L’abús adquireix diferents presentacions i, lamentablement, consisteix en una situació que afecta a una gran quantitat de persones al món. No obstant això, un dels problemes més rellevants que presenten les víctimes d’aquests esdeveniments difícils és la manca de visibilitat i de suport per part de la societat. El silenci que existeix al voltant d’aquestes vivències no només solidifica i allarga el patiment a nivell individual de les víctimes, sinó que, també, impedeix que hi hagi una consciència més gran a nivell públic, així com uns índexs de tractament i de recerca més alts.

La visibilitat de les víctimes ajuda a la recuperació

En primer lloc, és bàsica la visibilitat de les víctimes d’abús per poder afrontar diferents elements essencials en la lluita contra aquesta situació de silenci i invalidació emocional. En primer lloc, el fet de parlar obertament sobre aquestes vicissituds ajuda a diluir l’estigma i la vergonya que poden acompanyar el fet d’haver patit algun tipus d’abús. D’altra banda, una gran quantitat de persones es senten segregades o culpables pel que han hagut de patir i, el fet poder donar-lis la visibilitat que necessiten, les pot ajudar a que sentin que no es troben soles i que no són les culpables d’allò que els hi va passar.

D’altra banda, la visibilitat de les víctimes d’abús és primordial de cara a generar consciència i brindar informació a nivell de la societat. El fet de compartir i escoltar les seves històries ajuda a que hi hagi una comprensió més gran sobre la naturalesa d’aquestes situacions abusives, així com dels impactes nocius d’aquestes circumstàncies en la vida d’algunes persones.

En concret, la conscienciació pot contribuir a l’hora de motivar diferents comunitats perquè prenguin mesures de tipus preventiu i perquè ofereixin un suport de tipologia més comprensiva a les persones que han patit algun abús. Així mateix, el fet de promoure la conscienciació en l’àmbit públic de les víctimes d’abús pot fomentar que altres supervivents activin els seus recursos per a cercar ajuda i suport per a treballar les seves problemàtiques individuals.

Les xarxes socials: vies per a visibilitzar les víctimes

Una de les vies més utilitzades, actualment, per a difondre aquests missatges de persones supervivents, per exemple, són les xarxes socials mitjançant recursos com Facebook o Instagram. Aquests mitjans són emprats per milions de persones diàriament amb la finalitat de visibilitzar les seves experiències i els seus pensaments. Alhora, aquestes plataformes són un recurs útil perquè aquestes víctimes tinguin la possibilitat d’obtenir algun tipus de validació emocional per part de la població que els segueix en aquestes xarxes socials. Així mateix, aquestes xarxes són vies que permeten que diferents víctimes d’abús puguin arribar a conèixer diverses persones, cosa que podria enriquir la seva xarxa de contactes i el seu estat anímic.

D’altra banda, la vivència de veure i escoltar altres persones parlant sobre les seves experiències d’abús, pot ser un dels incentius més grans per a poder sortir del silenci en què, lamentablement, es troben atrapades moltes víctimes avui dia. La visualització i l’escolta d’aquests testimonis de superació per part de persones supervivents de diferents tipus d’abús pot actuar com a propulsor que fomenti tant la valentia com la confiança en nombroses víctimes i, alhora, els animi a fer els passos necessaris per a iniciar la recerca d’ajuda per a començar el seu procés de treball de les situacions abusives, que els va tocar experimentar en el transcurs de la seva trajectòria vital.

Respecte i espais segurs per a les víctimes d’abús

Així mateix, és crucial treballar la visibilitat de les persones que van patir abús amb comprensió i empatia. El respecte per la confidencialitat i la integritat de cada persona que així ho sol·liciti ha de ser un assumpte prioritari. D’aquesta manera, resulta primordial proporcionar espais que transmetin seguretat i recursos que s’adhereixin a les demandes dels qui demanen compartir les seves històries, alhora que cal evitar revictimitzar o generar algun tipus de dany secundari en aquestes persones.

En general, es pot afirmar que la visibilitat de les víctimes d’abús genera una cadena d’efectes positius a un nivell ampli de la societat. Aquesta visibilitat pot fomentar l’aparició d’una empatia més gran per part de la població i una millor comprensió de les víctimes, que pot ajudar notablement a nombroses persones de cara a lluitar contra aquesta situació aclaparadora i generadora de malestar psicològic a gran escala a nivell mundial.

La importància de la validació emocional en les víctimes d’abús

Les seqüeles vinculades al fet d’haver estat víctima d’abús, ja sigui emocional o físic, s’estenen més enllà de les ferides que resulten visibles. Les cicatrius psicològiques poden arribar a resultar profundes i duradores en el temps, a més, poden afectar diferents àrees de la vida en aquestes víctimes. D’aquesta manera, la validació emocional desenvolupa un paper bàsic dins del procés tant de sanació com de recuperació en les persones que han patit aquestes experiències traumàtiques amb components abusius.

