Infantesa

A CANVIS hem pensat que una altra forma d’apropar-nos a les realitats de les relacions entre adults i nens o adolescents pot fer-se mitjançant la realització de xerrades, on es puguin tractar temes que generen interès en educadors i pares. Fins a la data hem realitzat:

L’entrada a la guarderia:

Després d’un període més o menys llarg en què mare i fill han constituït una parella que semblava indissoluble, per diverses circumstàncies, majoritàriament aquelles que han de veure amb les demandes de la nostra societat actual, succeeix l’inevitable, ambdós s’han de separar. Les respostes que es poden donar tant en pares (mare preferentment) i fill davant de tal circumstància són variades.

És evident que ens trobem davant d’una situació que nosaltres associem a la idea de canvi. Tots sabem el que ens costen els canvis, a alguns ens costen més a altres menys, però en general demanden de nosaltres un esforç físic i psíquic d’adaptació a la nova situació acompanyat de respostes que poden ser de diversa índole, incloent la no resposta. Les respostes del nen que entra a la guarderia tenen una funció adaptativa i, en general, entren dins de la normalitat, encara que en moltes ocasions els pares ens angoixem per la seva naturalesa, no sempre agradable (el nen plora desconsoladament, es mostra més irritable, pot menjar menys, etc.), o perquè veiem el nostre fill tenint conductes a les que no ens tenia acostumats.

És important destacar que els pares tampoc no ens deslliurem de les angoixes i ansietats associades a aquesta situació de canvi, de separació, i que, quant a naturalesa, solen coincidir amb les quals viu el nen. És important destacar la influència que en els nostres fills pot tenir la nostra resposta: si li transmetem, dins de les nostres possibilitats, serenitat i tranquil·litat l’ajudarem en el seu procés d’adaptació a la nova situació.

Les rebequeries: una forma de comunicació:

Les rebequeries, les respostes agressives, en general, solen ser les que més ansietat provoquen en els pares, junt amb el dormir, el menjar i el control d’esfínters. Ens solen col·locar en una posició que sol ser delicada, en un dilema entre el ser tolerants, de vegades massa, i l’ésser repressius i contundents.

És un fet freqüent que després d’oferir respostes no ens sentim del tot satisfets amb la nostra actuació. De vegades, per exemple, ens sentim enutjats amb la sensació que hem estat massa tolerants i que el nostre fill ens pren el cabell|pèl. En altres ocasions, ens podem sentir culpables perquè hem estat massa durs “per haver-li donat una bufetada”.

Aquestes situacions, si es perpetuen en el temps, poden derivar en dinàmiques de relació que tenen un caràcter de cercle viciós on cap dels dos (o més) protagonistes veuen la forma de sortir d’allà. És llavors quan sobrevenen els laments, les queixes, les expressions del tipus “Ja no sé què fer amb tu…, “El meu fill em toreja…, “l’assec, però és que si no li dono una bufetada no es calla… “, o també situacions com el desacord quant a l’educació del nen entre els dos membres de la parella, el qüestionament de les pròpies capacitats com a pares, etc.En definitiva, aquestes conseqüències poden esdevenir el motor d’aquesta situació de cercle viciós a la que feia referència unes línies més amunt, agreujant-la.

Psicoteràpia Individual:

En ocasions esdeveniments en la vida del nen obstaculitzen un adequat desenvolupament psicoafectiu requerint-se llavors d’un treball dins d’un marc psicoterapèutic que afavoreixi la contenció, la comprensió i l’elaboració dels conflictes.

En CANVIS oferim un tractament individualitzat que pot ser a curt, mitjà o llarg termini, després de la realització d’un exhaustiu procés diagnòstic que ens asseguri la seva viabilitat. En aquest espai, tractarem aquells aspectes que han entorpit una correcta evolució en el nen, dificultant el desplegament dels seus recursos més creatius i de les seves potencialitats.

Reeducació:

La reeducació és un tractament psicològic que està pensant per a nen i nenes que, encara que tenen una bona capacitat intel·lectual, tenen dificultats per seguir el procés de creixement cognitiu, és a dir, els costa seguir l’aprenentatge dins de l’àmbit escolar.

