Tractament trastorns de personalitat en el centre de psicologia Canvis de Barcelona amb psicòlegs professionals

Teràpia psicològica per als trastorns de personalitat a Barcelona

Els trastorns de personalitat afecten per igual a homes i a dones, no obstant això alguns tipus de trastorns de personalitat afecten més un sexe que a un altre. Entre un 10% i el 12% de la població sofreix un trastorn de la personalitat segons l’estudi de Maier et al. de 1999.

Un trastorn de personalitat és una exageració patològica de la personalitat normal i que es manifesta almenys en dues de les següents àrees: cognició, afectivitat, funcionament interpersonal i control d’impulsos.

Les persones amb trastorn de personalitat solen presentar símptomes d’ansietat, depressió, problemes sexuals, conflictes de parella, problemes laborals i trastorns d’alimentació. Aquests símptomes són la cara visible del trastorn.

Algunes persones amb un trastorn de personalitat, no veuen cap problema en el seu comportament ni són conscients del mal que provoquen en les relacions interpersonals del seu entorn pel que no busquen ajuda per si mateixos i solen ser les persones del seu àmbit familiar, social, laboral o acadèmic les que els impulsen a buscar ajuda professional.

La complexitat dels trastorns de personalitat requereix uns coneixements especialitzats que solament un psicòleg professional posseeix. Per a tractar aquests trastorns, el psicòleg utilitza estratègies i intervencions especials perquè el tractament sigui efectiu.

En el centre de psicologia Canvis de Barcelona disposem d’un equip de psicòlegs professionals especialitzats en el diagnòstic i en la teràpia psicològica per als diferents tipus de trastorns de personalitat.

Si vols millorar alguns aspectes de la teva personalitat, habilitats emocionals i les teves habilitats socials per a mantenir relacions interpersonals sanes i duradores els nostres psicòlegs poden ajudar-te. Sol·licita una entrevista gratuïta per a avaluar el teu cas en el nostre centre de psicologia.

En el centre de psicologia Canvis de Barcelona disposem d’un equip de psicòlegs professionals especialitzats en psicoteràpia per als 10 tipus de trastorns de la personalitat establerts en el DSM-5 (Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals) classificats en 3 grups segons símptomes i característiques generals comunes entre ells.

Trastorns de personalitat Grup A en els quals les persones mostren símptomes comuns: pensaments i comportaments excèntrics i estranys.

 • Trastorn paranoide de la personalitat.
 • Trastorn esquizoide de la personalitat..
 • Trastorn esquizotípic de la personalitat. Idees i comportaments estranys o excèntrics.

Trastorns de personalitat Grup B. Els qui els pateixen mostres com a símptomes pensaments i/o comportaments dramàtics, excessivament emotius o impredictibles.

 • Trastorn antisocial de la personalitat
 • Trastorn límit de la personalitat.
 • Trastorn histriònic de la personalitat.
 • Trastorn narcisista de la personalitat.

Trastorns de personalitat Grup C. Predominen símptomes i/o comportaments d’ansietat o temor.

 • Trastorn per evitació de personalitat
 • Trastorn dependent de personalitat.
 • Trastorn obsessiu compulsiu de personalitat.

Un trastorn de personalitat és una forma patològica de ser i comportar-se. Una persona amb aquest mena de trastorn mental, té un patró concret, repetitiu i prolongat de pensament i comportament.

Els símptomes d’un trastorn de personalitat difereixen depenent de la mena de trastorn que sigui però, en general, tenen una sèrie de característiques comunes:

 • Es manifesta en la majoria de situacions i contextos abastant un ampli rang de sentiments, experiències i comportaments.
 • Existeix en la major part de les etapes de vida de la persona. No s’origina sobtadament per un succés o experiència concreta. Generalment comencen en l’adolescència.
 • Les habilitats i relacions socials són escasses o de mala qualitat i no solen millorar amb els anys.
 • La autoimatge que varia segons la situació i difereix de com la perceben els altres.
 • Els comportaments i la manera de ser són de caràcter rígid i inflexible. No varien.
 • Els canvis suposen un conflicte i generen vulnerabilitat.
 • Difícil maneig de l’estrès.
 • Els patrons de resposta mai canvien fins i tot si són ineficaces i amb conseqüències negatives. Mala adaptació quan les circumstàncies ho requereixen.
 • No són conscients de tenir problemes amb la seva manera de pensar o comportar-se, els sembla normal i natural.
 • Existeix un malestar generalitzat que interfereix en diversos àmbits: familiar, social, escolar o laboral, sentimental, etc.
 • No són conscients de la seva responsabilitat en la creació de problemes.

Encara que no es coneix exactament la causa que genera un trastorn de personalitat existeixen certs factors que semblen augmentar el risc de desencadenar-lo o desenvolupar-lo com:

 • Antecedents familiars amb malalties mentals o trastorns de personalitat.
 • Famílies amb entorn inestable o caòtic durant la infància.
 • Negligència: falta d’afecte i supervisió per part dels pares.
 • Maltractaments i/o abús sexual, físic o emocional.
 • Haver estat diagnosticat durant la infància d’un trastorn de conducta.
 • Variacions químiques i/o estructurals del cervell.

La personalitat ens fa únics, es forma durant la infància i està determinada per factors genètics i ambientals que generalment contribueixen d’igual manera al desenvolupament d’un trastorn de personalitat.

