Tractament dolor crònic en el centre de psicologia Canvis de Barcelona amb psicòlegs professionals

Teràpia psicològica per al dolor crònic a Barcelona

El dolor és un fenomen universal i un dels símptomes que més afecta i preocupa les persones sent una de les causes de consulta mèdica més freqüent.

El dolor té una funció protectora, ens avisa que alguna cosa va malament i contribueix al procés de recuperació ja que promou el repòs. Davant el dolor, la reacció habitual és la de la por, una por que és adaptatiu perquè ens impulsa a evitar-lo i eliminar-lo.

Quan el dolor persisteix per més de 3 a 6 mesos es tracta de dolor crònic. El dolor cronificat es converteix en la veritable malaltia quan la causa que el desencadena ja ha desaparegut.

El dolor crònic té un desencadenant conegut però no és resoluble, és un dolor persistent que no es pot evitar ni eliminar i intentar-lo és un esforç inútil que comporta un sofriment psíquic important en el qual predominen la por, la desesperació i desesperança, el sentiment de fracàs, impotència i irritació que no sols afecta a qui ho pateix sinó al seu entorn familiar i social.

S’estima que el dolor crònic afecta a prop de l’11% de la població espanyola, majoritàriament a dones.

El dolor crònic és un dolor resistent, que no es passa i fa que les persones es plantegin el per a quin i el perquè de les seves vides arribant a produir estats d’ansietat, estrès, depressió i insomni. Aquest tipus de dolor té un impacte important per la seva influència negativa en tots els àmbits de la vida de qui el pateix.

Les persones que sofreixen dolor crònic disminueixen les seves relacions socials i poden veure minvada la seva capacitat per a treballar la qual cosa els produeix problemes econòmics i un sentiment d’inutilitat que els va soscavant.

El dolor genera importants reaccions cognitives, conductuals i emocionals que poden potenciar el sofriment que porta associat i si aquest dolor és crònic, el sofriment és major en tots els aspectes.

Actualment està reconeguda la participació de factors psicològics i socials en l’inici i la prolongació dels quadres de dolor crònic i la necessitat d’una identificació i tractament precoç d’ells per a evitar els cercles viciosos del dolor i el seu augment. La teràpia psicològica és un pilar fonamental en el maneig del dolor crònic.

La psicòloga o psicòleg del centre de psicologia Canvis especialitzat en el tractament del dolor crònic se centra en treballar en teràpia l’acceptació del dolor i tots els aspectes del dolor crònic així com les seves conseqüències per a fer-ho més suportable.

La teràpia psicològica constitueix una necessitat per als pacients que sofreixen de dolor crònic atès que permet identificar els factors psicosocials que poden influir en l’experiència de dolor i en el seu impacte en l’estat de salut.

A més, la teràpia ajuda a millorar l’estat clínic de la persona malalta, l’enfrontament a la malaltia i a contrarestar les emocions negatives que sorgeixen com a resultat de l’experiència de dolor.

En el centre de psicologia Canvis el nostre equip de psicòlegs especialitzats en el tractament del dolor crònic se centra inicialment en l’acceptació del dolor ja que aquest tipus de dolor és inevitable i no es pot canviar.

L’acceptació del dolor crònic implica desmuntar els cercles viciosos del dolor, deixar de fer tot allò que no serveix de res, prendre consciència de les limitacions que comporta, obrir-nos a experimentar plenament i en el present i potenciar el tractament adequat.

Acceptar el dolor crònic obre el camí del compromís per a continuar fent tot allò per al que valem però amb les limitacions actuals. Acceptar-ho també disminueix el sofriment i permet l’habituació per a tolerar les sensacions que ens produeix reduint l’ansietat, l’estrès i la depressió.

L’alteració del somni, és un dels símptomes més freqüents en les persones que pateixen de dolor crònic i que és important tractar per a poder abordar altres implicacions en la vida diària del pacient.

La teràpia psicològica per al tractament del dolor crònic inclou tècniques cognitives de reestructuració i teràpia racional emotiva per a poder enfrontar-nos als nostres pensaments i sentiments de manera racional i eficaç ja que el dolor té un component emocional important.

La psicòloga o psicòleg també facilita tècniques de relaxació, respiració i biofeedback per a evitar l’ansietat, relaxar tensions i no caure en cercles viciosos que impliquin sofriment.

Fomentarem les habilitats socials, l’assertivitat i tècniques operants de potenciació d’activitats que ens permetin recuperar el dia a dia i mantenir una xarxa de suport i social.

La teràpia és un procés de canvi emocional i cognitiu, s’estimula la modificació de pensaments catastròfics, creences negatives i conductes que tendeixen a augmentar el dolor. El psicòleg o psicòloga de Canvis, fa de guia durant el tractament per a descobrir noves perspectives per a poder afrontar el dolor i les seves conseqüències per a viure més plenament.

El tractament farmacològic és indispensable però no ha de ser l’únic ja que els components emocionals i trastorns mentals presents en els casos de dolor crònic incrementen la seva intensitat i durada.

Els fàrmacs redueixen el dolor però al seu torn creen el seu propi cercle viciós ja que al mateix temps que disminueixen el dolor, decau la tolerabilitat i augmenta la demanda de medicaments.

Les persones que millor respon als tractaments mèdics per al dolor crònic són aquelles més hàbils per a distreure i desviar la seva atenció del propi dolor i aquelles que mantenen les seves activitats quotidianes.

El comportament d’un pacient amb dolor crònic sol identificar-se amb un procés d’evitació o reducció de l’activitat, que s’associa amb l’increment del dolor, així com amb la pèrdua progressiva del to muscular i d’activació del mateix que al seu torn genera més dolor.

