El passat 27 de novembre es van celebrar al Col·legi Oficial de Metges las III Jornades de Salut Mental Comunitària que tenien com a objectiu fer un repàs de diverses formes d’atenció a les famílies en l’àmbit de la salut mental i també en els entorns educatius i de serveis socials.

En la família conflueixen necessitats afectives, educatives, sanitàries i de suport social. Es en la família on es gesten els esquemes emocionals i els patrons relacionals que fonamentaran la personalitat.

La conferencia inaugural va comptar amb les reflexions del professor Joan Manuel del Pozo al voltant de la família – que va definir com la primera unitat ètica a partir de la qual el subjecte desplegarà la seva individualitat-, de la seva evolució i de les seves funcions.

Es van poder compartir diverses experiències de treball amb famílies posant-se de relleu la riquesa que aquest abordatge suposa. Va quedar també palesa la necessitat de treballar amb les famílies, tant des de l’àmbit preventiu, com assistencial i rehabilitador.

Jeannine Escorne