La personalitat combina pensaments, emocions i conductes que determinen la forma en què veiem, comprenem o ens relacionem amb el món exterior així com la percepció d’un mateix.

Determinats trets de personalitat són hereditaris, és l’anomenat temperament. Per part seva, l’entorn en el qual creixem, les experiències i les relacions familiars i socials van donant forma a cada personalitat.

L’avaluació i diagnòstic dels trastorns de personalitat requereix considerar múltiples aspectes de la vida de la persona afecta i no solament els símptomes, queixes o problemes que originin la consulta amb un psicòleg professional.

Generalment, els casos en els quals una persona amb trastorn de personalitat que no és conscient d’això acudeix a la consulta d’un psicòleg professional, el fa per a alleujar símptomes d’ansietat, depressió, estrès o problemes derivats del seu comportament com a desocupació, divorci o solitud però no pel trastorn de personalitat en si.

En l’entrevista clínica, els psicòlegs del centre de psicologia Canvis de Barcelona tenen en compte els diversos criteris diagnòstics de diversos manuals:

 • CIE-10 Classificació Internacional de malalties mentals de l’OMS
 • DSM (Manual Diagnòstic i Estadístic de Trastorns Mentals) de l’Associació Americana de Psiquiatria.

Existeix un mínim de característiques que la persona que acudeix a teràpia ha de complir perquè se li pugui diagnostiques un trastorn de personalitat.

Els diferents manuals, no proporcionen el diagnòstic per si mateixos sinó que el psicòleg de recolza en ells però sobretot en els seus coneixements i experiència per a diagnosticar el trastorn de personalitat que afecta a la persona que acudeix al centre de psicologia.

Per a ajudar a confirmar el diagnòstic de trastorn de personalitat, el psicòleg ha de parlar amb les persones de l’entorn del pacient a fi d’obtenir informació addicional. Sense la interacció amb familiars o altres persones reunides tant el psicòleg com el pacient, podrien no adonar-se de qui és la responsabilitat de la creació dels problemes que es plantegen en les sessions de teràpia.

Existeixen a més una sèrie d’instruments estandarditzats que el psicòleg pot utilitzar per a aprofundir més en la personalitat de la persona que acudeix a teràpia abans de realitzar el diagnòstic del trastorn de personalitat:

 • Qüestionari de personalitat SCID-II
 • Examen Internacional dels TP
 • Llista Integrada per al diagnòstic dels Trastorns de Personalitat (LIDTP)
 • Entrevista d’inclinació adult
 • Escala d’inclinació i patrons relacionals
 • Qüestionari de Relació de Bartholomew
 • Escala EARLY
 • Escala d’Experiències Familiars en la Infància (EFI)

En la teràpia psicològica per als trastorns de personalitat del centre de psicologia Canvis de Barcelona, el psicòleg clínic pot ajudar-te a ser conscient dels trets de la teva personalitat, a reconèixer els comportaments inadequats i entendre l’origen dels teus problemes actuals.

La teràpia psicològica dels trastorns de personalitat és un procés llarg que funciona, actualment existeixen suficients evidències d’això.

Cap psicòleg pot canviar la personalitat, però sí que podem ajudar el pacient a aprendre a controlar la seva reactivitat davant persones i situacions a més d’endinsar-nos en la mentalització i empatia en l’entorn social.

El tractament psicològic específic varia en funció de la mena de trastorn de personalitat concret del qual es tracti però, en línies generals el psicòleg mitjançant teràpia intenta:

 • Identificar la causa de l’ansietat, estrès i angoixa immediata.
 • Reduir i alleujar l’ansietat i l’estrès mitjançant suport psicosocial.
 • Interioritzar la comprensió de la causa dels seus problemes.
 • Limitar les conductes socialment inadequades.
 • Comprendre quan són inapropiats certs comportaments i quan tenen conseqüències perjudicials.
 • Modificar els trets de la personalitat que generen els problemes.
 • Facilitar eines per a afrontar els problemes.
 • Reeducació emocional
 • Adequar i facilitar les habilitats socials.

Si creus que pots tenir algun trastorn de personalitat que està causant sofriment en tu mateix i a les persones del teu entorn, contacta amb els psicòlegs del centre de psicologia Canvis per a realitzar una primera entrevista d’avaluació del teu cas de forma totalment gratuïta.

Primera consulta subvencionada per 25 euros, amb els nostres Psicòlegs a Barcelona per al tractament dels trastorns de personalitat
Sol·licitar informació:

Tractament trastorns de personalitat

  Nom i cognoms (*)

  Email (*)

  Telèfon (*)

  Indiqui’ns la seva disponibilitat horària (Matí / Tarda)(*)

  Missatge

  Consento el tractament de les meves dades. CANVIS CENTRO DE PSICOLOGIA tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal

  .

  Psicòlegs de Barcelona amb descomptes, ajuts i subvencions per a aturats, estudiants, opositors, jubilats, pensionistes, vidus, etc.

  En Canvis, a més de facilitar de forma gratuïta, un primer contacte amb un psicòleg a Barcelona disposem d’un programa de subvencions facilitar l’accés a diferents modalitats de teràpia a honoraris reduïts.

  El programa de tractaments psicològics subvencionats del nostre centre de psicologia accessible per: