XXVII Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi que se celebraran el dia 10 de novembre (2n dissabte)

 

 Per la Comissió d’Organització: Mark Dangerfield, Mª Isabel Elduque, Antònia Llairó, Anna Romagosa.

Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi
Societat Espanyola de Psicoanàlisi
Alacant, 27 ent. C
 08022 Barcelona
 tel/fax: 93 212 58 39
www.sep-psicoanalisi.org