Tractaments psicològics subvencionats parcialment per a famílies monoparentals de Barcelona

La majoria de mares solteres sofreixen dificultats i problemes que, a vegades, no són massa evidents, però que limiten greument el seu estat emocional, les seves relacions socials i el seu desenvolupament personal.

És habitual que en una família monoparental existeixi sobrecàrrega en les obligacions que implica tenir un fill: s’assumeixen en solitari totes les tasques domèstiques, l’educació i el temps d’oci propi i dels fills. A més, si tenim en compte que només hi ha una font d’ingressos en la família, és lògic que pugui existir una sensació de desbordament i desassossec associat al nivell econòmic i les despeses derivades de la parentalitat.

Totes aquestes tasques i obligacions fan que desapareguin altres rols satisfactoris, com el d’amiga, companya, filla, etcètera. Per això, pot existir un risc d’exclusió social i una falta de recompensa emocional positiva més enllà de l’obtinguda pel fet de tenir un fill.

Aquesta sobrecàrrega de tasques fa molt difícil el poder tenir un espai personal i social que ajudi a establir relacions amb altres persones que funcionin com a suports.

Per això, el sentiment de solitud sol estar present en el si d’una família monoparental acompanyat del temor a no poder refer la vida en parella (en cas de desitjar-ho). Amb freqüència, les dificultats i els importants reptes als quals s’enfronta una família monoparental donen lloc a problemes d’ansietat i depressió que, inevitablement, afecten també els fills.

A vegades, també pot donar-se una situació de dependència respecte als membres de la família extensa, que actuen com a suports i ajudes al progenitor. Encara que l’ajuda pugui ser benvinguda, la dependència no sempre és grata i pot ser font de malestar personal, sentiments de culpa i conflicte intra familiar.

Les dificultats que representa la monoparentalitat també tenen els seus efectes negatius sobre l’autoconcepte i l’autoestima del progenitor que assumeix la figura de tutor legal del fill o fills en solitari. Aquesta falta d’autoestima es manifesta en forma de sentiments de culpa, de vergonya, de falta de competència, d’empipament, etcètera.

Pot ser que sentin que les seves circumstàncies estan fora del seu control i que els resulti extremadament complicat presentar un bon estat d’ànim. Per aquest motiu, en Canvis creiem que l’ajuda psicològica pot ser fonamental quan l’ambient ens sobrepassa.

Si ets mare soltera o pare solter i necessites un psicòleg però creus que la teva economia no t’ho permet, contacta amb el nostre centre de psicologia perquè avaluem la teva situació econòmica i personal concreta. En Canvis no som aliens a la realitat econòmica que sofreixen les famílies monoparentals deguda a les despeses que es deriven de ser mamà o papà en solitari i, per això, hem creat un programa de tractaments psicològics subvencionats parcialment per a famílies monoparentals que necessitin suport per part d’un psicòleg professional.

El nostre centre està compromès amb les diverses situacions socials i econòmiques de les famílies i volem ajudar a totes les persones a recuperar la seva qualitat de vida i benestar mental.

A Barcelona, la Generalitat contempla com a família monoparental els següents casos:

 • Un progenitor que té fills al seu càrrec i que conviu amb una altra persona amb la qual no existeix cap vincle matrimonial, de parella de fet ni una altra forma de parella estable.
 • Un progenitor en estat de viduïtat amb fills dependents econòmicament.
 • Un progenitor amb fills a càrrec víctima de violència per part de l’altre progenitor o de la persona amb la qual conviu.
 • Un progenitor amb fills que hagi sofert abandó per part de l’altra persona.
 • Un progenitor amb fills a càrrec que no rebi la pensió alimentària o bé quan la pensió rebuda sigui inferior a la meitat de l’import de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.
 • Una família amb fills a càrrec en la qual un dels progenitors es trobi en situació de privació de llibertat durant un any o més o estigui hospitalitzada.

Per a accedir a una subvenció parcial en el cost de les diferents modalitats de teràpia inclosos en el programa subvencionat pel centre de psicologia Canvis de Barcelona és necessari acreditar que es forma part d’una família monoparental mitjançant la presentació del títol de família monoparental atorgat per la Generalitat de Catalunya.