Els comportaments de dolor-evitació, poden convertir-se en patològics quan persisteixen en el temps, incrementen l’ansietat, generen hipervigilancia i canvis en el sistema nerviós autònom.

L’ansietat augmenta el grau de tensió muscular del pacient amb dolor crònic i també augmenta la percepció del dolor en disminuir la seva tolerància. Com més dolor sentim, més ansietat ens genera aquest dolor i al seu torn l’ansietat augmenta el dolor convertint-se en un cercle viciós.

La depressió és una de les respostes emocionals més freqüents associades al dolor crònic. La depressió provoca inhibició psicomotriu i incita a no rendir física ni psicològicament igual. Predisposa a emmalaltir i disminueix considerablement la qualitat de vida.

La depressió influeix en la transmissió sensorial del dolor que activa les neurones facilitadores del dolor i per tant, augmenten les sensacions doloroses. Al seu torn, la depressió prèvia a una malaltia, estaria associada a pitjors resultats en la rehabilitació del pacient.

El catastrofisme mitjançant la interpretació exagerada i negativa del dolor i les seves conseqüències està associat a problemes que dificulten la recuperació i augmenten el risc de cronicitat del dolor.

La pèrdua de xarxa de suport, familiar i social, derivada de les emocions negatives que envaeixen als pacients de dolor crònic indueixen a problemes de comunicació, laborals i/o econòmics que al seu torn generen major sobrecàrrega emocional i més dolor.

Existeix també una tipologia de pacients que, al contrari que en els casos de dolor-evitació, es tornen més actius al no acceptar la malaltia ni els seus propis límits la qual cosa augmenta el dolor.

Per a trencar el procés de generació i augment del dolor d’aquests cercles viciosos és prioritari prendre consciència de la malaltia i acceptar-la. Per aquest motiu, realitzar teràpia amb un psicòleg o psicòloga és essencial en el tractament del dolor crònic, ja ha demostrat científicament la seva eficàcia.

Existeixen diferents classificacions del dolor sobre la base de la seva durada, localització, intensitat, o patogènia entre altres encara que en la pràctica clínica les definicions dels diversos tipus de dolor no són excloents i en alguns pacients es poden trobar diferents tipus de dolor.

Pel que fa al dolor crònic, a grans trets es poden distingir les següents varietats:

Dolor agut recurrent cronificat: comprèn diferents períodes de dolor agut que es repeteixen periòdicament. L’exemple més comú són les migranyes que en alguns casos són cròniques i presenten cefalees durant 15 o més dies al mes. En els casos de dolor agut recurrent i cronificat les respostes hormonals a l’estrès solen tenir efectes adversos tant fisiològics com emocionals.

Dolor oncològic o dolor crònic agut: és un dolor continu amb una durada limitada que pot durar diversos mesos o fins i tot anys que acaba amb la curació o mort del pacient. És el cas del dolor maligne derivat de malalties oncològiques.

Dolor crònic no maligne: és el dolor crònic no oncològic a causa de causes que no amenacen la vida del pacient però que li provoca una important deterioració física i mental. Poden ser un dolor crònic postquirúrgic o per alguna malaltia.

Algunes de les malalties que solen generar aquest tipus de dolor crònic són: lumbàlgia, fibromiàlgia, dolor miofascial, cefalees, osteoartritis, neuràlgies, dolor abdominal crònic, membre fantasma, artrosi o artritis reumatoide.

Dolor crònic psicógeno: aquest tipus de dolor crònic no té naturalesa orgànica sinó característiques psicosomàtiques derivades d’alguna patologia psicològica. El dolor crònic psicógeno sol ser resistent a qualsevol mena de tractament mèdic si no es té en compte la seva naturalesa ja que no obeeix a cap patró neurològic.

 • Edat: les possibilitats de sofrir dolor crònic augmenten amb l’edat.
 • Sexe: la prevalença del dolor crònic és major en dones que en homes.
 • Antecedents familiars: la presència de trastorns d’ansietat o altres trastorns mentals en familiars directes augmenta la possibilitat de sofrir dolor crònic.
 • Trauma físic o psicològic previ: Haver estat víctima de violència de gènere o d’abús sexual, tant en homes com en dones, sembla conferir la major predisposició per a la cronificació del dolor.
 • Disfuncions socials: l’exclusió o aïllament social, la pèrdua de xarxes de suport i/o el bullying contribueixen a una sensibilització creuada afectant la percepció del dolor físic.
Primera visita gratuïta amb els nostres Psicòlegs a Barcelona per al tractament dels trastorns per dolor crònic

Sol·licitar informació:

Tractament dolor crònic

  Nom i cognoms (*)

  Email (*)

  Telèfon (*)

  Indiqui’ns la seva disponibilitat horària (Matí / Tarda)(*)

  Missatge

  Consento el tractament de les meves dades. CANVIS CENTRO DE PSICOLOGIA tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal

  .

  Psicòlegs de Barcelona amb descomptes, ajuts i subvencions per a aturats, estudiants, opositors, jubilats, pensionistes, vidus, etc.

  En Canvis, a més de facilitar de forma gratuïta, un primer contacte amb un psicòleg a Barcelona disposem d’un programa de subvencions facilitar l’accés a diferents modalitats de teràpia a honoraris reduïts.

  El programa de tractaments psicològics subvencionats del nostre centre de psicologia accessible per:

  Centro de psicología Canvis

  C/Balmes 104, Principal 2ª· 08008 Barcelona