Tallers Psicodona: dona i salut

Rebre un diagnòstic de càncer suposa un dels moments més angoixants i dolorosos que pot experimentar una dona. Suposa una fissura en la seva vida personal, professional i familiar. Les dones amb càncer han d’afrontar una varietat de situacions molt estressants com són els procediments mèdics intrusius als quals ha de sotmetre’s i els efectes secundaris als tractaments de quimioteràpia i/o radioteràpia.

L’ansietat i la depressió són factors que acompanyen quan hi ha un diagnòstic de càncer. Si bé s’ha demostrat que l’ajuda psicològica facilita la recuperació i l’adaptació a la vida quotidiana. El taller facilita la comunicació amb altres dones amb experiències i situacions semblants i té beneficis demostrats com:

 • Ayuda a enfrentarse mejor a sentimientos como la incertidumbre, la desesperanza y falta de control.
 • Disminueix la por a morir i reordena les prioritats de la vida.
 • Millora les relacions amb els professionals que les atenen.
 • Millora les relacions familiars i amb els amics.
 • S’adapta millor als canvis d’imatge corporal.
 • Ensenya a la pacient a mostrar les seves emocions.
 • Ajuda a crear una xarxa social reduint l’aïllament.
 • Aprenen a manejar millor el dolor i l’ansietat.

La terapeuta facilita l’exploració d’aspectes emocionals que poden preocupar a totes les dones del taller, mostra mètodes de Relaxació i ajuda a desenvolupar estratègies per afrontar millor els problemes relacionats amb el càncer i qualsevol altre tipus de problema.

• Càncer de mama, úter, leucèmia…
• Imatge corporal i autoestima danyada. Evolució de les emocions emergents. Eines per alleujar el dolor i millorar la qualitat de vida.
• Desig sexual inhibit, relacions amb la parella.
• Alta Hospitalària. Incorporació a la vida social.
El grup esta dirigit a dones que hagin patit una situació de dèficit afectiu en d’infància o en l’adolescència i que així hagi suposat una fissura en la seva historia i una ferida difícil de cicatritzar.

INDICACIONS: El grup està indicat per a dones que hagin viscut alguna de las següents situacions vitals:

Incorporació en la vida laboral abans dels 16 anys.
Pèrdua avançades en d’infància o adolescència.
Renuncies a estudis i projectes vitals.
Sobrecàrrecs familiars en una edat primerenca
Falta de reconeixement, feina poc qualificada.
Dolor emocional i/o corporal persistent.
Compromís d’assistir a las sessions grupals.
Estar motivada per a treballar les dificultats emocionals.

• Mancances afectives en l’infancia i/o a l’adolescencia
• Asumir el rol d’adult en l’infancia i/o a l’adolescencia. Sobrecarregues familiars
• Relacions insatisfactories familiars, laborals i socials.
A Canvis, estem preparant un grup terapèutic per a dones que pateixen Fibromialgia i Dolor Crònic.
Encara que la Fibromialgia te un diagnòstic controvertit i durant anys no ha sigut considerada una malaltia, l’experiència clínica ens demostra que hi ha un percentatge molt alt de dones que avui la pateixen i que son incompreses per alguns professionals, també per la família i la societat

La dona que pateix Fibromialgia sol fer sol·licitud incompreses per molt professionals de la salut i entren en una roda de consultes que tenen com a fi d’aliviar el dolor físic i mental.

Son dones que tenen que renunciar amb freqüència a la feina i a la cura de la família, veient-se impossibilitades per realitzar tasques professionals o familiars que en un altre temps havien desenvolupat sense problemes, abocant-les a una situació d’aïllament i depressió profunda.

Les causes no son clares però es creu que pot ser causada i agreujada per situacions de carència i sobreesforç físic o psíquic o per traumatismes físics o emocionals.

Hi ha factors psicosomàtics, com la depressió i l’ansietat provocats per stress emocional, com: separació, pèrdua de la feina, dols, fracàs Professional, malaltia física, etc. Que poder agreujar els símptomes del dolor.

A Canvis, considerem que la dona que sol·licita ajuda es un SIGNE DE SALUD.

INDICACIÓ DEL GRUP: Aquest grup està indicat per a dones:

 • Amb edat compresa entre els 30 i 60 anys.
 • Amb diagnòstic de “Fibromialgia”.
 • Patir de “fatiga crònica o dolor crònic”.
 • Amb diagnòstic de “ artritis reumatoide”.
 • Patir una “malaltia autoimmune”.
 • Patir de “Intestí irritable “.
 • Tindrà motivació per a tractar els conflictes emocionals.
 • Compromís d’assistir a les sessions.
 • Depressió, fòbies, ansietat i les seves patologies.
 • Somatitzacions: dolors crònic, cefalees, insomni.
Les relacions personals estan basades en un fort vincle emocional entre les persones que les formen. Aquest tipus de vincle (amor – afecte), utilitzat de forma que fa mal, pot iniciar i mantenir una relació desigualitaria, en la que una persona abusa i l’altra es troba sotmesa. La persona que domina exerceix un control emocional i/o físic sobre l’altre: utilitza el poder que li donen els sentiments i l’afecte per aconseguir la submissió de l’altre.

La persona abusada es sent confusa i sovint culpabilitzada, ja que té moltes dificultats per a poder reconèixer en la persona estimada a una persona opressora.

