El resentiment

Les emocions i els sentiments ens acompanyen al llarg de la vida, i [...]