La validació emocional està associada al fet de legitimar i respectar les emocions i les vivències de cadascuna de les víctimes d’abús. A més, és l’acte de transmetre que els seus sentiments són adequats i que són comprensibles davant l’envergadura dels esdeveniments que els va tocar experimentar, independentment de com altres persones puguin arribar a percebre el relat d’aquestes víctimes. Aquesta validació resulta ser un component essencial ja que les persones que van patir algun abús sovint es poden arribar a trobar amb la minimització o la invalidació de les seves experiències, cosa que els pot generar un increment dels nivells de patiment i, a la vegada, dificultar-ne el procés de regeneració i de sanació.

En acollir íntegrament, en un ambient càlid i segur, a les víctimes d’abús, se’ls ofereix un espai òptim perquè puguin expressar els sentiments sense por de ser jutjades o posades en dubte. Aquesta validació les ajuda a l’hora de reconstruir la seva autoimatge i la seva autoestima, alhora que es contribueix a que puguin recuperar la confiança en les seves sensacions i emocions a nivell personal, ja que són elements que poden estar molt perjudicats per haver patit algun tipus d’abús al llarg de la biografia.

La validació emocional genera una connexió més propera amb la societat

La validació emocional, també, és rellevant a l’hora de reparar la comunicació amb la comunitat de què es forma part i en l’establiment de relacions saludables. En concret, en el moment en què les víctimes se senten escoltades i acollides, es reforça la seva capacitat a l’hora de generar vincles notables i estrets amb altres persones, cosa que afavoreix el seu àmbit del benestar emocional i relacional.

Per tant, es fa palès l’important paper que desenvolupen la família i els amics a l’hora de contribuir al benestar de les víctimes d’abús al llarg de la seva biografia, ja que constitueixen una xarxa de suport molt rellevant per a aquestes persones troben en el procés de guarir diverses ferides invisibles.

Tota víctima d’abús mereix ser validada

D’altra banda, és important tenir present que la validació emocional no suposa obligatòriament que s’estigui d’acord amb la totalitat de les percepcions o valoracions que pugui arribar a fer la víctima sinó que, sobretot, comporta demostrar empatia i acceptació envers els sentiments i sensacions, en un context de seguretat. En general, consisteix en un procés que suposa altes dosis de sensibilitat per part del terapeuta, ja que s’ha de focalitzar en la persona amb calidesa i autenticitat, alhora que cal adaptar-se a les necessitats pròpies del pacient.

De manera resumida, cal tenir present que la validació emocional és un recurs fort de cara al suport de les víctimes que van patir algun tipus d’abús, ja que sol constituir un dels primers passos cap al ressorgiment i la felicitat. En acollir i respectar els seus testimonis, se’ls ofereix ajuda per a caminar el seu camí cap a la seva recuperació, la regeneració de la seva autoestima i la creació d’enllaços significatius amb altres persones.

A Canvis ens oferim per acompanyar-lo en el seu procés terapèutic…

Al Centre de Psicologia Canvis som conscients de la problemàtica esmentada i, per aquest motiu, disposem de psicòlegs formats, amb altes dosis d’empatia i de respecte cap a la població afectada per algun tipus d’abús. Les psicòlogues i els psicòlegs de Canvis tenen la capacitat de brindar l’acompanyament necessari a totes aquelles persones que hagin hagut de passar per experiències d’abús o d’invalidació emocional i que necessitin ajuda en el procés de recuperació.

Si vostè està cercant algun psicòleg o alguna psicòloga que us acompanyi en un procés terapèutic després d’haver patit algun tipus d’abús, podeu demanar cita lliurement al Centre de Psicologia Canvis i us donarem hora perquè pugueu tenir una primera visita informativa gratuïta sense compromís per la vostra part.

Bibliografia

Fores, A. (2008). La resiliencia. Crecer en la adversidad. Plataforma Editorial.

Gracia, E. (2002). Visibilidad y tolerancia social de la violencia familiar. Psychosocial Intervention, 11(2), 201-211.

González, S., Gaxiola, J. C. y Valenzuela, E. R. (2018). Apoyo social y resiliencia: predictores de bienestar psicológico en adolescentes con suceso de vida estresante. Psicología y Salud, 28(2), 167-176.

Muñoz-Rivas, M. J., Grana, J. L. y Gonzalez, M. P. (2011). Abuso psicológico en parejas jóvenes. Psicología conductual, 19(1), 117.

Ortega, N. (2019). Mariposas de cristal. Sar Alejandria Ediciones.