Els psicòlegs de Canvis, no només volem ajudar les persones en situació de desocupació sinó també a les seves famílies. Per això, els familiars directes de les famílies monoparentals (fills/as) també estaran beneficiats de subvencions en els tractaments psicològics inclosos en aquest programa.

En el programa de subvencions parcials en teràpies i tractaments psicològics a famílies monoparentals del centre de psicologia clínica Canvis de Barcelona estan exclosos els següents trastorns:

 • TMS – trastorn mental sever
 • TLP – trastorno límit de la personalitat
 • Addiccions

El concepte de família tradicionalment es referia al que coneixem com la família nuclear, aquella que està formada per un pare, una mare i els seus fills. No obstant això, en els últims temps, el concepte de família s’està ampliant cada vegada més per a donar cabuda a la nova realitat social que estem vivint. El que fa escassos anys estava mal vist (com per exemple el divorci, l’homosexualitat o la vida en parella sense matrimoni), actualment s’està convertint progressivament en la norma.

Les famílies monoparentals, com el seu propi nom indica, són aquelles que estan formades per un únic adult amb fills. Generalment, són més freqüents les anomenades famílies “monomarentals”, en les quals l’adult present és la mare (83% del total de llars monoparentals en 2017).

Els motius per a conformar una família monoparental són tan diversos com les vides de cadascun i, encara que mai és necessària una explicació o justificació, existeixen diversos motius per a formar una família monoparental.

Per múltiples qüestions socials, personals i econòmiques, la maternitat al nostre país cada vegada s’està retardant més. Desafortunadament, el rellotge biològic no acompanya a aquest canvi social.

En el marc d’aquest canvi social en les famílies i en les relacions humanes, veiem que cada vegada són més les famílies monoparentals que estan sorgint al nostre país. De fet, en 2017 ja representaven un 10% del total de llars, com el demostren les dades de l’Enquesta Contínua de Llars que presenta anualment l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Són moltes les dones que tenen un enorme desig de ser mares, però no tenen parella estable i sovint asseguin que se’ls està acabant el temps. Per a algunes d’aquestes dones, la monoparentalitat no ha estat la seva primera opció, però l’instint maternal és major que la necessitat d’una parella possible.

Pel que fa als homes, àdhuc sent minoria, existeixen famílies monoparentals formades per homes solters que opten per adoptar. Aquest procediment sovint és lent i molt costós, però no impossible.

També s’incrementen els casos de famílies monoparentals formades per homes derivades d’un divorci en el qual es fan càrrec de la custòdia del fill o fills, per abandó de la llar de la mare i/o per viduïtat.

Encara que en la pràctica existeixen llars en els quals després d’una separació, divorci o abandó solament un dels progenitors cuida dels fills, en la major part del país no es considerarien famílies monoparentals que poguessin rebre ajudes.

Per a ser oficialment famílies monoparentals cal que l’o els fills estiguin reconeguts legalment per un sol progenitor. Això implica que els fills de famílies monoparentals prenen tots dos cognoms d’aquest progenitor, i en el seu llibre de família només pot constar aquest. No obstant això, a València i Catalunya existeixen excepcions que contemplen ajudes per a aquests casos.

Des del centre de psicologia Canvis de Barcelona, entenem que el procés de ser mare (o pare!) és un dels grans reptes del cicle vital. Per això, encara que sigui un moment molt feliç, és totalment natural que sorgeixin pors, preocupacions i dubtes de diversos orígens.

La monoparentalitat, a més, ve acompanyada de reptes propis de la seva condició i és molt important que les persones que trien formar aquest tipus de família disposin de suport emocional i d’un espai on exposar les seves pors i treballar-los.

A pesar que existeix molta gent que considera que les famílies monoparentals són incompletes, no és cert que aquest progenitor necessiti sí o sí a un altre adult per a tirar endavant. Tot té els seus avantatges i els seus desavantatges i la monoparentalitat no és una excepció.

