La sexualitat a la tercera edat

La sexualitat és un pilar fonamental en la vida, sense importar l'edat. No [...]