Tractaments psicològics subvencionats parcialment per a aturats

La desocupació ha deixat de ser un fenomen abstracte per a convertir-se en una realitat individual, familiar i generalitzada que afecta a multitud de professions i sectors empresarials.

La pèrdua involuntària d’un lloc de treball o la no consecució d’un lloc laboral és una experiència que es viu i interpreta de formes molt diferents segons les circumstàncies individuals, així com, els recursos emocionals amb els quals compti la persona en atur, la seva família i entorn social.

Nombrosos estudis evidencien i vinculen la desocupació a un clar augment dels trastorns mentals individuals, de les altes taxes de malestar social, així com a les conseqüències negatives en el marc familiar (parella i fills) i relacional.

Els psicòlegs de Canvis no som aliens a la realitat econòmica, familiar i social actual que sofreixen les persones en situació de desocupació. Sabem el difícil que resulta actualment incorporar-se al mercat laboral i que, molts adults i les seves famílies, es troben en dificultats diverses en estar un o diversos dels seus membres en l’atur.

Per això, el centre sanitari de psicologia clínica Canvis de Barcelona, ha creat un programa de tractaments psicològics subvencionats parcialment destinat a les persones en situació de desocupació que necessitin suport per part d’un psicòleg professional, però travessen una situació d’escassos recursos econòmics que els impedeix l’accés a teràpia per a tractar els diferents estats emocionals i/o socials que travessen.

El suport psicològic a persones en situació de desocupació per part dels psicòlegs de Canvis té honoraris reduïts en diferents modalitats de teràpia perquè, totes les persones que ho requereixin i necessitin, puguin accedir a una atenció psicològica professional i de qualitat que no podrien assumir econòmicament en la seva situació actual.

Segons les estadístiques, els aturats van al metge un 10% més que els treballadors en actiu. Aproximadament un 26% d’aturats sofreix alguna crisi d’ansietat, enfront del 14% de treballadors. Les persones en atur solen patir entre altres trastorns psicològics: insomni, ansietat, depressió, irritabilitat, baixa autoestima, problemes familiars, problemes de parella i exclusió social.

Si estàs en atur i necessites atenció psicològica, però creus que la teva situació econòmica no t’ho permet, contacta amb nosaltres i avaluarem la teva situació econòmica i personal concreta. En Canvis volem ajudar a totes les persones a recuperar la seva qualitat de vida i benestar mental amb independència del seu nivell social i/o econòmic.

L’equip de Canvis, vol facilitar a totes aquelles persones en situació de desocupació que desitgin o necessitin iniciar un procés terapèutic amb els nostres psicòlegs amb part del seu cost subvencionat pel nostre centre sanitari de psicologia clínica de Barcelona.

Per a accedir a una subvenció parcial en el cost de les diferents modalitats de teràpia per part d’un psicòleg per als diferents trastorns inclosos en el programa subvencionat pel centre de psicologia Canvis de Barcelona és necessari acreditar estar en situació de desocupació en el moment d’inici del tractament mitjançant la presentació de la targeta de demanda d’ocupació amb data actualitzada facilitada per l’Oficina d’Ocupació corresponent: SOC, Servei d’Ocupació de Catalunya.

Els psicòlegs de Canvis, no només volem ajudar les persones en situació de desocupació sinó també a les seves famílies. Per això, els familiars directes de les persones en atur (fills/as i cònjuges) també estaran beneficiats de subvencions en els tractaments psicològics inclosos en aquest programa.

En el programa de subvencions parcials en teràpies i tractaments psicològics a aturats i familiars directes del centre de psicologia clínica Canvis de Barcelona estan exclosos els següents trastorns:

 • TMS – trastorn mental sever
 • TLP – trastorno límit de la personalitat
 • Addiccions

Segons diferents estudis i recerques, existeixen una sèrie de fases i factors comuns en relació als efectes psicològics que poden sofrir les persones en situació de desocupació i les seves famílies.

