Psicòlegs professionals especialitzats en teràpia amb adolescents a Barcelona

Què és la teràpia per a adolescents?

La psicoteràpia individual per a adolescents és la intervenció psicològica que es realitza per a ajudar a entendre les formes de comportar-se, així com les pròpies emocions i cognicions, amb la finalitat de promoure els canvis necessaris per a millorar el benestar emocional de les persones que acudeixen a teràpia.

Sovint, són els pares dels adolescents els qui realitzen la demanda terapèutica quan existeix alguna circumstància en la vida dels seus fills que els resulta inquietant, per ser font d’un gran malestar en diversos àmbits de la vida dels seus fills.

En Canvis Barcelona entenem que l’adolescència, a l’ésser el pas cap a la vida adulta, és un moment crucial del cicle vital en el qual pot ser necessari disposar d’ajuda externa davant les dificultats que implica tant per a l’adolescent com per a la seva família.

L’adolescència constitueix una època de grans canvis en l’individu, tant a nivell físic com a nivell psíquic i emocional. La forma en què l’adolescent resol els conflictes propis a aquesta etapa vital té una gran transcendència en el seu desenvolupament futur com a individu lliure, autònom i adult.

La sexualitat, el cos, l’amistat, l’amor, el futur laboral i acadèmic, la parella… Totes són temàtiques que tant en l’adolescent com en els seus pares generen dubtes, preocupacions, temors, il·lusions, frustracions, desitjos i sofriment. En moltes ocasions, tots els participants senten que manquen de recursos per a fer front a totes aquestes situacions que se’ls plantegen i que solen ser complexes, canviants i en la majoria d’ocasions, doloroses.

La comunicació amb un adolescent pot no ser tasca fàcil i, sovint, tracten d’amagar les seves emocions i els problemes que puguin estar sofrint. Per això, és convenient tenir en compte els següents senyals com alguns possibles indicadors d’alerta:

 • La relació amb la família és problemàtica
 • Problemes amb la comunicació
 • Presenta atacs d’ira
 • Té l’autoestima baixa
 • Realitza conductes autodestructives
 • Té problemes amb un o tots dos progenitors
 • Presenta canvis en hàbits de somni o alimentaris
 • El seu estat d’ànim és depressiu
 • Ha canviat el seu rendiment escolar
 • Realitza conductes adictives (alcohol, drogues, joc, ús d’Internet…)
 • S’aïlla socialment i/o familiarment
 • Es mostra desafiadora davant l’autoritat
 • Mostra dificultats per a canalitzar la seva vida
 • Se li diagnostiquen malalties psicosomàtiques

En Canvis pensem que amb l’ajuda d’un professional especialitzat es poden alleujar, tractar i entendre els problemes que suposen un canvi en la biografia personal, social o familiar tals com:

 • Entendre els canvis psíquics i biològics: entrar en l’edat adulta, incertesa, problemes d’adaptació.
 • Preparar-se per a la sexualitat: conèixer les seves necessitats, evitar embarassos no desitjats, avortament.
 • Estudis: projectes, capacitats intel·lectuals, dubtes.
 • Trobar-se amb l’altre gènere: buscar una parella, desitjos, frustracions, fantasies que acompanyen.
 • Món laboral: preparar-se per a la inserció en el treball.

Els beneficis d’acudir a teràpia són tan amplis i variables com els casos i motius de consulta. Començar un procés terapèutic implica fer el pas per a cuidar-se a un mateix i, sens dubte, aquest és el primer benefici de rebre ajuda psicològica.

Centrant-nos en les diverses problemàtiques abordades en teràpia, podríem considerar com molt habituals els següents beneficis:

 • Alleujament de la simptomatologia
 • Augment del benestar emocional
 • Reducció de possibles recaigudes
 • Millora de la qualitat de vida
 • Establiment d’hàbits de vida saludables
 • Millora de l’autoconeixement
 • Desenvolupament de noves capacitats relacionals
 • Augment del autocuidado
 • Millora de l’autoestima i autoeficàcia

En teràpia, l’adolescent disposa d’un espai d’escolta activa, comprensió i empatia, sense empipaments o judicis, on pot expressar-se amb llibertat així com analitzar el seu comportament i les seves emocions en un ambient de seguretat i confiança.

És freqüent que, davant la petició dels pares d’anar a teràpia, l’adolescent es negui en rotund. Pot ser que pensi que no necessita ajuda, que el que li està ocorrent és normal, que el psicòleg li jutjarà o que acudir a un psicòleg és cosa de bojos, però sigui com sigui el motiu, és desitjable escoltar a l’adolescent i tractar de comprendre quines són les raons que li impedeixen accedir a anar a teràpia.

Una bona opció per a intentar ajudar-lo és establir un diàleg en el qual l’adolescent pugui donar els seus motius sense rebre rebuig o obligatorietat per part dels pares.

El paper de l’adult ha de ser motivant, tractar de solucionar els seus dubtes o calmar les seves inquietuds i enfocar la teràpia en positiu. També és una bona opció fer-li partícip de la decisió, permetent-li triar al terapeuta i sent flexible si vol contactar ell mateix.

Obligar l’adolescent a acudir a teràpia és contraproduent en molts sentits. Si definitivament no vol buscar ajuda psicològica, els pares també poden consultar al psicòleg sobre la situació que travessen amb el seu fill adolescent.

