En aquesta entrada del blog del centre de psicologia Canvis es tractarà el càncer de mama;; aquest es refereix a la multiplicació sense control de les cèl·lules de la zona de les mames. Hi ha diferents tipus de càncer de mama segons quins teixits de la zona estan afectats. Per a simplificar, les mames estan formades de tres parts: lobels, on es produeix la llet, els conductes que porten la llet dels lobels a l’exterior a través del mugró i el teixit connectiu format per múscul i greix que mantenen les altres parts en el seu lloc i protegeix la mama. La majoria de càncers comencen en els lobels o en els conductes, amb la possibilitat de disseminar-se als altres teixits pròxims, i si arriba als vasos sanguinis o al sistema limfàtic pot arribar a altres parts del cos produint el que anomenem metàstasi.

El càncer de mama el poden patir tant homes com dones, ja que les parts de la mama són les mateixes en tots dos, encara que durant la pubertat el procés de desenvolupament de les mames no és igual, és per això que els tipus de càncer que poden aparèixer són els mateixos. Així i tot , la gran majoria dels casos apareixen en dones, sent la prevalença d’1 home per cada 100 dones, i per això en aquest article ens dirigirem sobretot a elles.

En aquest parrafo comentarem breument els factors de risc per a patir càncer de mama, per a classificar-los inicialment hi ha dos tipus de factors, els que no podem canviar, com pot ser l’edat, ja que el risc augmenta a mesura que ens fem majors, el sexe, com s’ha comentat en el parrafo anterior, les dones es veuen més afectades que els homes. Si hi ha hagut antecedents previs en la família de malalties en el pit o de càncer de mama. L’inici de la menstruació abans dels 12 anys o una menopausa retardada, després dels 55, també poden ser factors de risc. Aquests són alguns dels factors que no podem alterar, però hi ha un altre grup de factors que són els que sí que podem treballar, com portar una vida saludable i fer esport ens pot ajudar a reduir riscos. La ingesta d’alcohol, tabac o d’algunes hormones pot fer augmentar també el risc. Finalment, l’historial reproductiu; ja que quedar-se embarassada a una edat avançada, no donar el pit, o no tenir fills poden comportar un increment del risc.

Aquests són alguns dels factors de risc, això no vol dir que si estan en alguna d’aquestes situacions vagis a patir càncer de mama, però és important fer una bona prevenció. El primer pas per a això és una vida sana i equilibrada, però un altre aspecte molt important és conèixer bé el teu propi cos.

Donar-te l’espai per a conèixer com són les teves mames i estar familiaritzada amb elles, una bona autoexploració periòdica pot ser la millor prevenció, ningú millor que la teva coneixerà el seu cos i seràs la primera a descobrir algun canvi o alteració. És important mantenir-se en contacte amb el metge de referència i fer les proves corresponents i ell també li podrà aclarir com realitzar l’autoexploració, però de totes maneres dedicarem el següent apartat a donar unes breus recomanacions de com realitzar l’exploració del propi cos.

El primer és mirar-se en un mirall i veure les mames, tant amb els braços en gerres com aixecats, en observar-se ha de veure si hi ha algun canvi o alteració respecte a la forma habitual del teu pit. Recordar també que tots els pits són diferents i no hi ha una forma correcta de ser, poden ser més grans o petits, simètrics o no, o moltes altres variacions i això no és dolent. L’important és detectar si hi ha algun canvi respecte a la forma habitual del pit, si apareix alguna zona més enrogida, o algun punt dolorós. Aparició d’embalums o clotets, arrugues o modificacions en el mugró, tant de posició o forma com si surt algun líquid d’ell. Finalment, també hem de palpar el pit tant estant dempeus com estiratges, mitjançant moviments circulars anem explorant tota l’extensió de la mama, palpant si hi ha alguna alteració. Un moment que trien la majoria per a realitzar aquesta exploració és a l’hora de dutxar-se.

En cas que es trobés alguna diferència en el seu pit no t’alarmis de primeres, hi ha moltes causes per a l’aparició d’embalums, algunes d’elles benignes però pots posar-te en contacte amb el metge per a fer una exploració més extensa, el pronòstic del càncer de mama és més favorable com més aviat millor es detecta.

Com es tracta el càncer de mama? Hi ha diverses maneres de tractar-ho, l’elecció d’un tractament dependrà de diversos factors com pot ser l’estadi del tumor i que tipus de càncer és, marcadors genètics i presència de mutacions o l’edat del pacient. A tots ens pot venir al capdavant algunes de les intervencions més radicals, com l’extirpació completa d’un pit, és a dir una mastectomia completa, però gràcies als avanços mèdics s’estan desenvolupant noves formes de tractament menys invasives.

