El Món de les Persones Altament Sensibles (PAS)

En el món de la psicologia i la neurociència, hi ha una part de la població que sovint passa desapercebuda: les Persones Altament Sensibles (PAS). Aquest grup demogràfic, encara que no és nou, ha guanyat atenció i reconeixement en els últims anys. Qui són les PAS? Quines característiques defineixen la seva experiència única en el món? Com es relacionen amb el seu entorn i quins són els avantatges i desavantatges de ser una persona altament sensible? En aquest article, explorarem aquestes preguntes i més, mentre desentranyem la fascinant realitat de les PAS.

Què Significa Ser una Persona Altament Sensible?

Les Persones Altament Sensibles, encunyades per primera vegada per la psicòloga Dra. Elaine Aron en la dècada de 1990, són individus que posseeixen un sistema nerviós més receptiu i reactiu que la majoria de les persones. Aquest tret, conegut tècnicament com a Sensibilitat del Processament Sensorial (SPS), es manifesta en una major sensibilitat a estímuls externs i interns, així com una profunda capacitat per a processar informació emocional.

Característiques de les Persones PAS

Quines són les característiques que defineixen a les persones PAS? Si bé cada individu és únic, hi ha uns certs trets comuns que solen ser presents en aquest grup de persones:

• Profunda Empatia i Sensibilitat Emocional: Les PAS tendeixen a ser altament empàtiques, capaces de sintonitzar amb les emocions dels altres amb facilitat. Això pot portar a una major sensibilitat davant el sofriment aliè i una tendència a absorbir les emocions de les altres persones i del seu entorn.
• Sensibilitat a Estímuls Sensorials: La il·luminació, les textures, els sons, fins i tot la temperatura poden fer que les Persones Altament Sensibles se sentin aclaparades per aquests estímuls sensorials que uns altres a penes perceben. Les multituds i els entorns caòtics o que puguin suposar una sobreestimulación poden resultar molestos o incòmodes.
• Profunditat de Processament: Les PAS tendeixen a processar la informació de manera més profunda i reflexiva. Són pensadores analítiques que busquen tenir tota la informació possible abans de valorar i decidir, per això, poden semblar persones indecises, ja que per a elles la presa de decisions pot comportar un treball previ que requereix temps i esforç.
• Reaccions Intenses a Situacions Emocionals: A causa de la seva sensibilitat emocional, les PAS poden experimentar reaccions emocionals més intenses davant situacions estressants o conflictives. Això pot manifestar-se en forma d’ansietat, melancolia, esgotament emocional i expressar-se en forma de plor, tristesa, apatia, entre altres emocions.
• Sensibilitat als Canvis Ambientals: De les mateixa forma que els estímuls sensorials que ja s’han comentat, els canvis sobtats dels estímuls o en l’entorn, ja sigui en el clima, la il·luminació o l’atmosfera emocional, poden afectar en grau més alt les PAS, ja que aquestes persones són propenses a sentir-se incòmodes en entorns que no els agradin, que percebin com a insegur o hostils.

Avantatges i Desavantatges de Ser una Persona PAS

Encara que ser una persona altament sensible vaig poder comportar a experimentar moments de molèstia o malestar, també ofereix una sèrie d’avantatges:
Avantatges:
• Empatia i Connexió Profunda: La capacitat d’empatitzar profundament amb els altres pot enfortir les relacions interpersonals i fomentar un sentit de connexió autèntica, així com la facilitat per a establir relacions i vincles des d’una alta intel·ligència emocional.
• Creativitat i Perspicàcia: La tendència a processar la informació de manera profunda pot alimentar la creativitat i la perspicàcia en diverses àrees, des de les arts fins a la resolució de problemes. Així poden ser persones que prenguin decisions correctes, per decidir des de la sensatesa. Solen mostrar-se previngudes i cautes, així com tenir una gran capacitat d’adaptació desenvolupada a partir del pensament analític i reflexiu.
• Atenció al Detall: Les PAS solen ser observadores meticuloses, capaces de percebre detalls que uns altres podrien passar per alt. Això pot ser un avantatge en entorns que requereixen precisió i atenció al detall i pot traslladar-se a qualsevol esfera de la vida (com les relacions interpersonals, la resolució de problemes.

Desavantatges:
• Sobrecàrrega Sensorial: La sensibilitat als estímuls sensorials pot resultar aclaparadora en entorns sorollosos o caòtics, la qual cosa pot portar a la fatiga i l’esgotament.
• Vulnerabilitat Emocional: Les intenses reaccions emocionals poden deixar a les PAS vulnerables a l’estrès i l’ansietat, especialment en situacions emocionalment carregades.
• Dificultat per a Establir Límits: La tendència a cuidar les necessitats dels altres pot portar a les PAS a descurar les seves pròpies necessitats i tenir dificultats per a establir límits saludables.

