Tractament trastorns estats d'ànim en el centre de psicologia Canvis de Barcelona amb psicòlegs professionals

Teràpia psicològica per a trastorns de l’estat d’ànim a Barcelona

Un trastorn de l’estat d’ànim es caracteritza per l’existència de desequilibris en les reaccions emocionals o una alteració anímica o de l’afecte que no és deguda a cap altre trastorn físic o mental.

L’estat d’ànim (col·loquialment humor), pot ser normal (eutimia), elevat (hipertèrmia) o deprimit (distímia). Parlem d’un trastorn de l’estat d’ànim quan la persona perd la sensació de control sobre el seu ànim i experimental malestar general.

Els trastorns de l’estat d’ànim més habituals són la depressió i el trastorn bipolar. Són trastorns que provoquen un profund sofriment a la pròpia persona i alteren la cognició i percepció de l’entorn.

Els trastorns de major prevalença de l’estat d’ànim són els depressius. La prevalença és del 10 al 25% per a les dones i del 5 al 12% per als homes de la població general al llarg de la vida. Per la seva part el trastorn bipolar no fa distinció de sexes i pot afectar el 2% de la població.

Un trastorn de l’ànim no és una cosa passatgera, no ha de confondre’s amb situacions momentànies de tristesa o irritabilitat ja que, es caracteritzen per manifestar-se per períodes prolongats i fins i tot, de manera persistent en el temps.

La identificació primerenca del malestar és determinant per a la superació i solució d’aquest, perquè suposa la diferència entre un simple problema d’ànim i un trastorn assentat.

Els trastorns de l’estat d’ànim que tractem en el nostre centre de psicologia de Barcelona, són:

 • Depressió
 • Trastorn bipolar
 • Distimia
 • Ciclotímia
 • Trastorn de desregulació disruptiva de l’estat d’ànim

Tots ells es caracteritzen per un estat d’ànim trist, buit o irritable, i s’acompanyen de canvis somàtics i cognitius que afecten la funcionalitat de la persona que pateix algun trastorn de l’ànim.

El conjunt d’estratègies psicològiques per a ajudar a una persona amb algun dels trastorns d’estat d’ànim és molt ampli. La selecció puntual de quins s’usaran depèn del trastorn afectiu diagnosticat i de les característiques puntuals de cada cas.

El propòsit principal de la teràpia realitzada pels psicòlegs del centre de psicologia Canvis de Barcelona, és disminuir els sentiments de buit, irritabilitat i tristesa, identificar quins són els pensaments i accions que influeixen en l’estat de l’ànim per a aprendre a tenir un major control sobre els sentiments i reduir el sofriment.

Una vegada realitzat el diagnòstic i depenent del trastorn (depressió, distimia, bipolar, ciclotímia, etc.) l’abordatge de la teràpia plantejarà uns objectius específics per a tractar específicament cada problema.

Igual que per a qualsevol altra teràpia, el psicòleg ha de recaptar la informació necessària per a desenvolupar el genograma, l’anàlisi funcional, el mapa clínic de patogènesis i el mapa d’abast de metes.

Al costat del psicòleg entrenaràs i posaràs en marxa les estratègies i eines per a la millora de l’estat de l’ànim. Aprendràs a eliminar les emocions i sensacions negatives així com, a controlar i gestionar els teus pensaments de manera adequada.

Durant la teràpia psicològica treballarem la intervenció en tres àrees: els pensaments, les emocions i el comportament. Modificar certs aspectes en cadascuna d’aquestes àrees permet una millora progressiva en el teu estat emocional i recuperar la dinàmica de la teva vida.

La teràpia psicològica és fonamental en el tractament dels trastorns de l’ànim i ha demostrat que té almenys la mateixa eficàcia que el tractament farmacològic.

Els psicòlegs del centre de psicologia Canvis de Barcelona no som partidaris del tractament farmacològic per als trastorns afectius excepte aquells casos en els quals sigui necessari segons quin trastorn hagi estat diagnosticat i/o per a evitar riscos greus per al pacient o el seu entorn social i familiar pròxim.

El diagnostico de cada trastorn de l’estat d’ànim es realitza mitjançant una entrevista entre el psicòleg i el pacient a fi de comprovar que compleix una sèrie de símptomes i criteris establerts en CIE-10 i DSM-5.

A més de complir certs símptomes i criteris també es valorarà la intensitat d’aquests símptomes així com la seva interferència en els diferents àmbits socials: laboral o escolar, familiar, sentimental, etc.