L’aprenentatge és un procés múltiple en el que el nen observa, analitza, relaciona, representa i, amb tot això, conceptualitza.

De vegades en aquest procés apareix algun obstacle que impedeix el bon funcionament de l’aparell d’aprenentatge, fet que els dificulta arribar a la conceptualització:

  • La reeducació tractaria de propiciar el funcionament adequat del procés d’aprenentatge.
  • En el cas de nens i nenes que per una causa emocional es queden bloquejats en algun punt d’aquest procés, també podrien beneficiar-se d’aquest tipus de tractament.
  • Finalment ens referirem als potencials mentals del nen, els quals es van formant i organitzant al llarg de la seva vida de forma més o menys eficaç. És possible que en ocasions sigui necessària una ajuda reeducativa per mobilitzar-los amb la finalitat que el nen pugui descobrir, desenvolupar i actualizar les seves funcions creatives, indispensables per aconseguir unes adequades capacitats instrumentals, funcionals i sobretot, emocionals i personals.

Joc simbòlic:

El joc simbòlic és una modalitat de tractament psicològic que utilitza el joc com a instrument terapèutic i que afavoreix l’evolució de les funcions psíquiques.

El joc forma part del nen donis dels primers mesos de vida i neix perquè prèviament l’adult (pare, mare,…) ha jugat amb ell. Això ha permès el desenvolupament de la comunicació i ha estimulat les seves capacitats de relació amb el seu entorn. El joc permet al nen la possibilitat d’explorar el món que l’envolta, i a poc a poc, anar construint els seus propis pensaments i estructurant la seva personalitat.
El joc permet al nen simbolitzar i a través del joc simbòlic podrà expressar aspectes propis: les seves vivències, fantasies, desigs, temors…

Aquest tipus de tractament és molt apropiat :

  • Per a nens amb dificultats d’atenció i que abandonen qualsevol activitat que comencen.
  • Per a nens molt impulsius, que actuen amb poca consciència sobre els seus actes i les possibles conseqüències.
  • Per a nens inhibits, als que els costa jugar i relacionar-se amb els altres, la qual cosa a la llarga els anirà empobrint.
  • Per a nens que presenten desconnexió afectiva amb el seu entorn i amb característiques de tipus autístic.

Terapia Grupal amb nens:

Cada vegada és més freqüent l’abordatge d’aspectes emocionals i psicològics a través de la creació de grups terapèutics.
El marc teòric d’aquest tipus de tractament es fonamenta en el fet del qual tota persona neix formant part d’un grup, la família, i del qual el desenvolupament depèn de les relacions interpersonals que estableixi en els diferents grups socials a què pertanyerà al llarg de tota la seva vida (escola, amics, esports, feina…). A partir d’aquestes experiències vitals (grupals) on interacciona amb els altres es va desenvolupant la identitat com a persona.

Els grups permeten compartir experiències entre els seus integrants, on les aportacions dels altres companys del grup tenen un valor terapèutic indubtable que reforça el del terapeuta. D’altra banda, la diversitat d’imatges, opinions… que el grup ofereix fa que es de passada a crear pensament i que puguin ampliar les conviccions pròpies
Els grups han d’estar formats sempre tenint en compte l’edat i el moment evolutiu que els nens estiguin passant, així com les el tipus de dificultats que s’abordin.
La teràpia grupal amb nens i adolescents està indicada per afavorir i desenvolupar les capacitats en dues àrees bàsiques: àrea cognitiva i àrea de la personalitat.