Com es Relacionen les Persones PAS amb el seu Entorn

Com s’ha anat explicant al llarg de l’article, les persones altament sensibles experimenten el món de manera única, la qual cosa afecta directa i significativament en la seva manera de relacionar-se amb el seu entorn i en els diferents àmbits de la seva vida:

• Relacions Personals: Les PAS tendeixen a valorar les relacions profundes i significatives, preferint la intimitat sobre la superficialitat. No obstant això, la seva sensibilitat pot fer que siguin més susceptibles a conflictes i tensions interpersonals.
• Entorn Laboral: En el lloc de treball, les persones altament sensibles poden destacar per la seva atenció al detall i la seva capacitat per a percebre subtileses. No obstant això, poden sentir-se aclaparades per entorns sorollosos o competitius, la qual cosa pot afectar el seu rendiment i benestar.
• Autocura i Benestar: Donat el seu major nivell de sensibilitat a l’estrès i els estímuls externs, les PAS sovint prioritzen l’autocura i la gestió de l’estrès en la seva vida diària. Això pot incloure pràctiques com la meditació, l’exercici regular i el temps dedicat a activitats que nodreixin el seu benestar emocional.

Ser PAS és un diagnòstic? S’Inclou en el DSM-5?

El DSM-V és el manual que actualment utilitzen els professionals de la psicologia per a classificar i establir els diagnòstics de salut mental de la població. No obstant això, és important destacar que ser una persona altament sensible no es considera un trastorn mental ni un diagnòstic mèdic. Encara que la Sensibilitat del Processament Sensorial (SPS) ha estat objecte d’estudi en la psicologia i la neurociència, no s’inclou com un trastorn o en el Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM-5), però sí que es pot considerar un tret de personalitat expressat en forma de continu amb dos extrems o pols, en el qual algunes persones se situarien en nivells més alts de sensibilitat i altres en nivells més baixos.

Controvèrsies i Debat en la Comunitat Científica
Malgrat el seu creixent reconeixement, el concepte de Persones Altament Sensibles ha generat un cert debat dins de la comunitat científica. Alguns investigadors qüestionen la validesa i la fiabilitat de les mesures utilitzades per a avaluar la sensibilitat, així com la falta de consens sobre els criteris diagnòstics. A més, hi ha preocupacions sobre la possible medicalització de trets de personalitat normals. També preocupa la possible estigmatització de les persones sensibles com a “febles”, “vulnerables” o “excessivament emocionals”.

En resum, les Persones Altament Sensibles són una part interessant i diversa de la població, la sensibilitat única de la qual els ofereix reptes i oportunitats, avantatges i moments de dificultat. Encara que el concepte de PAS ha generat debat en la comunitat científica, el seu reconeixement i comprensió continuen evolucionant a mesura que investigadors i professionals de la salut mental exploren més a fons aquest tret de personalitat que caracteritza a aquestes persones i que s’està convertint en un fenomen de gran interès en els últims anys.

Com puc saber si soc PAS? Qui Podria Determinar-ho?
La Dra. Elaine Aron, pionera en l’estudi de les PAS, va desenvolupar un qüestionari àmpliament utilitzat anomenat “The Highly Sensitive Person Scale”, que pot proporcionar informació sobre el teu nivell de sensibilitat. No obstant això, és important recordar que aquest qüestionari no és un diagnòstic mèdic i que només un professional de la salut mental qualificat pot determinar si compleixes amb els criteris per a un trastorn específic.
Per això, si t’identifiques amb les característiques descrites anteriorment i et preguntes si ets una persona altament sensible, en Canvis podem acompanyar-te a explorar aquest aspecte de la teva personalitat. Si sents inquietud o malestar relacionats amb la possibilitat de ser PAS, creus que necessites eines, estratègies o recursos per a gestionar situacions que et resulten complicades, pots posar-te en contacte amb nosaltres/as a través del nostre formulari de contacte i agendaremos dia i hora per a conèixer-nos en una primera sessió.

Referències:
Aron, E. N. (1996). The Highly Sensitive Person: How to Thrive When the World Overwhelms You. Broadway Books.
Aron, E. N., & Aron, A. (1997). Sensory-*processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. Journal of Personality and Social Psychology, 73(2), 345–368.
Acevedo, B. P., & Aron, E. N. (2012). Sensory processing sensitivity, acute stress, and cortisol reactivity. Physiology & Behavior, 106(5), 707–713.
Jimenez, C. A. R. (2020). PERSONES ALTAMENT SENSIBLES.
Liss, M., Timmel, L., Baxley, K., & Killingsworth, P. (2005). Sensory processing sensitivity and its relation to parental bonding, anxiety, and depression. Personality and Individual Differences, 39(8), 1429–1439.
Marró, R. (2018). Persones altament sensibles. Desclée de Brouwer.
Serrano, D. F. (2021). Persones Altament Sensibles. Universitat de Jaén. Facultat d’Humanitats i Ciències de l’Educació.
Zegers de B., K. (2016). Persones Altament Sensibles: Descobreix si ho ets i aprèn a gestionar el dia a dia en les teves relacions, el treball, amb els teus fills… Espanya: L’esfera dels llibres