Les relacions abusives no són exclusives de les relacions afectives i poden donar-se en qualsevol altre tipus de relació personal (laboral, familiar o d’amistat) i a qualsevol edat. El nexe comú en totes elles és l’asimetria, és a dir, l’abús d’algun tipus de poder que una persona exerceix sobre l’altre; i que perverteix el principi de respecte i confiança de qualsevol relació. Quan aquest tipus d’abús de poder està relacionat amb els sentiments, resulta molt més complicat identificar-ho.

Encara que tant les dones com els homes poden veure’s atrapats en aquest tipus de relacions, els estereotips de gènere i en general l’herència cultural, incideixen en el major nivell de tolerància que acostumen a mostrar les dones.

Les relacions abusives tenen un alt cost en la salut i qualitat de vida. A curt termini deterioren les relacions i a llarg termini poden convertir-se en l’inici de situacions de violència, amb importants conseqüències per la salut mental i física de la persona afectada. .

L’EXPERÈNCIA GRUPAL

El treball grupal es planteja com un lloc on poder pensar en relació a la situació d’abús viscuda d’una forma no culpabilitzadora, ni minimitzadora, on la dona i la mateixa violència no es invisibilitzada. Un espai de comprensió, que trenqui amb l’aïllament habitual que provoquen les relacions d’abús. .

El grup permet validar la pròpia experiència en companyia d’altres persones, que tot i tenir edats o relacions diferents, comparteixen com a nexe comú el trobar-se submergides en relacions d’abús, (parella, fills, familiars, amics, caps…).

El treball amb el terapeuta permetrà poder pensar en aquells aspectes que faciliten la vulnerabilitat per establir relacions abusives, creant un espai de reflexió on rescatar els propis recursos encaminant-se cap a un canvi positiu.

Proposem una nova forma d’analitzar i entendre les situacions viscudes fins ara, intentant sortir de la sensació de “bucle” on sembla no trobar-se una sortida. Reforçant les capacitats pròpies i fomentat un major control sobre la pròpia vida i les decisions, es pretén aconseguir relacionar-se preservant la llibertat i necessitat de cada dona.

INDICACIONS

A dones entre 20 a 40 anys que tinguin com nexe comú el sentir-se atrapades en relacions abusives. Aquest tipus de relacions poden ser amb la parella, els fills, familiars, amics, caps…

A dones que desitgin trobar un espai on compartir el dolor i la confusió generada per aquestes relacions i que han decidit trobar formes saludables per posar fi a aquesta situació.

A dones que vulguin fer un treball personal per poder entendre perquè mantenen aquest tipus de relacions i que recursos propis poden rescatar per mantenir relacions personals més saludables.

• Analitzar les relacions amb la parella: dependència, dominació, sumisió.
• Afrontar una separació.
• Sobreposar-se a las relaciones pocs saludables, sentiments de culpa, abusos.

La dona a partir dels 40 anys ha d’enfrontar-se a canvis important en la seva vida, però davant els canvis, de vegades reacciona no solament amb angoixa davant d’una situació nova, sinó també amb sentiments depressius, ja que tot canvi implica una pèrdua o un dol.

Però evitar el canvi també porta l’estancament psíquic i l’esterilitat emocional, és a dir a la mort psíquica.Viure implica passar per una sèrie de pèrdues de fantasies, desigs, i actituds , però també és la recerca d’altres formes més evolucionades que permetin i facilitin el creixement i la posada en marxa d’aquells recursos que les enriqueixin a elles mateixes i la seva relació amb els altres.

Veiem que arribar a aquesta nova etapa comporta la perduda d’una funció procreativa important per a la dona, canvia de rol, hi ha una retrobada amb la parella, etc.

No obstant això entra en una etapa creativa on és possible replantejar-se aspectes que fins al moment havien estat relegats en un segon pla a causa de la seva dedicació i criança dels fills.

2. – L’experiència amb la terapeuta

Compartir aquesta etapa amb una terapeuta permet a la dona entrar en contacte amb ella mateixa, és a dir ” mirar cap a dins” el que implica una presa de contacte, intel·lectual i afectiu amb vivències que fins a aquell moment havien romàs adormides o anestesiades.

L’experiència terapèutica facilita el descobriment d’emocions, experiències, sensacions, somnis i fantasies en una nova etapa i així tractar de prevenir les vivències negatives vinculades a aquest moment evolutiu.

La dona necessita cuidar-se de la mateixa manera que cuida els fills. Necessita buscar un espai que li permeti buscar un equilibri i viure en harmonia amb si mateixa i amb l’entorn.

3. – A qui va dirigit?

A dones de més de 40 anys que desitgin tenir una experiència de creixement personal o que “viure la maduresa com una etapa creativa” recuperant vells somnis potser incomplerts o la posada en marxa de projectes ajornats.

A dones que desitgin analitzar, descobrir i crear noves formes de relació que siguin més gratificants amb tot el que les envolta: fills, parella, amics, feina, etc.

Però també vá dirigit a dones amb baixa autoestima, amb dificultats d’il·lusionar-se en l’etapa en què s’ha hagut de renunciar a la maternitat o en els casos que els fills creixen, es fa majors i inicien una nova vida.

A dones que desitgen iniciar un nou projecte de vida, soles o en parella i viure relacions afectives, il·lusionants i generatives.

• La identitat femenina i els seus canvis: la dona d’avui, necessitats, reptes, exigències, rol d’avia.
• El climateri: etapa de reflexió, canvis físics, emocionals, dols, projectes, aspectes creatius.
• Afrontar el divorcio: soledat, pèrdua.

Sol·licitar informació

Nom i cognoms (*)

Email (*)

Telèfon

Missatge

He llegit i accepto la Política de privacitat