-bebè
 • Depressió post-part
 • Integració d’un nou membre a la família

2. Infància i adolescència

 • Retard evolutiu
 • Dèficit d’atenció, hiperactivitat
 • Baix rendiment escolar, bullying
 • Desadaptació, aïllament
 • Crisis d’ Identitat
 • Incapacitat física o psíquica

3. Adults

 • Inhibició, fòbies, aïllament
 • Depressions, crisis de pànic, dol
 • Problemes vinculats amb la vellesa
 • Final de la vida
 • Atenció al cuidador


4. Situació traumàtica i post traumàtica en infància, adolescència i adultesa

 • Retorn a l’àmbit familiar després d’una malaltia, ingrés hospitalari o intervenció quirúrgica.
 • Dificultats relacionades amb malalties oncològiques i/o degeneratives
 • Pèrdua d’autonomia temporal o permanentment després de situacions post-traumàtiques (accidents de trànsit, laborals, vasculars…..)

1. Diagnòstic i tractament psicològic:

 • Avaluació i tractament a nens, adolescents i adults amb dificultats emocionals en malalties oncològiques i/o invalidants.
 • Suport emocional després d’ingrés hospitalari.
 • Intervenció focal en situacions post-traumàtiques.
 • Treball amb el grup familiar.
 • Acompanyament terapèutic.

2. Diagnòstic i tractament neuropsicològic:

 • Avaluació i rehabilitació neuropsicològica en nens, adolescents i adults amb malalties progressives.
 • Dany cerebral, TCE, AVC.
 • Avaluació neuropsicològica de Demències, Alzehimer.
 • Reeducació d’hàbits perduts.
 • Dèficits d’atenció, memòria, alteració de la conducta.
 • Acompanyament emocional en aquestes patologies.
 • Realitzar una valoració diagnòstica de la situació On el psicòleg valorarà la idoneïtat de un treball a domicili.
 • Oferir una orientació sobre els recursos individuals i estratègies a treballar per recuperar els dèficits i funcions que el pacient a perdut.
 • Brindar a la persona i família un espai de reflexió i expressió afectiva en el qual pugui ser escoltat el patiment, les necessitats, desitjos i dificultats.
 • Ajudar a delimitar la problemàtica i desenvolupar estratègies o recursos propis per superar els obstacles.
 • Facilitar la comprensió i assimilació dels canvis que provoca un procés de pèrdua de funcions físiques o psíquiques.
 • Afavorir la relació i comunicació tant familiar com social després d’una situació de crisi.
 • Reorganitzar el nucli familiar potenciant la creativitat i capacitat d’adaptació de tots els membres.

Sol·licitar informació

  Nom i cognoms (*)

  Email (*)

  Telèfon (*)

  Indiqui’ns la seva disponibilitat horària (Matí / Tarda)(*)

  Missatge

  Consento el tractament de les meves dades. CANVIS CENTRO DE PSICOLOGIA tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal

  .