Adults

Canvis és un centre que ofereix un servei d’ajuda psicològica individualitzada a aquelles persones que vulguin portar una vida més satisfactòria i saludable, amb el desig i la confiança que cuidant la seva salut milloraran les relacions afectives amb un mateix, amb els fills, amb la família o amb els companys de treball o amics.

El treball terapèutic que oferim, va dirigit a les persones que tinguin l’esperança i desitgin prevenir problemes que si es repeteixen i no se superen, tendeixen a la desvitalització, a la desesperança o a la cronificació de situacions malaltisses.

També va dirigit a persones que tinguin desigs de suportar i conviure amb les malalties, tant físiques com psíquiques, i relacionar-s’hi de la millor manera possible.

Nosaltres pensem que amb l’ajuda d’un professional especialitzat es poden alleugerir, tractar i entendre els problemes que suposen un canvi, ruptura o fissura en la biografia personal, social o familiar tals com a:

• Crisi evolutives possibles en el trànsit per les diferents etapes de la vida: adolescència-joventut-adultesa-vellesa.
• Conflictes de relació: en la parella, en la família, amb els amics, a la feina.
• Perdudes, duels
• Ruptures: de parella, migracions
• Conflictes professionals: elecció professional, insatisfacció en el treball, burnout
• Estrès, ansietat, angoixa
• Pors, fòbies, obsessions
• Somatitzacions: dolors diversos, fibromiàlgies
• Malalties: diabetis, càncer, malalties degeneratives
• Seqüeles post-traumàtiques

Els motius profunds per a l’elecció de parella son diversos i susceptibles d’ésser analitzats amb molta cura. Cada membre de la parella té un o varis models interioritzats. D’aquí s’ en deriva que cadascú te una fantasia de com és l’altre, de com voldria que fos i de com l’altre el veu amb totes les distorsions possibles.

La parella podrà crear una família quan els dos membres puguin desenvolupar les funcions de : “generar amor”, promoure esperança, tolerar el dolor i poder pensar.

Una parella que desitja conviure de forma saludable és aquella en la que hi ha un intercanvi, col·laboració, creativitat, resolució de la tensió dialèctica que portarà al creixement de la parella.

Una parella es manté i funciona quan persisteix una relació satisfactòria entre els membres que la integrin. És un mutu protegir i ser protegit el que proporciona a ambdós gratificació i motivació per seguir alimentant el vincle.

Una bona relació de parella es la que te la capacitat d’expressar afecte i tendresa, de donar i rebre, per poderafrontar els sentiments de frustració i hostilitat i poder afrontar les diferencies individuals.

Existeix també una estreta relació entre la capacitat de donar i rebre, entre el plaer i la sensació de comprendre i d’ésser compres, entre el sentiment de felicitat i el de generositat esperançada.

És important i de bon pronòstic per a la parella l’existència en cada membre d’una confiança bàsica en la vida i en l’altre membre de la parella , i una esperança suficient que permeti acceptar la realitat de la parella com quelcom que, igual que la vida, proporciona satisfaccions i frustracions, plaers i dolors.

És una capacitat de tolerar el dolor inevitable que suposa la diferencia de l’altre, com enriquiment i no com humiliació.

PRONÒSTIC DE BONA SALUT MENTAL A LES PARELLES

  • Relacions d’intercanvi en el diàleg amb els fills i filles i lligams realistes amb els propis progenitors.
  • Possibilitat per tolerar de forma realista les dificultats que puguin presentar-se.
  • Capacitat d’assumir el paper (rol) de cadascun en el context familiar.
  • Possibilitat d’aprendre i aconseguir el procés de desenvolupament de la parella.
  • Capacitat de canviar
  • Capacitat de compartir plaer i responsabilitat sentin-se cadascú lliure.

