Què és la disfunció sexual? Tinc algun tipus de disfunció sexual? Per què em passa? Probablement, aquestes són preguntes recurrents en el sexe masculins i des del centre de psicologia Canvis els volem donar les respostes.

Les disfuncions sexuals són un complex i freqüent motiu de consulta […] gran part de la població que consulta per aquesta causa pateix amb altres patologies que poden interferir amb l’activitat sexual i un diagnòstic primerenc i el tractament apropiat permeten una millora en la qualitat de vida dels pacients i de la parella (Ortiz, 2012). Es calcula que aproximadament un 45% de les personis que viuen en les societats desenvolupades tindran una disfunció sexual al llarg de la seva vida, però solament consultaran a un professional entre el 2% i el 5% dels afectats (Font, 2012). Aquesta dada demostra que hi ha molt de tabú en la societat respecte a aquest tema, parlar sobre certs aspectes de la vida sexual, encara més, amb un terapeuta pot generar vergonya o incomoditat, fet que no ajuden al fet que es realitzi la demanda. El primer pas per a poder superar una disfunció sexual és reconèixer aquesta disfunció, acceptar-la i demanar ajuda.

En els homes, la disfunció sexual fa referència a les dificultats que presenta la persona quan és el moment de realitzar el coit. Les disfuncions sexuals han constituït un camp d’actuació habitual per al tractament psicològic […] i sota el seu nom s’inclouen totes aquelles alteracions que es produeixen en qualsevol de les fases de la resposta sexual i que impedeixen o dificulten el gaudi satisfactori de la sexualitat (Llaurador, etal., 2001). Una disfunció sexual menyscaba la qualitat de vida de l’individu i la qualitat de relació de la parella, de fet, és la causa d’almenys 1 de cada 4 divorcis a Espanya (Font, 2012).

La disfunció sexual abasta una varietat de trastorns que afecten els aspectes següents (Hrisch, 2022):

 1. Desig sexual
 2. Capacitat per a aconseguir o mantenir una erecció
 3. Capacitat d’ejaculació
 4. Capacitat d’aconseguir una erecció sense una deformitat en el penis
 5. Capacitat d’aconseguir un orgasme.

Així doncs, aquests 5 són els aspectes afectats per la disfunció sexual masculina, encara que els trastorns eyaculatorios són els més freqüents en els homes i els que més preocupen. Més endavant els comentarem extensament.

Darrere de la disfunció sexual, moltes vegades hi ha una causa psicològica, per tant, una causa que es pot tractar amb esperances d’èxit. Les causes psicològiques més comunes que poden generar disfuncions sexuals són:

 1. Expectatives desmesurades sobre l’acte sexual i/o por al rebuig. Aspectes que generen molta ansietat. Per aquest motiu, la gestió de l’ansietat serà molt important per a qualsevol tipus de disfunció sexual.
 2. Depressió
 3. Inseguretat sobre el teu cos
 4. Idees preconcebudes i mites erronis
 5. Sentiments de culpabilitat
 6. Ansietat pel fracàs sexual
 7. Experiències traumàtiques relacionades amb l’acte sexual
 8. Problemes de parella.

És important prendre consciència d’aquests factors, perquè moltes vegades depenen de nosaltres i no som capaces de posar-li remei per la falta de consciència. Sovint, la falta de coneixement respecte a un tema en concret, pot portar-te a enfocar malament i mirar cap al costat equivocat, conducta que potencia el mateix problema. Hi ha molt de tabú, desconeixement i desinformació amb respecte als aspectes sexuals i aquesta és la principal font problemàtica.

Quins són els passos de l’acte sexual?
La primera fase és l’estímul sexual que genera el desig, la voluntat per a tenir una relació sexual. Sense desitjo, és complicat que l’acte tingui èxit. Gràcies al desig arribem a la segona fase que seria l’excitació, quan es produeix l’erecció. La tercera fase seria l’orgasme, que és el punt més àlgid de l’acte sexual, el denominat clímax. L’orgasme és la fase prèvia a l’ejaculació (quarta fase). En aquesta fase, el semen generat recorre la uretra i es dirigeix fins fora del penis. L’orgasme i l’ejaculació són pràcticament simultanis. Finalment, la cinquena fase és la de tornada a la calma, el cos es relaxa i torna al seu estat anterior.