El nostre propòsit és ajudar els pares a comprendre el moment del cicle vital en el qual està el seu fill i proporcionar-los eines per a enfrontar-se a les situacions problemàtiques que es deriven de l’adolescència.

La durada de la teràpia és una cosa molt difícil de determinar, atès que cada cas té les seves particularitats i no hi ha una forma exacta de delimitar el nombre de sessions que seran necessàries.

Després de l’avaluació, és habitual tenir aproximadament 10 sessions i valorar la necessitat de continuar o no la teràpia, així com la freqüència en què se succeeixin les visites.

Per això, la durada d’un tractament pot oscil·lar entre pocs mesos o més d’un any.

Buscar l’equilibri entre la dependència que encara té l’adolescent de l’adult i l’autonomia i identitat que va adquirint, és un exercici difícil però que alhora pot ser apassionant en el sentit del retrobament i el redescubriment entre pares i fills.

El professional responsable del tractament, amb l’assessorament als pares o amb un treball més en profunditat amb ells i amb el fill, intenta ajudar en aquest procés de situar-se en els rols que la nova situació imposa.

El primer pas és realitzar una avaluació de la problemàtica, els recursos i possibilitats amb què compta la persona i la família per a poder afrontar la situació.

Després de realitzar un diagnòstic, de la situació presentada, el psicòleg valorarà i orientarà al pacient sobre la idoneïtat del tipus de treball que es pot realitzar.

Una altra de les funcions dels nostres psicòlegs, és la d’oferir orientació en cas de necessitat de derivació a altres dispositius sanitaris.

Prenent com a referència les situacions en les quals la teràpia pot no ser eficaç, és important tenir en compte les següents qüestions abans d’optar per començar un procés terapèutic:

 • Valorar si existeix una motivació per al canvi
 • Tenir en compte que la teràpia requereix sinceritat
 • Presentar un compromís al canvi
 • Establir metes objectives i realistes
 • Establir objectius a curt termini per a arribar a les metes marcades
 • Tenir paciència respecte a l’objectiu final de la teràpia

L’orientació psicològica dels professionals de Canvis és la psicoteràpia psicoanalítica i/o sistèmica. Aquest tipus de teràpia parteix de la premissa que, per a resoldre els nostres problemes i disminuir el nostre sofriment, és convenient arribar progressivament a una comprensió de les seves arrels.

Aquest tipus de teràpia té com a objectiu augmentar la comprensió del món intern de cadascun de manera que puguem ser conscients dels nostres pensaments, fantasies, emocions i somnis per a comprendre com vivim i quin tipus de relacions establim amb els altres.

La proposta de Canvis de cara a potenciar els recursos de l’adolescent i dels seus pares és oferir respostes ajustades a cada cas, per la creació d’espais de naturalesa terapèutica – a nivell individual, grupal o familiar – en els quals es fomenti el pensament, la clarificació, l’anàlisi i la reflexió en un clima de comprensió i d’escolta.

Esment especial requereix el treball que realitzem amb els pares de l’adolescent, els qui han de fer front a un fill canviant, en el sentit més ampli de la paraula, i que no és aquell nen que obeïa i que no era prou autònom.

L’Associació Americana de Psicologia (APA), institució mundialment coneguda en la disciplina de la psicologia, va publicar els resultats d’un meta-estudio que analitzava més de 140 recerques sobre l’eficàcia de la psicoteràpia amb adults.

Aquest estudi va trobar que els efectes de la psicoteràpia són alts i significatius en tots els grups d’edat, sent fins i tot comparables o arribant a superar l’efecte de molts psicofàrmacs per a determinats trastorns.

A més, els efectes de la psicoteràpia es mantenen estables en el temps en la majoria de les problemàtiques, per la qual cosa la probabilitat de necessitar ajuda psicològica en un futur disminueix.

La psicoteràpia és un procés que es desenvolupa entre pacient i terapeuta, on tots dos s’impliquen i creen una relació de confiança i seguretat. Per això, la implicació i motivació del pacient és fonamental per al bon funcionament de la teràpia. Encara que la demanda la realitzin els pares de l’adolescent, és molt important que estigui d’acord a anar a teràpia.

D’altra banda, és necessari acudir amb metes objectives que siguin realistes, atès que la teràpia és molt beneficiosa però no pot ser miraculosa. En aquest sentit, la teràpia no sol funcionar quan les expectatives del pacient són irrealitzables, o quan no existeix una motivació real per al canvi.

Finalment, un fet fonamental i decisiu per al bon funcionament o no d’una teràpia és la sinceritat. Quan la relació terapèutica no s’estableix correctament o, per diversos motius, el pacient no s’assegui capacitat per a ser sincer amb el seu psicòleg, la teràpia amb freqüència no és efectiva.

Primera sesión de terapia psicológica gratis en Barcelona

 

Sol·licitar informació: Teràpia adolescència

 

  Nom i cognoms (*)

  Email (*)

  Telèfon (*)

  Indiqui’ns la seva disponibilitat horària (Matí / Tarda)(*)

  Missatge

  Consento el tractament de les meves dades. CANVIS CENTRO DE PSICOLOGIA tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal

  .

   

  Terapia psicológica subvencionada en Barcelona

   

  En Canvis, a més de facilitar de forma gratuïta, un primer contacte amb un psicòleg a Barcelona disposem d’un programa de subvencions facilitar l’accés a diferents modalitats de teràpia a honoraris reduïts.

  El programa de tractaments psicològics subvencionats del nostre centre de psicologia accessible per: