Tallers i grups mixtes

1. Introducció
Les alegries, els assoliments|èxits, les satisfaccions però també les frustracions i disgusts formen part de la nostra vida. Però quan apareixen esdeveniments traumàtics, inesperats o dolorosos,l’equilibri emocional se sol veure afectat.

Quan això succeeix, la persona sofreix un canvi important de la imatge que té de si mateixa i de les relacions amb els altres. La pèrdua de confiança pot portar-la a la desesperació o a la mort psíquica.

Restaurar la confiança i l’estabilitat emocional suposa un llarg camí de treball|feina psicològic la finalitat del qual és aconseguir restablir vincles vitals amb els altres i incorporar una nova imatge d’un mateix, essencial i necessària en tota relació humana.

2. – L’EXPERIÈNCIA TERAPÈUTICA

El treball amb un terapeuta facilita treballar sobre les pèrdues sofertes, físiques o psíquiques , i el descobriment de recursos potser sufocats pel dolor pel que s’ha perdut.

Implica compartir una experiència amb la terapeuta i així poder expressar, examinar i reparar els sentiments, vivències i emocions que envolta a la situació traumàtica que han sofert.

Tenir un espai de reflexió i elaboració facilita realitzar un procés de transformació, imprescindible per rescatar somnis, il·lusions o projectes perduts i així obtenir una harmonia que l’ajudi a conviure amb la ferida soferta, però també amb la part vital i esperançada de cada un.

3.- A QUI VA DIRIGIT?

A persones que hagin sofert una experiència traumàtica i violenta, física o psíquica, en la infantesa, adolescència o adultesa.

A persones que necessiten tenir una experiència de creixement personalbuscant recursos potser ofegats pel dolor, la ràbia i el sofriment.

A persones que desitgin a través de la relació amb la terapeuta superar l’impasse i la desesperació descobrint noves formes de relació que els ajudi a recobrar la il·lusió i la confiança amb si mateix i amb els quals els envolta: parella, fills, amics, treball.

A persones que desitgin obrir-se a la vida.

Situacions post- traumàtiques: accidents, malalties invalidants….Conviure amb la malaltia física o psíquica: depressió, diabetis, asma, càncer, etc.
Interrupció del projecte vital. Sobreposar-se a las pèrdues.
A Canvis pròximament iniciarem un Grup Terapèutic dirigit a aquelles persones que presenten un desordre addictiu i que desitgen sortir d’una situació en la que es troben atrapades L’Addicció es una malaltia física i psico-emocional, que deteriora i destrueix la voluntat de la persona, les relacions familiars i socials, així com la salut física i emocional.

S’anomena addicció a tota activitat que el individuo no es capaç de controlar i el porta a conductes compulsives que perjudiquen la seva qualitat de vida.

Aquest grup també esta indicat per a persones “co-dependents”, es a dir, persones que solen conviure amb una persona que pateix algun tipus d’addicció, oblidant-se d’elles mateixes perquè es centren en els problemes de l’altre: parella, amics, família.

La co-dependencia pot aparèixer a qualsevol edat, dintre d’un ambient familiar o grupal problemàtic i es una manera de protegir-se davant situacions adverses per sobreviure a determinades circumstàncies.

La persona co-dependent ha de superar aquest problemes psicològic per poder ser lliure d’escollir amb qui relacionar-se i posar límits en la seva relació.

2. – Indicació

 • Homes i dones amb edat compresa entre 30 i 50 anys.
 • Tindrà motivació per a treballar en grup l’addicció que pateix.
 • Compromís d’assistir a les sessions.

Persones que pateixen:

 • Addicció a jocs i apostes.
 • Addicció a les reds socials, “tecnofilia”.
 • Co-dependencia.
 • Cleptomania, addicció a robar.
 • Addicció a la feina.
 • Mitomania, addicció a mentir.
 • Tabaquisme…addicció a les compres….etc….

3. – Aquest grup no esta indicat

 • Alcoholisme.
 • Drogodependència.
Comportaments additius ( excepte alcohol y drogues)
Addiccions a compres compulsives, a les noves tecnologies, al treball, al tabac, al joc, etc.
Des de Març del 2011 s’està realitzant en el nostre centre Canvis un grup semiobert per a persones que han patit experiències que han marcat un abans i un després en les seves vides. Crisis que han portat una sèrie de pèrdues que han minvat l’autoestima i la confiança per seguir endavant.

2. – Objectius
Amb el treball grupal es pretén reforçar tant els recursos dels seus integrants, com la seva autoestima a través de poder elaborar experiències viscudes tant en la historia personal de cadascú n del seus integrants, com en las que van succeint dins del grup. A traves de l’experiència grupal s’adquireixen noves maneres de relacionar-se.És un espai on cada integrant des de la seva singularitat, aporta les seves vivències construint així l’historia del grup.El respecte i la confiança són eixos primordials per afavorir que aquesta historia es generi en un clima de confiança, i ajudi a recuperar la seguretat en si mateixos, reconèixer i acceptar limitacions, millorar qualitat de les relacions afectives, afavorint establir condicions per prevenir noves crisis.

3. – Indicació

 • Dones i homes entre 38 i 55 anys aproximadament.
 • Persones que hagin sofert episodis psicòtics o crisis agudes (estabilitzada)
 • Pacients amb sintometologia de tipus psicosomàtica, encara que estiguin en teràpia individual.
 • Interessats en tractar dificultats relacionals i buscar una vida mes rica en quan a relacions, feina i activitats en las que participi.
 • Persones ateses en la ret sanitària publica i que segueixin tractament farmacològic amb el seu psiquiatre (si és el cas).
 • Tindre motivació per el treball grupal.

Interessats:El procediment d’incorporació al grup passa per una entrevista prèvia amb el professional a càrrec del grup. En cas d’interès contacteu via telefònica amb el nostre centre.

Persones que hagin sofert una crisi aguda ( episodi psicòtic), actualment estabilitzat.
Persones amb simptomatologia somàtica.
A Canvis iniciem un grup terapèutic dirigit a joves atrapats per una inhibició emocional o intel·lectual, el que els dificulta la seva integració social i professional, així com la recerca de recursos personals dirigits a sortir del estancament.

Indicacions

 • Joves de tots dos sexes.
 • Edat compresa entre 18 i 30 anys.
 • Relacions familiars insatisfactòries.
 • Estudis inacabats.
 • Desorientació en la elecció professional.
 • Dificultats d’integració en el mon laboral.
 • Poques o nul·les relacions socials.
 • Inhibició, amb risc d’exclusió familiar o social.
 • Addicció a les reds socials.
 • Tindrà motivació per a treballar les dificultats emocionals.
 • Compromís d’assistir a las sessions.
Situacions d’estancament, desorientació en l’elecció laboral, dificultats en els estudis.
Dificultats en les relacions afectives i socials.
Mitjançant aquest taller promovem una autoestima positiva que afavoreixi la confiança interna i la comunicació positiva amb un mateix i amb els altres.

Saber +
A través de tècniques psicofísiques de relaxació, concentració i contemplació contribuirem al benestar físic mental i emocional en la nostra vida i a prendre consciència dels valors que li donen sentit.

Saber +
Com abordar les emocions de manera constructiva en la nostra vida.

L’objectiu d’aquest taller és escoltar el missatge valuós de totes les emocions per poder manejar-les en la nostra vida i en la relació amb els altres.

Saber +

Sol·licitar informació

  Nom i cognoms (*)

  Email (*)

  Telèfon

  Missatge

  He llegit i accepto la Política de privacitat