Les persones en situació de desocupació perden els beneficis manifestos associats a l’ingrés econòmic que suposa estar treballant, però també perden els beneficis latents associats al lloc laboral com l’estructuració del temps, el contacte social, les metes comunes i l’activitat diària.

El treball, a més d’aportar-nos estabilitat econòmica, també és una part fonamental en el nostre benestar i equilibri psicològic i/o social. Per això, quan passem per una situació de desocupació, es produeixen una sèrie de canvis no només econòmics sinó emocionals i socials en la vida de les persones en atur en perdre els beneficis latents associats al treballador en actiu.

Generalment, la primera reacció davant la desocupació sol ser la perplexitat, escepticisme i por. Una situació de xoc en la qual estan presents sentiments de desorientació, confusió i fracàs i incapacitat per a fer plans de futur.

Estar desocupat pot provocar sentiment d’incapacitat personal, vergonya, ràbia, i culpa. Les persones en atur solen incrementar els comentaris crítics cap a si mateixes i l’acte retregui, generant d’aquesta manera estrès i pèrdua d’autoestima.

La persona en atur pot començar un procés d’aïllament que desemboca en la deterioració de les relacions familiars i socials. Augmenta la simptomatologia associada a l’estrès i la depressió així com els sentiments de tristesa o apatia. Altres persones en atur poden tenir sentiments d’irritabilitat, temor, preocupació i/o ansietat.

Els efectes de la desocupació no afecten solament la salut mental i el benestar emocional, sinó que poden influir en la salut física i, en alguns casos individuals, actuar com a detonant de conductes nocives com el suïcidi.

Encara que la situació de desocupació és una experiència negativa per a pràcticament totes les persones amb independència de la seva edat, els adults d’edats intermèdies entre els 30 i 50 anys, són els que més implicacions psicosociològiques negatives acumulen com a conseqüència de la pèrdua o no consecució d’una ocupació.

Com més gran és la motivació laboral amb el lloc empresarial perdut, major és la deterioració de la salut mental de l’aturat augmentant significativament els nivells de depressió i ansietat, una menor la satisfacció amb la vida present i baixa autoestima.

L’impacte negatiu en el benestar psicològic de l’aturat així com en les seves relacions familiars o de parella, pot continuar tot i que la persona afectada es reincorpora al mercat laboral.

Diferents estudis i recerques han demostrat que els efectes negatius en la salut mental i a nivell emocional de les persones en situació de desocupació s’estenen als membres de la família.

Els progenitors que estan en situació de desocupació poden conformar ambients familiars menys estructurats o consolidats per als seus fills, a causa dels seus problemes econòmics o emocionals que no els permet desenvolupar adequadament les seves habilitats de pares.

El fet d’estar en atur pot incrementar els conflictes i deteriorar l’habilitat dels seus membres per a oferir suport social, generant estrès emocional en els nens petits i els adolescents existents en la família.

La pèrdua d’oportunitats laborals dels progenitors s’ha associat amb un decrement en la inclinació als pares i a l’escola, la qual cosa al seu torn incrementa el risc a la delinqüència juvenil i a l’ús i/o abús de substàncies nocives per a la seva salut per part dels menors.

Els trastorns psicològics més habituals que afecten nens i adolescents els pares dels quals es troben en l’atur són: estrès, depressió, aïllament social, desordres psicosomàtics i problemes de conducta.

Situacions clíniques beneficiàries de la subvenció parcial per a aturats:

 • Depressió
 • Ansietat
 • Fòbies
 • Duel
 • Aïllament social
 • Situacions Post Traumàtiques
 • Víctimes de violència de gènere

Tipus de teràpia incloses en la subvenció parcial a aturats:

Sol·licitar informació

  Nom i cognoms (*)

  Email (*)

  Telèfon (*)

  Indiqui’ns la seva disponibilitat horària (Matí / Tarda)(*)

  Missatge

  Consento el tractament de les meves dades. CANVIS CENTRO DE PSICOLOGIA tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal

  .