Psicologia infantil a Barcelona. Psicòlegs professionals especialitzats en teràpia per a nens

Què és la teràpia infantil?

La teràpia infantil és el tipus d’intervenció psicològica que s’aplica als nens amb la finalitat d’augmentar el seu benestar emocional i social, alhora que té com a objectiu afavorir el seu correcte desenvolupament psicoevolutiu.

En aquest tipus de teràpia, són els psicòlegs infantils els especialistes encarregats de treballar per a comprendre i explicar el desenvolupament i la conducta dels nens, detectant qualsevol dificultat o irregularitat existent.

A més, en teràpia infantil és fonamental la implicació dels pares, per la qual cosa el terapeuta se sol coordinar amb ells i, en certs casos on sigui necessari, també amb l’escola del nen per a poder implementar unes pautes beneficioses que es compleixin en tots els àmbits de referència del nen.

Després d’una avaluació inicial, el psicòleg infantil i els pares del nen decideixen la necessitat o adequació de realitzar teràpia infantil sobre la base de diversos factors: el seu historial mèdic, els problemes detectats en el nen, el seu nivell de desenvolupament, la seva capacitat intel·lectual i les seves habilitats socials i de comunicació, entre altres factors relatius a cada cas particular.

Existeixen moltes dificultats per les quals pot ser recomanable acudir a un psicòleg infantil, no obstant això a continuació enumerem algunes de les més freqüents:

 • Problemes del comportament en la família i a l’escola
 • Dificultats escolars: retard, inadaptació, bullying, TDAH
 • Fòbia escolar
 • Problemes de llenguatge: dislèxia, quequesa
 • Tractar els problemes amb els aliments: vòmits, fartaneres
 • Malalties psicosomàtiques: asma, cefalees, alopècia.
 • Enuresis, encopresis
 • Timidesa, fòbia social, ansietat, tics nerviosos
 • Hiperactivitat, inquietud, fracàs, irritabilitat
 • Depressió infantil
 • Divorci dels pares
 • Dol
 • Arribada d’un nou membre a la família

El treball amb nens sol ser molt vivencial i físic: el terapeuta se serveix d’activitats pràctiques i jocs diversos per a poder comunicar-se millor amb el nen, atès que el joc té un paper fonamental en el seu desenvolupament i podria considerar-se el seu propi llenguatge.

A través del joc, els nens poden divertir-se, comunicar-se, explorar el món i adquirir coneixements, però també poden expressar les seves pors, conflictes, desitjos, preocupacions o problemes.

Els psicòlegs infantils interactuen amb els nens jugant amb ninots, blocs, plastilina o, si l’edat ho permet, recreant dramatitzacions bàsiques, de manera que surtin a relluir les dificultats que puguin estar presents en el nen. A més, el joc també serveix als terapeutes per a treballar els aspectes terapèutics necessaris d’una forma que sigui significativa per al nen.

A nivell de comunicació verbal, el llenguatge del terapeuta sempre s’adapta a l’etapa evolutiva de cada nen, de manera que li resulti fàcil comprendre i expressar-se amb naturalitat. És primordial crear un context segur per al nen on es pugui expressar i pugui aprendre a interactuar amb les persones, aprenent i buscant solucions als seus problemes.

La psicoteràpia infantil permet als nens manifestar els seus problemes en un entorn segur, alhora que són ajudats a practicar les seves possibles solucions. En teràpia, els nens aprenen diferents maneres de resoldre les dificultats per ells mateixos, ajudant a resoldre les dificultats presents i preparant-los davant les futures complicacions.

Aquest entrenament promou una millora en la seva autoestima i un bon desenvolupament d’habilitats socials i relacionals, per la qual cosa la teràpia els permet adquirir eines per a millorar el seu benestar a curt i llarg termini.

Reeducació:

La reeducació és un tractament psicològic que està pensant per a nens i nenes que, encara que tenen una bona capacitat intel·lectual, tenen dificultats per a seguir el procés de creixement cognitiu, és a dir, els costa seguir l’aprenentatge dins de l’àmbit escolar.

L’aprenentatge és un procés múltiple en el qual el nen observa, analitza, relaciona, representa i, amb tot això, conceptualitza.

A vegades en aquest procés apareix algun obstacle que impedeix el bon funcionament de l’aparell d’aprenentatge, fet que els dificulta arribar a la conceptualització.

 • La reeducació tractaria de propiciar el funcionament adequat del procés d’aprenentatge.
 • En el cas de nens i nenes que per una causa emocional es queden bloquejats en algun punt d’aquest procés, també podrien beneficiar-se d’aquest tipus de tractament.
 • Finalment ens referirem als potencials mentals del nen, els quals es van formant i organitzat al llarg de la seva vida de forma més o menys eficaç. És possible que a vegades sigui necessària una ajuda re educativa per a mobilitzar-los amb la finalitat que el nen pugui descobrir, desenvolupar i actualitzar les seves funcions creatives, indispensables per a aconseguir unes adequades capacitats instrumentals, funcionals i sobretot, emocionals i personals.

Joc simbòlic:

El joc simbòlic és una modalitat de tractament psicològic que utilitza el joc com a instrument terapèutic i que afavoreix l’evolució de les funcions psíquiques.

