A partir d’aquest espai en el blog de Canvis, explorarem en profunditat la teoria de la nutrició emocional en la parella, la seva importància i com es pot aplicar en la vida diària per a millorar les relacions.

La nutrició emocional en la parella és una teoria que s’enfoca en la idea que les emocions i la connexió emocional són una part essencial per a una relació saludable i de mutualitat. Aquesta teoria es basa en la premissa que les persones necessiten sentir-se compreses, benvolgudes i valorades emocionalment per la seva parella per a tenir una relació satisfactòria en la qual prevalgui la cura de totes dues parts.

Què és la nutrició emocional?
La nutrició emocional és la teoria que, igual que el nostre cos necessita nutrients per a mantenir-se saludable, les nostres emocions també necessiten “nodrir-se” per a mantenir una bona salut emocional. Això implica la idea que les nostres emocions són una cosa viva que necessita cura, atenció i regulació constant.

La nutrició emocional en la parella es refereix específicament a la necessitat de connectar-se emocionalment amb la nostra parella i de sentir que som valorats, entesos i benvolguts per aquesta. Aquesta connexió emocional és crucial per a mantenir una relació saludable i duradora, ja que ens ajuda a sentir-nos segurs, estimats i recolzats. Aquestes cures es basen a cobrir les necessitats de disponibilitat, responsividad i implicació dins del vincle afectiu.

Dins de la parella, l’amor s’entén com una etapa de plenitud i maduresa en la relació on es consolida i es fa compatible amb la vida quotidiana, en societat i amb les activitats creatives.

Com es relacionen la responsabilitat afectiva i la nutrició emocional en la parella?
Així mateix, la responsabilitat afectiva juga un rol molt important en les interaccions que es mantenen i solidifiquen el vincle de la parella. La responsabilitat afectiva i la nutrició emocional són dos aspectes importants en qualsevol relació de parella, i s’interrelacionen de diverses formes.

La responsabilitat afectiva es refereix a la capacitat de cada membre de la parella de cuidar i atendre les necessitats emocionals de l’altre, i de ser conscient de com les seves accions i paraules poden afectar la seva parella. Això implica ser capaç de comunicar-se de manera efectiva, mostrar empatia i comprensió, i ser responsable de les nostres pròpies emocions i reaccions, en funció de la sensibilitat i necessitats de la nostra parella.

D’altra banda, la nutrició emocional es refereix a com cada membre de la parella se sent satisfet i alimentat emocionalment dins de la relació. Això implica sentir-se secundat, escoltat i valorat per l’altre, així com tenir la capacitat de compartir els nostres propis sentiments i necessitats sense que interposi la por de danyar, ser danyat, rebutjar o ser rebutjat. Es tracta de generar una relació en la qual prevalgui una inclinació segura entre els partenaires.

En una relació saludable, la responsabilitat afectiva i la nutrició emocional estan estretament relacionades. Quan un se sent responsable de les necessitats emocionals de la seva parella, també està treballant per a nodrir aquesta relació i l’espai que compartim amb l’altre. De la mateixa manera, quan un se sent emocionalment nodrit i cura, és més fàcil ser responsable de les necessitats de la parella.

No obstant això, quan un d’aquests aspectes es veu compromès, pot afectar negativament la relació. Per exemple, si un dels membres de la parella no se sent responsable de les necessitats emocionals de l’altre, pot portar a una falta de connexió emocional i a una sensació de falta de suport.

D’altra banda, si un dels membres de la parella no se sent emocionalment nodrit, pot portar a una sensació d’abandó emocional i a una desconnexió en la relació per a protegir-se d’un possible mal davant la mostra de la vulnerabilitat.

En resum, la responsabilitat afectiva i la nutrició emocional són dos aspectes clau en una relació de parella saludable, i treballar en tots dos pot ajudar a enfortir i nodrir la relació. Al mateix temps, dita responsividad contribueix a l’equilibri del “triangle de l’amor” en la parella, on la passió, la intimitat i el compromís són tres factors que s’interrelacionen i són interdependents.

Per què és important la nutrició emocional en la parella?
La nutrició emocional és fonamental per a una relació basada en el benestar perquè ens ajuda a crear una connexió profunda i significativa amb la nostra parella. Quan ens sentim emocionalment nodrits per la nostra parella, ens sentim més segurs, confiats i compromesos en la relació. A més, la nutrició emocional ens ajuda a:
• Crear una base sòlida per a la comunicació oberta i honesta.
• Fomentar la confiança i la intimitat emocional en la relació.
• Enfortir la resiliència emocional en la parella.
• Augmentar la satisfacció i el compromís en la relació.

D’altra banda, la falta de nutrició emocional en la parella pot tenir efectes negatius en la relació. Les parelles que no se senten emocionalment connectades poden sentir-se distants, aïllades i incompreses, la qual cosa pot portar a conflictes, ressentiments i desacords.

Com aplicar la teoria de la nutrició emocional en la parella?
La nutrició emocional en la parella és una cosa que es pot conrear i nodrir amb el temps i el compromís entre els dos membres de la parella. Aquí hi ha algunes maneres d’aplicar la teoria de la nutrició emocional en la vida diària per a millorar la relació amb la nostra parella:

1. Escolta activa
L’escolta activa és una habilitat crucial per a nodrir la connexió emocional en la parella. L’escolta activa implica parar esment total al que la nostra parella està dient sense interrupcions, prejudicis o judicis. L’escolta activa ens permet comprendre millor les necessitats, desitjos i preocupacions de la nostra parella, la qual cosa al seu torn ens permet respondre de manera més empàtica i comprensiva.