Desig sexual, reducció de la lívid
Per què no tinc ganes de tenir sexe? Aquesta pregunta la hi fan molts homes i els genera incomprensió i ansietat, fets que, com hem vist, potencien les disfuncions sexuals. La reducció del desig sexual pot ser un factor de risc per a la parella, ja que redueix considerablement l’activitat sexual. La libido és com una emoció plena d’impulsivitat i força que ens porta a la trobada íntima amb els altres. Tenir desig sexual potència la motivació per a compartir la intimitat, passar una bona estona i sobretot sentir plaer. Per aquest motiu és important saber escoltar el cos i diferenciar sensacions i poder prendre consciència de la falta de lívid per a poder tractar-la.

Disfunció erèctil
Es produeix quan l’home no aconsegueix mantenir una erecció prou satisfactòria per a poder realitzar l’acte sexual. Si alguna vegada has tingut problemes per a tenir una erecció, no vol dir que tinguis problemes de disfunció erèctil, per a això, t’ha de passar sovint. D’altra banda, si mai ets capaç de tenir una erecció o si les ereccions són massa breus com per a mantenir l’acte sexual, llavors si que podem parlar de disfunció erèctil (Hrisch, 2022). Si vostè valora que té disfunció erèctil, és important que ho comuniqui al seu metge perquè pot ser un indicador de problemes de salut com per exemple tenir un tap en els vasos sanguinis. El metge valorarà, i si considera que la causa és per altres motius no mèdics llavors serà el moment d’acudir a una teràpia psicològica.

Ejaculació precoç
L’ejaculació precoç és induïda per una falta de control eyaculatorio en la fase de l’orgasme durant la relació sexual (Murillo, 2010). Quan l’ejaculació es produeix tan ràpidament que no dona temps ni a gaudir de l’acte sexual, parlem d’ejaculació precoç. Es pot donar abans de la penetració, just en el moment de la penetració o poc després. És una disfunció sexual que pot causar problemes en la parella i que disminueix l’autoestima de l’afectat. Segons l’Organització Mundial de la Salut, aquest problema afecta entre un 25 i 40% dels homes a tot el món, és molt freqüent i per aquest motiu no cal preocupar-se. La majoria dels homes han sofert d’ejaculació precoç en algun moment de la seva vida. Si vostè considera que sofreix d’ejaculació precoç el més important és que assumeixi el problema i contacti amb un professional per a posar-li remei.

Existeix tractament terapèutic per a l’ejaculació precoç i solen recomanar-se les tècniques de distracció, els exercicis de Kege i els mètodes de detenir-se-iniciar i pausa-estreta. Amb aquestes tècniques s’ha reportat 60-97% de benefici a curt termini, encara que tenen una absència d’efectivitat sostinguda a tres anys (Murillo, 2010).

Encara que l’ejaculació precoç és el trastorn eyaculatorio mes comú, val la pena destacar que hi ha altres trastorns relacionats amb l’ejaculació (Murillo, 2010):

 • L’ejaculació dolorosa (disorgasmia, còlic espermàtic)
 • L’existència de sang en l’ejaculació
 • L’ejaculació retrògrada (cap a la bufeta), no s’ejacula res o poca substància seminal
 • L’ejaculació retardada, per medicaments com la tioridazina
 • L’absència d’ejaculació
 • L’espermatorrea (emissió seminal sense erecció, ni orgasme)
 • La hipospermia, menys de 2 ml de semen.