El joc forma part del nen donis dels primers mesos de vida i neix perquè prèviament l’adult (pare, mare,…) ha jugat amb ell. Això ha permès el desenvolupament de la comunicació i ha estimulat les seves capacitats de relació amb el seu entorn. El joc permet al nen la possibilitat d’explorar el món que li envolta, i a poc a poc, anar construint els seus propis pensaments i estructurant la seva personalitat.

El joc permet al nen simbolitzar i a través del joc simbòlic podrà expressar aspectes propis: les seves vivències, fantasies, desitjos, temors…

Aquest tipus de tractament és molt apropiat :

 • Per a nens amb dificultats d’atenció i que abandonen qualsevol activitat que comencen.
 • Per a nens molt impulsius, que actuen amb poca consciència sobre els seus actes i les possibles conseqüències.
 • Per a nens inhibits, als quals els costa jugar i relacionar-se amb els altres, la qual cosa a la llarga els anirà empobrint.
 • Per a nens que presenten desconnexió afectiva amb el seu entorn i amb característiques de tipus autístic.

Teràpia Grupal amb nens:

Cada vegada és més freqüent l’abordatge d’aspectes emocionals i psicològics a través de la creació de grups terapèutics.

El marc teòric d’aquest tipus de tractament es fonamenta en el fet que tota persona neix formant part d’un grup, la família, i que el desenvolupament depèn de les relacions interpersonals que estableixi en els diferents grups socials als quals pertanyerà al llarg de tota la seva vida (escola, amics, esports, treball…). A partir d’aquestes experiències vitals (grupals) on interacciona amb els altres es va desenvolupant la identitat com a persona.

Els grups permeten compartir experiències entre els seus integrants, on les aportacions dels altres companys del grup tenen un valor terapèutic indubtable que reforça el del terapeuta. D’altra banda, la diversitat d’imatges, opinions… que el grup ofereix fa que se de pas a crear pensament i que puguin ampliar les conviccions pròpies.

Els grups han d’estar formats sempre tenint en compte l’edat i el moment evolutiu que els nens estiguin passant, així com les el tipus de dificultats que s’abordin.

La teràpia grupal de nens i adolescents està indicada per a afavorir i desenvolupar les capacitats en dues àrees bàsiques: àrea cognitiva i àrea de la personalitat.

En el cas de grups de nens, aquests són eficaços per a:

 • Afavorir els processos del desenvolupament maduratiu: parla, motricitat, atenció…
 • Afavorir les relacions personals (dificultats de relació, inhibició, respostes agressives, gelosia…)
 • Afavorir l’adquisició dels aprenentatges escolars (en el cas de problemes de lectoescriptura, sota rendiment escolar, desinterès per l’escola…)

Els nens no es comuniquen igual que els adults i pot ser difícil adonar-se que alguna cosa està ocorrent en el seu interior. Per això, a continuació indiquem algunes dels senyals que poden indicar la necessitat d’una intervenció psicològica:

 • Freqüents maldecaps o panxa
 • Sota rendiment acadèmic
 • Dificultats en la concentració
 • Enuresis i/o encopresis
 • Por a dormir sola
 • Por a anar al col·legi
 • Plor sense motiu
 • Ansietat o nerviosisme
 • Canvis en el seu estat d’ànim
 • Aïllament de companys o familiars
 • Rabietes freqüents

A vegades, els esdeveniments en la vida del nen obstaculitzen el seu adequat desenvolupament psicoafectiu, requerint-se llavors d’un treball dins d’un marc psicoterapèutic que afavoreixi la contenció, la comprensió i l’elaboració dels conflictes.

En Canvis oferim un tractament individualitzat que pot ser a curt, mitjà o llarg termini, després de la realització d’un exhaustiu procés diagnòstic que ens asseguri la seva viabilitat.

En aquest espai, tractarem aquells aspectes que han entorpit una correcta evolució en el nen, dificultant el desplegament dels seus recursos més creatius i de les seves potencialitats.

La durada de la teràpia és una cosa molt difícil de determinar, atès que cada cas té les seves particularitats i no hi ha una forma exacta de delimitar el nombre de sessions.

Després de l’avaluació, és habitual tenir aproximadament 10 sessions i valorar la necessitat de continuar o no la teràpia, així com la freqüència en què se succeeixin les visites. Per això, la durada d’un tractament pot oscil·lar entre pocs mesos o més d’un any.

Múltiples estudis basats en l’evidència empírica han trobat que la psicoteràpia infantil és eficaç, com avala la Guia elaborada per Societat Espanyola de Psicologia Clínica i de la Salut.

Al Regne Unit, la guia de l’Institut Nacional de l’Excel·lència per a la Salut i Atenció (NICE), ha inclòs a la psicoteràpia infantil com un tractament vàlid per a la depressió infantil.

Primera sesión de terapia psicológica gratis en Barcelona

 

Sol·licita una sessió de teràpia

  Nom i cognoms (*)

  Email (*)

  Telèfon (*)

  Indiqui’ns la seva disponibilitat horària (Matí / Tarda)(*)

  Missatge

  Consento el tractament de les meves dades. CANVIS CENTRO DE PSICOLOGIA tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal

  .

   

  Terapia psicológica subvencionada en Barcelona

   

  En Canvis, a més de facilitar de forma gratuïta un primer contacte amb un psicòleg a Barcelona disposem d’un programa de subvencions facilitar l’accés a diferents modalitats de teràpia a honoraris reduïts.

  El programa de tractaments psicològics subvencionats del nostre centre de psicologia accessible per: