Les habilitats socials són el conjunt de conductes que ens permeten relacionar-nos amb els altres de manera satisfactòria en tots els àmbits de la nostra vida: família, parella, amics, lloc laboral, entrevista de treball…

Una conducta socialment hàbil ens permetrà expressar de manera saludable i efectiva els nostres sentiments, actituds, desitjos, opinions i drets. L’ús adequat de les diferents habilitats socials és imprescindible per a poder expressar-nos d’una manera adequada a la situació, respectar i comprendre als altres, tenir en compte les seves necessitats i interessos, trobar la solució més satisfactòria per a tots davant un problema i minimitzar la probabilitat de l’aparició de possibles problemes futurs.

El taller d’habilitats socials està destinat a totes aquelles persones que vulguin desenvolupar i/o enfortir les seves habilitats socials i també a aquells professionals que pretenguin adquirir majors recursos per a ajudar als seus clients.

La metodologia és teòrica i pràctica; s’explicaran els conceptes fonamentals i es realitzessin exercicis grupals, diversos jocs i dinàmiques per a un aprenentatge lúdic i distès.

Objectius del taller d’habilitats socials:

 • Desenvolupar les pròpies habilitats socials i identificar la nostra manera de comunicació.
 • Desembolicar conductes d’escolta i comunicació en un marc de respecte i tolerància.
 • Expressar-nos en diferents contextos socials respectant les diferències que poguessin existir.
 • Reconèixer les emocions pròpies i alienes per a desenvolupar una comunicació més efectiva.
 • Aconseguir solucionar problemes mitjançant una comunicació eficaç i empàtica.
 • Promoure una actitud de reflexió sobre els nostres diferents rols socials en els diferents contextos i saber actuar amb responsabilitat social.
 • Taller per a millorar les habilitats socials a Barcelona
 • Millora les teves competències socials

Taller para mejorar las habilidades sociales en Barcelona

Millora les teves competències socials

Programa del taller

Introducció a les habilitats socials:

 • Què són les habilitats socials?
 • Quins són els principals comportaments i actituds que ho conformen.
 • Maneres de comunicació i desenvolupament d’un estil assertiu.
 • Valorar les conseqüències que es deriven de cadascuna d’elles.
 • Reflexionar sobre els beneficis de canviar el nostre estil habitual de la manera d’actuar i pensar.
 • Aprendre a respectar i defensar els drets propis i els dels altres.
 • Realització de dinàmica en grup.

Autoconeixement:

 • Autoavaluació de la pròpia habilitat social.
 • Timidesa o fòbia social. Causes del seu desenvolupament. Epidemiologia.
 • Maneres de reducció d’ansietat.
 • Saber identificar situacions conflictives.
 • Saber identificar les nostres pròpies emocions i la dels altres.
 • Espai de reflexió en grup.

Estratègies en habilitats socials a entrenar:

 • Dimensions de la conducta socialment hàbil.
 • Estratègies a entrenar per a aconseguir mantenir les relacions socials.

Desenvolupament de l’empatia i capacitat d’escolta.

 • Què és l’empatia?
 • Identificar com responem davant de les emocions dels altres.
 • Conseqüències d’actuar amb empatia.
 • Saber escoltar i ser escoltat. Aprendre a expressar-se i deixar que uns altres s’expressin.
 • Realització de dinàmica en grup.

Resolució de situacions conflictives i maneres de comunicació interpersonal.

 • Desenvolupar maneres adequades de resolució de conflictes.
 • Aconseguir generar múltiples alternatives a la solució d’un problema.
 • Anticipar conseqüències a cadascuna de les alternatives proposades.
 • Aprendre a prendre decisions amb les quals s’aconsegueixi el màxim benefici per totes dues parts.
 • Aprendre a desembolicar habilitats de negociació amb uns altres.
 • Realització de dinàmica en grup.

Treball en equip i identificació dels diferents rols que s’ocupen dins del grup.

 • Realització de la dinàmica de grup.
 • Re-avaluació en l’adquisició d’habilitats socials.

Informació del taller

TALLER PRESENCIAL

Lloc: Centre de Psicología Canvis, C/ Balmes, 104, pral. 2, 08008 Barcelona

Data: 19 de novembre del 2022

Horari: 10:00 a 14:00 hores

Grups reduïts 

Preu amb la subvenció aplicada= 15€

Psicòlegs: Helena Lirio (psicòloga resident a Canvis)

 

Inscriu-te al taller

  Nom i cognoms (*)

  Email (*)

  Telèfon (*)

  Indiqui’ns la seva disponibilitat horària (Matí / Tarda)(*)

  Missatge

  Consento el tractament de les meves dades. CANVIS CENTRO DE PSICOLOGIA tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal

  .