Tractament de les disfuncions sexuals
El primer pas del tractament per a les disfuncions sexuals és la prevenció d’aquestes disfuncions. Si es prevenen, rarament ocorren. Actualment, el principal motiu pel qual es generen disfuncions sexuals és la falta de prevenció, la falta d’informació que hi ha o fins i tot la informació errònia que es dona per culpa de diferents creences que es van transmetent en la nostra societat (Escudero, 2005). És per això que cal fer un treball educatiu important per a prevenir les disfuncions sexuals i treballar per a poder erradicar el dèficit educatiu mitjançant una bona educació, bona informació i ajudar al fet que els adolescents, joves i adults tinguin la informació necessària per a poder tenir diferents eines i coneixements per a poder tenir una bona vida sexual.

Per al tractament de les disfuncions sexuals hi ha molts models i moltes teràpies. Donis de la perspectiva psicoanalítica i donis del centre de psicologia Canvis considerem que qualsevol disfunció sexual és una manifestació de conflictes inconscients i per a l’èxit terapèutic és important fer-los conscients. El pacient ha de descobrir i interpretar els conflictes inconscients que des de la seva mirada subjeuen al problema sexual.
D’altra banda, hi ha altres tractaments amb evidència científica com el model de Masters i Johnson amb el qual es van crear les bases d’un nou enfocament revolucionari per al tractament d’aquestes disfuncions. Aquests autors ens proposen un model d’intervenció estructurat i focalitzat, de curta durada, en parella, de base fisiològica, conductual i cognitiva que té en compte els aspectes relacionals de la parella (Font, 2012). Aquest model es basa en els següents punts:

 1. El pacient no és només la persona que presenta el problema disfuncional, sinó la parella. Per tant, és una teràpia de parella.
 2. El setting de consulta estarà compost per dos professionals, és a dir, dos terapeutes.
 3. Es farà una recollida de dades molt exhaustiva i precisa, no sols relacionats amb la disfunció sexual, també sobre aspectes emocionals i de relació.
 4. S’avaluarà quin és el nivell d’informació sexual que té la parella per a saber donis d’on partim. És important que siguin coneixedors de determinada informació essencial per a la teràpia.
 5. S’avaluarà la qualitat de la comunicació interpersonal entre la parella. També es parlarà de les pors que viuen en ells i de les inseguretats que existeixen.
 6. Es parlarà sobre les creences que té la parella i que poden influir en la teràpia. Com podrien ser diferents creences religioses.
 7. Intervenció directiva basada en indicacions i tasques precises recomanades pels professionals terapeutes.

En conclusió, les disfuncions sexuals poden tenir un origen multicausal perquè pot haver-hi molts factors associats entre si que es potencien els uns als altres.

Des delcentre de psicologia Canvis a Barcelona et podem ajudar. Considerem important que en teràpia es puguin tractar tots els aspectes relacionats amb la problemàtica. Abans per això, serà necessari identificar-los. Les disfuncions sexuals es poden tractar amb un elevat èxit terapèutic, però per a ser tractades, les persones implicades han de prendre consciència del problema i fer el primer pas per a l’èxit terapèutic: assumir que necessiten ajuda i acudir a un professional.

Bibliografia

Escudero, S. (2005).  Revista profesional española de terapia cognitivo-conductual. Programa de prevención de disfunciones sexuales. 3(1). 94-139. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1202835

Font, P. (2012). InformacióPsicológica. Evaluación y tratamiento de las disfunciones sexuales: un modelo de intervención. 103(1). 46-61. Recuperado de: https://informaciopsicologica.info/revista/article/view/55/45

Labrador, F. y Crespo, M. (2001). Tratamientos psicológicos eficaces para las disfunciones sexuales. Psicothema. 13(3), 428-441. Recuperado de: https://reunido.uniovi.es/index.php/PST/article/view/7896/7760

Murillo, G. (2010). Eyaculación precoz. Medigrafic. 26(3), 250-258. Recuperado de: https://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2010/mim103i.pdf

Ortiz, Y. (2012). Disfunciones sexuales. Atención familiar, 19(4). Doi.org/10.22201/facmed.14058871p.2012.4.33766

Pàgines web

https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-masculina/disfunci%C3%B3n-sexual-en-los-hombres/eyaculaci%C3%B3n-retr%C3%B3grada