Moltes mares (parlem de mares per ser majoritàries en la monoparentalitat) consideren que un dels grans beneficis de criar tot sol és la llibertat en la presa de decisions sobre l’educació i mètodes de criança, encara que la responsabilitat recaigui íntegrament sobre les seves espatlles.

Aquesta llibertat per a prendre decisions, d’altra banda, pot ser també un desavantatge, atès que significa estar “en solitud” en moments que, compartits, poden suportar-se millor. Altres mares manifesten que aquesta solitud es fa més intensa quan senten el desig de compartir la felicitat que els produeix el seu fill/a amb algú que pogués viure-la igual que elles. Encara que la família i les amistats sempre puguin estar presents, moltes mares senten que el nivell d’intimitat no és el mateix que tindrien en parella.

Un factor important que destaquen algunes mares de la seva monoparentalitat és el temps. D’una banda, el treball que implica la cura dels nens recau únicament sobre elles, amb el que pot ser difícil gestionar el temps però, d’altra banda, tota la seva atenció és per als seus fills, sense necessitat de compartir-la amb ningú més.

Les famílies monoparentals, encara que comptin amb avantatges i desavantatges (com totes!), continuen sent iguals que les altres en els seus fonaments més nuclears. L’amor, la seguretat, l’afecte, la cura i la protecció són els pilars de tota família i, per això, totes són iguals.

Algunes mamàs destaquen que la societat no està del tot preparada perquè existeixin famílies monoparentals. Es troben amb què gairebé tot està pensat per a famílies formades per dos adults amb dos sous i, per això, tenen un major risc d’exclusió social que altres tipus de famílies. A més, destaquen que la gent tendeix a compadir-les o, per contra, a deixar-los clar que ha estat la seva decisió. A vegades, les mares solteres senten que no sempre és fàcil trobar suport i comprensió en els altres i, sens dubte, tenen tot el dret a sentir pors, cansament o dubtes.

Des de Canvis, entenem que el procés de ser mare (o pare!) és un dels grans reptes del cicle vital. Per això, encara que sigui un moment molt feliç, és totalment natural que sorgeixin pors, preocupacions i dubtes de diversos orígens. La monoparentalitat, a més, ve acompanyada de reptes propis de la seva condició i és molt important que les persones que trien formar aquest tipus de família disposin de suport emocional i d’un espai on exposar les seves pors i treballar-los. L’objectiu de la teràpia en aquests casos és preparar-lo tot perquè l’arribada del nou bebè se de en condicions òptimes a nivell emocional i psicològic.

En Canvis realitzem un acompanyament ja des del moment en què es pren la decisió de formar una família monoparental fins al final del procés. En el cas de la una família monoparental formada per una dona, la recolzem en la decisió d’acollir-se a un mètode de reproducció assistida i en el seu embaràs, part, postpart i lactància.

Oferim un aprenentatge integrador i l’adquisició de recursos per a augmentar la seguretat i confiança en el rol de mare i pare, tenint en compte els aspectes biològics, psicològics i socials de cadascun. També treballem a aclarir la funció de ser pares o mares, resolent dubtes, mites, necessitats o capacitats a explorar. Creiem que també és important treballar en la rebuda del bebè i de la nova família per part de l’entorn: amics, pares, germans i altres membres de la família extensa.

Situacions clíniques beneficiàries de la subvenció parcial per a famílies monoparentals:

 • Depressió
 • Ansietat
 • Fòbies
 • Duel
 • Aïllament social
 • Situacions Post Traumàtiques
 • Víctimes de violència de gènere
Psicoleg subvencionat amb descompte per a famílies monoparental al centre de psicologia Canvis a Barcelona

 

Tipus de teràpia incloses en la subvenció parcial a famílies monoparentals:

 

Sol·licitar informació

  Nom i cognoms (*)

  Email (*)

  Telèfon (*)

  Indiqui’ns la seva disponibilitat horària (Matí / Tarda)(*)

  Missatge

  Consento el tractament de les meves dades. CANVIS CENTRO DE PSICOLOGIA tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal

  .