Des de Canvis oferim un espai de reflexió a les parelles en situacions de canvis o crisis com ara:

• L’arribada d’un bebè
• Les dificultats en la criança dels infants
• Dificultats en les relacions sexuals
• De crisi d’un o d’ambdós membres de la parella
• Situacions de conflictes amb la família d’origen
• Problemes de fertilitat
• Pèrdues i dols

La família és un dels nostres pilars emocionals més importants per a la nostra vida, sinó el més important. En la nostra cultura la varietat de relacions familiars es podria dir és gairebé tan extensa com el nombre de famílies. Existeixen avui en dia una gran diversitat en les organitzacions familiars donant amb això lloc a una gran complexitat i a exigència emocional als seus membres

La família és el lloc dels nostres primers vincles i afectes que ens brinden gran part de l’apuntalament que necessitem tant per al nostre propi creixement com per al nostre desenvolupament en la nostra vida interpersonal i inclusivament professional.

La família està en constants desafiaments, ja que cada canvi intern (en algun dels seus membres) o extern (situacions alienes) afecta cada un dels seus integrants com a tot el conjunt en la seva dinàmica de funcionament. Això implica continus desajusts i reajustaments que requereixen moltes vegades renúncies, enfrontaments i desacords difícils de comunicar i saber portar. Aquestes petites crisis es constitueixen en experiències a partir de les quals anem creixent, aprenent i reaprenent a com espavilar-nos amb les dificultats pròpies de la convivència i de la vida mateixa.

En la història familiar poden succeir situacions que provoquin crisi que no faciliten tant el creixement dels seus membres a l’interior de la família com de la mateixa família en el seu conjunt. Això repercutirà en cada un dels seus membres i podrà generar distanciaments, incomunicacions i desconfiances gairebé impossibles de desencadenar. En aquests casos, la família sol recórrer a la seva xarxa social ampliada, és a dir, a persones que consideren properes a la família buscant la seva ajuda, però moltes vegades aquestes no poden brindar l’ajuda que realment necessiten. En aquesta situació és necessària moltes vegades la intervenció d’un terapeuta per intentar comprendre des d’un altre angle el que està ocorrent i així poder restaurar els vincles, les confiances i comunicació necessàries per continuar en desenvolupament i creixement la seva història individual i familiar.

TREBALL AMB LA FAMÍLIA

El treball amb la família i el o la terapeuta és primer que tot un reconeixement que alguna cosa està fallant i que no s’ha pogut reparar. Requereix de voluntat i capacitat de tolerar que es pot estar equivocat en les impressions que cada un s’ha fet de la situació que els fa consultar. Implica la capacitat de poder escoltar a l’altre des d’una actitud oberta i una gran oportunitat de veure i mirar als nostres pares, fills, germans, parella, sogres, des d’una nova perspectiva.

Encara que és fonamental l’assistència de tots els membres de la família per al treball, també és necessari respectar els ritmes de cada un dels seus membres, amb el qual es treballa amb qui pot anar assistint a les sessions. Això implica que es pot treballar amb els que poden venir a les sessions, que no sempre són totes ni sempre els mateixos, la qual cosa requereix un gran esforç de flexibilitat tant per a la família com per al o la terapeuta.

A QUI VA DIRIGIT

A famílies que s’asseuen atrapats respecte a alguna situació i que els porta a distanciar-se esquerdant-se la comunicació entre alguns o tots els seus membres.

A famílies amb dificultats per acceptar canvis com l’arribada de nous fills, canvis propis de les etapes de desenvolupament dels fills (pas a l’adolescència, independència dels fills).

A famílies que han tingut pèrdues difícils de superar, ja siguin tant afectives com materials. (Divorcis, nous aparellaments, reptes professionals, morts, malalties, per esmentar-ne alguns).

A tota família que tingui ganes de continuar una història de desenvolupament i creixement en conjunt sense deixar de respectar la individualitat de cada un dels seus membres.

Oferim espais per a l’elaboració de dificultats en les relacions familiars:

• Paper de mare / de pare: dubtes, pors dels pares
• Conèixer el teu fill: necessitats i patiment dels fills
• Pares separats: ajuda a la parella i als fills
• Situacions de conflicte amb la família d’origen
• Assessorament a pares i educadors

Al llarg de la nostra vida ens trobem amb moments d’alegria, de projectes realitzats, de somnis compartits, però també amb frustracions i projectes avortats. Quan sorgeixen esdeveniments inesperats o dolorosos, l’equilibri emocional pot veure’s afectat.