2. Comunicació oberta i honesta
La comunicació oberta i honesta és una altra part essencial de la nutrició emocional en la parella. La comunicació oberta implica expressar les nostres emocions, necessitats i desitjos de manera clara i directa, sense por de ser jutjats o rebutjats per la nostra parella. L’honestedat és important per a construir la confiança i la intimitat emocional en la parella.
Per a aplicar la comunicació oberta i honesta des d’una actitud assertiva, és important triar el moment adequat per a parlar amb la nostra parella, escoltar de manera genuïna la seva resposta i evitar culpar o emetre un judici sobre el seu diàleg.

3. Expressió d’afecte i estima
L’expressió d’afecte i estima és una altra forma important de nodrir la connexió emocional en la parella. Això pot ser una cosa tan simple com dir “et vull” o “t’aprecio” a la nostra parella, o pot ser un gest més elaborat, com preparar un sopar especial o donar un regal significatiu. Cada persona té un llenguatge específic, des del qual entén la cura i l’afecte. És important connectar amb les maneres d’expressar i rebre afecte de l’altra persona, ja que si el nostre missatge no arriba al receptor, la comunicació no seria significativa.

4. Suport emocional
El suport emocional és una altra manera de nodrir la connexió emocional en la parella. Això implica ser allí per a la nostra parella en moments d’estrès, dificultats i crisis emocionals. El suport emocional pot incloure escoltar activament, oferir consol, brindar consells o solucions, o simplement ser present i mostrar suport sense jutjar. A vegades basta simplement amb preguntar a l’altra persona el que necessita per a sentir-se millor.
És important tenir en compte que el suport emocional pot ser especialment important en moments de transició i canvi on apareixen crisis evolutives esperades o inesperades, com el naixement d’un fill, un canvi de treball o una malaltia.

5. Respecte i acceptació
El respecte i l’acceptació són fonamentals per a nodrir la connexió emocional en la parella. El respecte implica valorar a la nostra parella com a individu, acceptant les seves diferències, opinions i decisions. L’acceptació implica estimar i valorar a la nostra parella per qui són, sense intentar canviar-los o modelar-los a la nostra imatge o expectatives.
És important recordar que l’acceptació i el respecte no significa que hàgim d’estar d’acord en tot, però sí que implica tractar a la nostra parella des de la humilitat, compassió i empatia. Així mateix, és important percebre el tipus de relació que a nivell jeràrquic estem construint amb la nostra parella, a partir de les dinàmiques relacionals que mantenim, intentat perseguir un model equitatiu de sustentació i cura.

6. Gratitud i estima
Això significa reconèixer i valorar les qualitats positives de la nostra parella, expressar el nostre amor, estima i interès de manera regular i prendre el temps per a implicar-se en una mutualitat que enriqueixi la relació, fomentant una relació equilibrada i de benestar en la qual prevalgui la confiança, la seguretat, i es nodreixin la passió, la intimitat i el compromís.

És possible combinar la nutrició emocional amb la parella i amb un mateix?
La nutrició emocional també és important en el vincle amb un mateix. Sent aquesta, la capacitat de cuidar i atendre les nostres pròpies necessitats emocionals i de ser conscients de com la congruència entre les nostres accions i pensaments poden afectar el nostre benestar emocional.

Això implica conrear una relació positiva i compassiva amb un mateix des de l’acceptació de la pròpia individuació, el reconeixement i el respecte de les nostres pròpies emocions i necessitats, prioritzant la cura del nostre benestar emocional. Quan ens nodrim emocionalment a nosaltres mateixos, som més capaços d’enfrontar els desafiaments de la vida amb resiliència i compassió cap a nosaltres mateixos i feia els altres.

A més, som més conscients de tenir relacions saludables i equilibrades amb els altres, ja que estem més ben equipats per a cuidar de les nostres pròpies necessitats emocionals i ser empàtics i comprensius amb els altres. Així, combinar la nutrició emocional en el vincle amb un mateix i amb la nostra parella pot ser un desafiament, però és essencial per a mantenir relacions saludables i significatives.

En combinar la nutrició emocional en el vincle amb un mateix i amb la nostra parella s’està obrint un espai a cura de les necessitats emocionals pròpies i de l’altre. En fer-ho, podem crear relacions saludables i significatives que nodreixen i enforteixen tant a nosaltres mateixos com a la nostra parella.

Des del centre de psicologia Canvis abordem el vincle en els seus diferents contextos, ja sigui en la comunicació amb nosaltres mateixos o amb les persones que es troben en el nostre entorn. Prioritzem la cura al vincle, ja que les nostres relacions interpersonals tenen un impacte significatiu en la nostra salut emocional i física, així com en el nostre benestar general. En abordar patrons poc saludables i treballar per a desenvolupar relacions més positives, podem millorar la nostra qualitat de vida i la nostra capacitat per a manejar l’estrès i les dificultats de la vida. El nostre objectiu és adaptar aquestes formes relacionals a unes que concordin amb les necessitats i el benestar de la persona.

Bibliografia
– Bowlby J. (2014). Vinculos Afectius: Formació, Desenvolupament i Pèrdua. (6a edició). Madrid: Morata.
– Càceres, J. (1994). reaprendre a viure en parella. València: Promolibro.
– Camp, C. i Linares J. L. (2002). Sobreviure a la parella: problemes i solucions. Espanya: Editorial Planeta Pràctics.
– Linares, J. L., (2010). Passeig per l’Amor i l’Odi: La conyugalidad des d’una perspectiva evolutiva. Revista Argentina de Clínica Psicològica, XIX(1), 75-81.