La tendència desvinculadora de la societat actual invita a gestionar les tensions de forma individual i en privat. Això fa més difícil treballar amb les conductes adictives que, per altra banda, tenen greus efectes, no només per la pròpia persona, sinó també pels seus entorns familiars i organitzatius.

Entenent l’adicció en un sentit ampli i com una enfermetat d’aïllament, la recuperació de la qual és més fàcil en grup, en aquest taller es mostra de forma experiencial com l’ús del grup com una globalitat permet donar un major suport en aquests processos.

El Dr. Roth, reconeguda autoritat sobre el tema, incorpora la perspectiva bioniana sobre el funcionament dels grups als seus propis descobriments recollits al llibre “Group Psychotherapy and Recovery from Addiction: Carrying the Message“.