Quan això succeeix, la persona pot patir un canvi important que afecti a la seva estabilitat interna i a la relació amb els demés. Pot patir una pèrdua de confiança en si mateixa i en els seus propis recursos fins ara disponibles.

Recuperar l’estabilitat emocional suposa un llarg camí de treball psicològic amb l’ajuda d’un professional que faciliti restaurar de nou la confiança en si mateix i en tots els que l’envolten: parella, fills, amics, col·legues.

2. L’EXPERIÈNCIA GRUPAL

L’experiència grupal facilita l’elaboració i l’eliminació de les causes de tensió i conflicte inter/intrapersonal. Facilita el descobriment d’emocions, somnis, fantasies i recursos propis per fer front als diversos avatars de la vida.

L’experiència grupal implica compartir una experiència amb altres membres del grup en situacions similars i amb el terapeuta. L’espai grupal ajuda a expressar, examinar, entendre i donar significat a sentiments, vivències i emocions que envolten la situació de bloqueig o conflicte emocional.

Aquesta experiència afavoreix i facilita emergents emocionals que, a vegades, són més lents o difícils de treballar a nivell individual. La cooperació en el treball grupal és un factor rellevant i fonamental ja que tots vivim en grup (famílies, amics,…) així doncs tot el que es treballa i es produeix en el grup reverteix en altres àmbits.

Disposar d’un espai de reflexió i elaboració ajuda a la realització d’un procés de creixement i transformació del procés vital. Continuar creixent implica rescatar projectes, interessos i il·lusions, i així aconseguir una harmonia que permeti conviure amb somnis no realitzats i amb ferides o pèrdues esdevingudes.

Implica tenir cura de la nostre ment i de la nostre salut emocional, elements imprescindibles per poder cuidar millor a tots els que ens envolten: família, amics, col·legues.

Però sobretot la experiència grupal suposa connectar amb l’aspecte vital, lluitador i esperançador de cadascú.

3. A QUI VA DIRIGIT

A persones, homes i dones, interessats i motivats a fer un treball terapèutic de descobriment personal i creixement emocional.

A persones que hagin patit experiències doloroses en la infància, adolescència o maduresa.

A persones que vulguin entendre processos d’estancament en la vida familiar, professional o de relació social.

A persones que hagin patit pèrdues a nivell professional, personal o familiar.

A persones que pateixen o hagin patit alguna malaltia o accident que representi una fissura en la seva vida emocional i/o social amb pèrdua important de l’autoestima.

A persones amb dificultats per relacionar-se, tímids, inhibits,…
4. COMPROMÍS

A Canvis tenim en compte les dificultats que de vegades apareixen a la vida quotidiana: temps, problemes econòmics, compaginar la vida professional i familiar, etc.
És per això que oferim un espai setmanal o quinzenal que faciliti el compromís dels integrants del grup i no es converteixi l’assistència al tractament en un esforç de vegades difícil o impossible de mantenir. Però també ens sembla, no solament important, sinó també imprescindible l’assistència a la sessions. L’aportació i col·laboració de totes les persones és insubstituïble i irrecuperable en tot el procés de desenvolupament, per la qual cosa l’absència d’algun dels seus membres suposaria una perduda molt valuosa per al treball grupal.
El compromís de confidencialitat per part de tots els membres del grup, és un requisit necessari i imprescindible per assegurar un clima de confiança i respecte entre tots els participants.

5.FREQÜÈNCIA

Quinzenal o setmanal , segons l’acord al que s’arribi amb el grup.

6. TERAPEUTES DEL GRUP

A determinar

7. HORARI

A determinar

La teràpia grupal implica compartir una experiència amb altres i amb un terapeuta, el que facilita l’expressió d’emocions que a nivell individual de vegades són més difícils de treballar. Dirigit a:

• Persones amb dificultats per relacionar-se: timidesa, inhibició, baixa autoestima
• Persones que pateixin o hagin patit alguna malaltia, que representi una fissura en la seva vida amb pèrdua de qualitat de vida
• Persones que hagin patit experiències doloroses en la infància, adolescència o maduresa

Sol·licitar informació

Nom i cognoms (*)

Email (*)

Telèfon

Missatge

He llegit i accepto la Política de privacitat