Les principals són la cirurgia, que cada vegada és més concreta i preservadora del pit i la seva forma, la quimioteràpia, la radioteràpia, la teràpia hormonal i la teràpia biològica. És a dir en la quimio t’administren medicaments per a atacar les cèl·lules canceroses, en la radioteràpia és a través de raigs que ataquen les cèl·lules tumorals. En la teràpia hormonal s’impedeix que el càncer obtingui les hormones necessàries perquè creixi i finalment en la teràpia biològica s’ajuda al propi sistema immunitari perquè aquest pugui atacar al càncer.

Però com afecta el càncer de mama a les persones que el pateixen? És un procés difícil amb moltes situacions complexes. La medicina avança i cada vegada els mètodes per a tractar el càncer de mama són menys invasius i més conservadors amb el cos de la pacient. Les organitzacions mèdiques han donat més pes a la prevenció d’aquest càncer i si els diagnòstics són en estadis inicials, ajuda a un pronòstic favorable. Encara que la conseqüència és un resultat satisfactori i un augment de la supervivència també creix la possibilitat de sofrir en el futur una recidiva, és a dir una recaiguda. Per això són importants els controls posteriors..

El càncer de mama pot afectar la persona a nivell emocional, per molts motius. Primer implica unes conseqüències físiques, és a dir, hi ha un procés de recuperació, un post-operatori o una prescripció de medicaments a llarg termini. Segons alguns estudis després de la intervenció o tractament pot presentar-se simptomatologia ansiosa i/o depressiva i aquesta segueix un curs mitjà d’1 o 2 anys amb una reducció progressiva. Segons el tractament els efectes experimentats seran diferents, hi ha una possible pèrdua de cabell amb la quimioteràpia o la pèrdua del pit amb la intervenció quirúrgica.

També cal tenir en compte els efectes psicològics que provoquen la pròpia notícia de tenir un càncer, i com aquesta afecta a la vida de la persona i en cas d’una bona recuperació també apareix la por a la recidiva. Aquesta és una de les majors afectacions en les pacients, la incertesa i ansietat per una possible recaiguda que no saben quan pot ocórrer. Això porta a les pacients a poder estar en un estat de hipervigilancia.

A aquestes conseqüències fa falta sumar les conseqüències concretes del càncer de mama com poden ser els canvis en la imatge corporal i en la feminitat i com aquests poden afectar en les teves relacions. L’alteració o pèrdua de la forma del pit pot afectar psicològicament algunes dones, poden veure’l com una pèrdua del seu atractiu o considerar-se menys desitjables, això pot afectar la seva autoestima i la manera que es relacionen amb les teves parelles. Una altra conseqüència pot ser l’afectació a la fertilitat i capacitat d’embaràs a futur. Per això és de vital importància un suport al llarg de tot el procés de les seves parelles i treballar de manera unida per a adaptar-se als canvis que puguin ocórrer.

Per a finalitzar, el càncer de mama és una malaltia que en el camp clínic ha anat aconseguint nombroses millores i avanços, les dones estan més conscienciades de fer una bona prevenció, però encara falta camí per a recórrer en l’aspecte psicològic. Hem vist en aquest article que no sols té les afectacions emocionals pròpies d’un càncer en si, porta afegit una afectació en la imatge pròpia que pot afectar l’autoestima, com ens relacionem amb els altres i amb el nostre entorn.

És per això que no hem de frenar-nos en aquest camí ja recorregut, cal seguir endavant i treballar per a donar un bon suport a totes les dones afectades, tant a nivell de prevenció com en l’acompanyament en el procés del càncer, aquest pot ser en format individual, familiar o grupal però sempre l’objectiu és fer més fàcil una recuperació de la pacient.

 

Bibliografia:

Cáncer de mama – Síntomas y causas – Mayo Clinic. (2022, 27 abril). Recuperado 13 de octubre de 2022, de https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/breast-cancer/symptoms-causes/syc-20352470

Información básica sobre el cáncer de mama. (2022, 18 mayo). Centers for Disease Control and Prevention. Recuperado 13 de octubre de 2022, de https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/index.htm

Rincón Fernández, M.E., Pérez San Gregorio, M.A., Borda Más, M., & Martín Rodríguez, A.. (2010). Psychological differences of breast cancer patients according to the type of breast surgery. Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, 36(4), 359-368. Recuperado en 13 de octubre de 2022, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0376-78922010000400009&lng=es&tlng=en.

Vivar, C. G. (2012, mayo). Impacto psicosocial del cáncer de mama en la etapa de larga supervivencia: propuesta de un plan de cuidados integral para supervivientes. Atención Primaria, 44(5), 288-292. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2011.07.011

Rincón, M. E., Pérez, M. A., Borda, M. & Martín, A. (2012). Impacto de la reconstrucción mamaria sobre la autoestima y la imagen corporal en pacientes con cáncer de mama. Universitas Psychologica, 11(1), 25-41.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-92672012000100003

Cáncer de mama – Tipos de tratamiento. (2021, 31 agosto). Cancer.Net. Recuperado 13 de octubre de 2022, de https://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-de-mama/tipos-de-tratamiento