En el cas de grups de nens, aquests són eficaços per a :

  • Afavorir els processos del desenvolupament madurativo: parla, motricitat, atenció…
  • Afavorir les relacions personals (dificultats de relació, inhibició, respostes agressives, gelosia…)
  • Afavorir l’adquisició dels aprenentatges escolars (en el cas de problemes de lecto-escriptura, baix rendiment escolar, desinterès per l’escola…)
• Problemes del comportament a la família,a l’escola.
• Dificultats escolars: retard, inadaptació.
• Problemes de llenguatge: dislèxia, tartamudesa.
• Problemes d’alimentació: vòmits, afartades.
• Malalties psicosomàtiques: asma, cefalees, alopècia.
• Enuresi, encopresi.
• Timidesa, fòbies.
• Hiperactivitat, inquietud, fracàs, irritabilitat
Hi ha molts tòpics associats a la vivència de l’emocionalidad en els disminuïts psíquics. És habitual la creença que les persones disminuïdes no tenen vida emocional o que aquesta és molt limitada, desorganitzada i bàsicament violenta, quan en realitat ells també tenen les seves necessitats a aquest nivell i són les maneres d’expressar sentiments i emocions el que els diferencia de la resta.

En moltes ocasions les nostres pròpies dificultats i tabús associats a aquest món tan particular és el que ens impedeix apropar-nos al que senten les persones disminuïdes.

Des de CANVIS oferim la possibilitat de que persones amb algun tipus de disminució psíquica de grau lleuger o mig i que les seves capacitats comunicatives no es trobin danyades de forma severa, es puguin beneficiar d’un espai psicoterapéutico, en un clima de comprensió i respecte, se’ls permeti en el qual expressar, aclarir i elaborar els seus sentiments, emocions, temors, ansietats i il·lusions.

D’altra banda, dins d’un marc psicoterapéutico també podem ajudar-los en la construcció d’un projecte de vida d’acord a les seves possibilitats i capacitats reals, en el que puguin assolir un grau òptim d’autonomia i de desenvolupament personal.

Al seu torn, les famílies de disminuïts poden beneficiar-se en el nostre centre de la possibilitat de ser assessorats per professionals amb experiència en el camp de la disminució, la qual cosa al nostre entendre les pot ajudar una major comprensió de la vida emocional del familiar disminuït i a adquirir noves estratègies en el maneig de les dificultats en la convivència del dia a dia.

• Atenció al món emocional del disminuït psíquic: il·lusions, temors, desitjos,…
• Treball de potenciació i desenvolupament dels recursos i capacitats
• Assessorament a les famílies

Cada vegada és més freqüent l’abordatge d’aspectes emocionals i psicològics a través de la creació de grups terapèutics. El marc teòric d’aquest tipus de tractament es fonamenta en el fet del qual tota persona neix formant part d’un grup, la família, i del qual el desenvolupament depèn de les relacions interpersonals que estableixi en els diferents grups socials a què pertanyerà al llarg de tota la seva vida (escola, amics, esports, feina…).

A partir d’aquestes experiències vitals (grupals) on interacciona amb els altres es va desenvolupant la identitat com a persona.

Els grups permeten compartir experiències entre els seus integrants, on les aportacions dels altres companys del grup tenen un valor terapèutic indubtable que reforça el del terapeuta. D’altra banda, la diversitat d’imatges, opinions… que el grup ofereix fa que es de passada a crear pensament i que puguin ampliar les conviccions pròpies
Els grups han d’estar formats sempre tenint en compte l’edat i el moment evolutiu que els nens estiguin passant, així com les el tipus de dificultats que s’abordin.
La teràpia grupal amb nens i adolescents està indicada per afavorir i desenvolupar les capacitats en dues àrees bàsiques: àrea cognitiva i àrea de la personalitat.

En el cas de grups de nens, aquests són eficaços per a :

· Afavorir els processos del desenvolupament madurativo: parla, motricitat, atenció…
· Afavorir les relacions personals (dificultats de relació, inhibició, respostes agressives, gelosia…)
· Afavorir l’adquisició dels aprenentatges escolars (en el cas de problemes de lecto-escriptura, baix rendiment escolar, desinterès per l’escola…)

• Afavorir els processos del desenvolupament maduratiu: parla, motricitat, atenció…
• Afavorir les relacions personals (dificultats de relació, inhibició, respostes agressives, gelosia…)
• Afavorir l’adquisició dels aprenentatges escolars (problemes de lecto-escriptura, baix rendiment escolar, desinterès per l’escola…)

Sol·licitar informació

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.