D’aquest manera serà possible realitzar el diagnòstic del trastorn de l’estat d’ànim que l’afecta per a iniciar així el tractament psicològic adequat a cada cas.

Les variables que incrementen el risc de sofrir algun trastorn de l’estat d’ànim es poden classificar en factors personals, socials, cognitius, familiars i genètics.

No és possible determinar el seu grau d’influència ni establir diferències entre els factors que influeixen en l’inici i/o manteniment del trastorn.

Principals factors de risc per a sofrir un trastorn de l’estat d’ànim:

 • Antecedents familiars: Les persones que tenen parents amb algun trastorn de l’ànim són més propenses a desenvolupar-los.
 • Relacions familiars: Les males relacions familiars prèvies als trastorns de l’estat d’ànim tendeixen a mantenir-se després del diagnòstic i tractament del trastorn afectant la taxa de millora, recaigudes i l’adaptació després de la recuperació del pacient.
 • Comorbilitat: les malalties cròniques tant físiques com mentals incrementen la possibilitat de sofrir algun trastorn de l’estat d’ànim.
 • Sexe: l’índex de població femenina amb trastorns de l’estat d’ànim és major a la població masculina, i abasta un 25% aproximadament de la població general.
 • Edat: Els trastorns de l’estat d’ànim poden començar en nens o ancians, però més del 50% dels casos ho fan entre els 20 i els 50 anys. La prevalença de l’estat d’ànim negatiu augmenta amb l’edat.
 • Abús de substàncies: el consum d’alcohol, tabac i drogues augmenta la possibilitat de sofrir trastorns de l’estat d’ànim.
 • Socials: xarxa de suport social, situació econòmica i ocupacional, estratègies i habilitats personals d’afrontament.
 • Tipus de personalitat: Totes les persones amb indiferència de la seva mena de personalitat poden deprimir-se. No obstant això, alguns tipus de personalitat presenten un major risc de depressió com les personalitats dependents, obsessiu compulsives.
 • Factors psicosocials: l’estrès que acompanya a certs episodis de les nostres vides produeix canvis a llarg termini que poden produir variacions en el funcionament cerebral fent a certes persones més vulnerables de sofrir episodis posteriors de trastorns de l’estat d’ànim.
 • Aspectes bioquímics: encara que és un aspecte en constant estudi, és probable que alguns trastorns de l’estat d’ànim es deguin a la falta o excés de certs neurotransmisors o hormones. Alguns neurotransmisors implicats en l’estat de l’ànim són: la serotonina, noradrenalina i la dopamina.
 • Factors neuroendocrins. Les manifestacions neurovegetatives observades en els trastorns de l’ànim poden lligar-se als centres hipotalámics que governen la ingesta d’aliments, la libido i els ritmes circadiaris.
 • Pèrdues familiars o econòmiques.
 • Esdeveniments catastròfics que hagin afectat la seva integritat física.
 • Decepcions o fracassos amorosos, professionals o laborals.
 • Factors hereditaris.
 • Desordres hormonals.
 • Abús de substàncies: alcohol, tabac, drogues i/o fàrmacs.
 • Hipertiroïdisme.

Les alteracions de l’estat d’ànim són modulacions de l’humor determinades per la satisfacció o insatisfacció que sentim davant diverses necessitats.

 • Necessitats instintives: somni, fam, set, sexualitat.
 • Necessitats relacionals: vida familiar, escolar o professional, vida en parella.
 • Necessitats culturals: oci, vacances
Primera entrevista gratis amb els nostres Psicòlegs a Barcelona per al tractament dels trastorns de l'estat d'ànim

Sol·licitar informació:

Tractament trastorns estat d’ànim

  Nom i cognoms (*)

  Email (*)

  Telèfon (*)

  Indiqui’ns la seva disponibilitat horària (Matí / Tarda)(*)

  Missatge

  Consento el tractament de les meves dades. CANVIS CENTRO DE PSICOLOGIA tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal

  .

  Psicòlegs de Barcelona amb descomptes, ajuts i subvencions per a aturats, estudiants, opositors, jubilats, pensionistes, vidus, etc.

  En Canvis, a més de facilitar de forma gratuïta, un primer contacte amb un psicòleg a Barcelona disposem d’un programa de subvencions facilitar l’accés a diferents modalitats de teràpia a honoraris reduïts.

  El programa de tractaments psicològics subvencionats del nostre centre de psicologia accessible per: